GoDaddy
Zasady Ochrony Prywatności

10 maja 2018

UWAGANiniejsze Zasady ochrony danych osobowych zaczną obowiązywać25 maja 2018. Aby wyświetlić aktualnie obowiązujące Zasady ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.  

GoDaddy dba o Twoją prywatność.  Z tego powodu gromadzimy i używamy danych osobowych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla dostarczania światowej klasy produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji mobilnych (łącznie nazywanych “Usługami”). Dane osobowe użytkownika obejmują informacje takie, jak:

 • Nazwa
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia
 • Adres e-mail
 • Inne gromadzone dane, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Użytkownika.

Nasze Zasady ochrony danych osobowych opisują sposób w jaki gromadzimy dane i jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i dlaczego korzystamy z danych osobowych użytkowników. Opisują one również dostępne dla użytkowników możliwości uzyskiwania dostępu, aktualizowania i innych opcji kontrolowania przetwarzanych przez nas danych osobowych.  

W dowolnym momencie, w razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk lub praw Użytkownika opisanych poniżej można skontaktować się z naszym Inspektorem ds Ochrony Danych (“DPO”) i naszym dedykowanym, wspierającym go zespołem pod adresem  privacy@godaddy.com.  Ta skrzynka pocztowa jest aktywnie monitorowana i zarządzana, dzięki czemu możemy zapewnić obsługę użytkownika w sposób, któremu możesz zaufać.  

Utworzyliśmy również’ Centrum ochrony danych osobowych , aby zapewnić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, łącza pozwalające szybko uzyskać dostęp do ustawień konta, instrukcje na temat korzystania z uprawnień przysługujących użytkownikowi oraz definicje kluczowych terminów i pojęć poruszanych w niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych. 

Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy informacje po to, aby zapewnić jak najlepszy komfort korzystania z naszych usług.  Większość danych uznawanych za dane osobowe gromadzonych jest bezpośrednio podczas następujących czynności użytkownika:

(1)    utworzenie konta lub nabycie dowolnych naszych Usług (np. informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej, identyfikator);

(2)   zwróć się o pomoc do naszego nagradzanego zespołu obsługi klienta (np. numer telefonu); 

(3)    uzupełnij formularz kontaktowy lub zamów biuletyny a także inne informacje od nas (np. pocztą elektroniczną) lub

(4)    branie udziału w konkursach i ankietach, staranie się o pracę lub dowolny inny udział w działaniach przez nas promowanych, które mogą wymagać uzyskania informacji na temat Użytkownika.   

Dostarczając Usługi Użytkownikowi gromadzimy jednak również dodatkowe informacje w celu zapewnienia niezbędnej i optymalnej wydajności.  Te metody gromadzenia danych mogą nie być oczywiste dla Użytkowników, dlatego pragniemy je podkreślić i omówić poniżej nieco bardziej dokładnie, jakie to mogą być metody (mogą się one różnić od czasu do czasu) i w jaki sposób działają:

W związku z korzystaniem z naszych usług gromadzimyinformacje dotyczące konta użytkownika , takie jak numer konta, zakupy, daty odnowienia lub wygaśnięcia produktów, zapytania o informacje oraz zgłoszenia serwisowe i uwagi lub szczegóły objaśniające to, o co pytał użytkownik i sposób udzielenia przez nas odpowiedzi.

Pliki cookie i podobne technologie stosowane w naszych witrynach pozwalają nam śledzić zachowanie użytkownika w sieci, kliknięte łącza, zakupione produkty, rodzaj urządzenia, z którego korzysta użytkownik i gromadzić różnorodne dane, w tym dane analityczne, dotyczące sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze świadczonych przez nas usług. Dzięki temu możemy oferować lepiej dopasowane produkty, lepszy interfejs użytkownika zarówno w witrynach internetowych, jak i w aplikacjach na urządzenia mobilne oraz gromadzić i analizować informacje na temat działania naszych usług oraz ulepszać je. Możemy również gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika (adres IP), co pozwala nam spersonalizować świadczone usługi. W celu uzyskania dodatkowych informacji i poznania sposobów zarządzania technologiami, z których korzystamy, odwiedź  Zasady dotyczące plików cookie.   

Dane dotyczące korzystania z Usług są gromadzone automatycznie podczas korzystania i interakcji Użytkownika z naszymi Usługami i są to metadane, pliki dzienników, pliki cookie, identyfikatory urządzeń oraz informacje dotyczące lokalizacji. Te informacje obejmują określone dane dotyczące interakcji Użytkownika z funkcjami, treścią i łączami (również należącymi do stron trzecich, takich jak wtyczki mediów społecznościowych) wchodzącymi w skład Usług, adres protokołu internetowego (IP), rodzaj i ustawienia przeglądarki, data i czas korzystania z Usług, informacje na temat konfiguracji oraz wtyczek przeglądarki, preferencje językowe i dane plików cookie, informacje o urządzeniach uzyskujących dostęp do Usług, w tym rodzaj urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, ustawienia urządzenia, identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzeń oraz dane o błędach, przy czym niektóre z tych gromadzonych danych mogą być zdolne do przybliżania położenia użytkownika lub mogą być w użyte w tym celu. 

