Warunki Użytkowania Usługi Zabezpieczenia Witryn

Zabezpieczenia witryn, podlegające niniejszym warunkom użytkowania zabezpieczeń witryn („Umowa”), są dostarczane przez firmę Sucuri. Korzystanie z produktów i usług firmy Sucuri („Produkty”) podlega następującym regulaminom: https://sucuri.net/terms

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, rozumie, potwierdza i akceptuje warunki niniejszej Umowy wraz z naszą Umową regulaminu ogólnego, która została włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie, oraz wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi planu przedstawionymi na stronach produktu, które także zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

Określenia „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do firmy GoDaddy. Określenia „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej akceptującej niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Mamy prawo w dowolnym momencie oraz według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę, włączone do niej zasady lub porozumienia oraz wszelkie limity lub ograniczenia nałożone na Usługi, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy i ograniczeń dotyczących Usług po ostatnich zmianach. W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy i ograniczenia dotyczące Usług po ostatnich zmianach należy zaprzestać korzystania z Witryny lub Usług. Od czasu do czasu możemy powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta nabywcy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania nieprawidłowego adresu e-mail.

Produkty są dostępne do kupienia jako samodzielne pozycje. Korzystanie z każdego z Produktów podlega ogólnym warunkom niniejszej Umowy oraz postanowieniom dotyczącym konkretnego Produktu.


17-07-06
© 2017 GoDaddy.com, LLC