Dane dodatkowe  dotyczące użytkownika możemy otrzymywać z innych źródeł, w tym z ogólnie dostępnych baz danych lub od stron trzecich, od których zakupiliśmy dane; w takim przypadku możemy łączyć te dane z już posiadanymi informacjami o użytkowniku.  Pozwala nam to aktualizować, rozbudowywać i analizować dokładność naszych rejestrów, identyfikować nowych klientów oraz oferować produkty i usługi, które mogą być dla użytkownika interesujące.  Jeżeli użytkownik przekaże nam dane osobowe innych osób lub jeśli otrzymamy dane osobowe użytkownika od innych osób, dane te wykorzystany wyłącznie w konkretnym celu, w którym zostały nam przekazane.

Sposób, w jaki korzystamy z informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować gromadzone dane i ograniczyć ich użycie wyłącznie do przypadków, w których (1) otrzymaliśmy stosowną zgodę, (2) niezbędnych do świadczenia zakupionych przez Użytkownika lub wykorzystywanych przez niego usług (3)  wymagane lub dozwolone jest to w celu zachowania zgodności z przepisami prawa lub w innych zgodnych z prawem celach. Tego rodzaju wykorzystanie obejmuje następujące przypadki:

Dostarczanie, ulepszanie, aktualizowanie i wzbogacanie usług świadczonych na rzecz użytkownika.  Gromadzimy szereg informacji dotyczących zakupów dokonanych przez użytkownika oraz sposobu korzystania z naszych usług. Używamy tych informacji w następującym celu:

 • Ulepszanie i optymalizowanie działania i efektywności naszych Usług (ponownie, w tym naszych witryn i aplikacji mobilnych)
 • Diagnozowanie problemów i identyfikowanie wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa, błędów lub niezbędnych ulepszeń Usług.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom związanych z naszymi Usługami i systemami
 • Gromadzenie łącznych danych statystycznych dotyczących korzystania z naszych usług
 • Zapoznanie się i przeanalizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z naszych Usług oraz tego, jakie produkty i usługi są najbardziej odpowiednie dla danego Użytkownika.

Często tego rodzaju dane są przetwarzane łącznie lub są to dane statystyczne informujące o indywidualnym korzystaniu z naszych usług, bez powiązania z danymi osobowymi, jednak w zakresie takim, w jakim stanowią one dane osobowe lub są powiązane z danymi osobowymi, są przez nas odpowiednio traktowane. 

Udostępnianie danych zaufanym stronom trzecim. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane spółkom zależnym należącym do naszej korporacji, a także stronom trzecim, z którymi współpracujemy, umożliwiając Użytkownikowi zintegrowanie usług stron trzecich z naszymi usługami, jak również zaufanym stronom trzecim będącym dostawcami usług, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nie usług w naszym imieniu, takich jak:

 • Przetwarzanie płatności kartą kredytową
 • Reklamy
 • Przeprowadzanie konkursów lub ankiet
 • Przeprowadzanie analizy naszych Usług oraz danych demograficznych dotyczących klientów
 • Komunikowanie się z użytkownikiem, za pomocą poczty e-mail lub ankiet
 • Zarządzanie związkami z klientami.

Dane osobowe Użytkowników udostępniamy stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług zamówionych lub niezbędnych do wykonania w naszym imieniu. Te strony trzecie (i wszelcy ich podwykonawcy) podlegają ścisłym postanowieniom regulaminu przetwarzania danych i zabrania się im wykorzystywania, udostępniania lub przechowywania danych osobowych Użytkowników w jakimkolwiek innym celu niż w celu zgodnym z zawartą umową (lub bez zgody Użytkownika).

Komunikacja z użytkownikiem Możemy kontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio lub poprzez innego usługodawcę w sprawie produktów lub usług zamówionych lub zakupionych u nas, w zakresie niezbędnym do komunikacji związanej z transakcjami lub usługami. Możemy również kontaktować się z użytkownikiem w celu przedstawienia oferty usług dodatkowych, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika atrakcyjne, za jego zgodą lub jeżeli jest to dozwolone w oparciu o uzasadnione interesy. Nie jest wymagane wyrażenie takiej zgody w celu dokonania zakupu naszych produktów lub usług. Kontakty te mogą obejmować:

 • E-mail
 • Wiadomości tekstowe (SMS)
 • Rozmowy telefoniczne
 • Zautomatyzowane rozmowy telefoniczne lub wiadomości tekstowe.

Użytkownik może również zaktualizować swoje preferencje dotyczące subskrypcji w zakresie dotyczącym otrzymywania komunikacji od nas lub naszych partnerów logując się do swojego konta i przechodząc na stronę “Ustawienia konta”. 

Jeśli zbieramy informacje uzyskane od Użytkownika w związku z ofertą pod wspólną marką, w momencie zbierania wyraźnie określamy, kto gromadzi informacje i czyje Zasady o ochronie danych osobowych mają zastosowanie. Dodatkowo, określamy dostępne dla Użytkownika opcje dotyczące używania lub udostępniania jego danych osobowych partnerom występującym pod wspólną marką, oraz sposobu zastosowania tych opcji.

Jeżeli Użytkownik skorzysta z usługi umożliwiającej importowanie kontaktów (np użycie usług marketingu e-mail w celu wysłania wiadomości e-mail w imieniu Użytkownika), użyjemy tych kontaktów i wszelkich innych informacji osobowych wyłącznie na potrzeby wykonania tej usługi. Użytkownik powinien się z nami skontaktować pod adresem privacy@godaddy.com, jeżeli podejrzewa, że ktokolwiek przekazał nam jego dane osobowe, a użytkownik chciałby zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy.

Przesyłanie danych osobowych za granicę. Jeżeli użytkownik korzysta z naszych usług z kraju inne niż kraj, w którym znajdują się nasze serwery, komunikowanie się z nami może powodować przesyłanie danych osobowych użytkownika za granicę. Również w przypadku nawiązania rozmowy telefonicznej lub czatu możemy świadczyć pomoc techniczną z miejsca znajdującego się poza krajem użytkownika. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych.

Zgodność z żądaniami organów prawa, nadzoru i organów ochrony porządku publicznego. Współpracujemy z urzędnikami państwowymi, organami ochrony porządku publicznego i podmiotami prywatnymi w celu egzekwowania i przestrzegania prawa. Ujawnimy urzędnikom państwowym lub organom ochrony porządku publicznego lub podmiotom prywatnym wszelkie informacje o Użytkowniku, które według naszego własnego uznania będą konieczne lub właściwe, aby odpowiedzieć na roszczenia i procedurę prawną (takie, jak wezwania sądowe), aby chronić własność i prawa nasze lub strony trzeciej, zapewnić bezpieczeństwo ogółu społeczeństwa bądź jakiejkolwiek osoby lub aby uniemożliwić lub powstrzymać działalność, którą uznamy za niezgodną z prawem lub nieetyczną.

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować Użytkownika o konieczności przekazania danych osobowych osobom trzecim w ramach procesu prawnego. Informacje Użytkownika udostępnimy również w zakresie wymaganym przez przepisy, regulacje i zasady ICANN lub ccTLD w przypadku zarejestrowania u nas nazwy domeny przez Użytkownika.

Analityka witryny.  Korzystamy z szeregu narzędzi do analizy sieci Web, takich jak Google Analytics, MixPanel oraz Singular w celu gromadzenia informacji o sposobie, w jaki Użytkownik wchodzi w interakcję z naszą witryną lub aplikacjami mobilnymi, w tym odwiedzane strony, strona odwiedzona przed przejściem do naszej witryny, czas spędzony na każdej stronie, używany system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, a także informacje o sieci i adresie IP. Wykorzystujemy informacje uzyskane za pomocą tych narzędzi w celu ulepszenia świadczonych Usług. Narzędzia te umieszczają trwałe pliki cookie w przeglądarce, które pozwalają zidentyfikować unikalnego Użytkownika przy okazji następnej wizyty na naszej witrynie internetowej. Żaden z plików cookie nie może być używany przez inny podmiot niż konkretny dostawca usług (np: Google w przypadku usługi Google Analytics). Informacje zgromadzone za pomocą pliku cookie mogą być przekazywane do tych partnerów-dostawców usług i przechowywane na ich serwerach mieszczących się w kraju innym niż kraj zamieszkania Użytkownika. Wprawdzie gromadzone w ten sposób informacje nie zawierają danych osobowych takich, jak imię i nazwisko, adres, dane dotyczące płatności itp., jednak zgromadzone informacje są używane i udostępniane przez tych dostawców usług zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony danych osobowych. Użytkownik może kontrolować używane przez nas technologie zarządzając ustawieniami  Zasad dotyczących plików cookie lub ‘banerów cookie”, które mogą być wyświetlane (w zależności od adresu URL odwiedzone witryny) przy okazji pierwszych odwiedzin witryny lub też korzystając z ustawień przeglądarki internetowej albo narzędzi zewnętrznych, takich jak  DisconnectGhostery i inne.

Reklamy ukierunkowane. Reklamy ukierunkowane lub oferty powiązane z zainteresowaniami  mogą być przedstawiane użytkownikowi w oparciu o jego zachowania w naszych i innych witrynach internetowych oraz w oparciu o posiadane przez niego produkty.  oferty te będą wyświetlane jako różnorodne banery reklamowe z produktami, prezentowane podczas przeglądania stron internetowych. Współpracujemy  również ze stronami trzecimi,  aby zarządzać naszą reklamą w naszych i innych witrynach.  Nasi partnerzy mogą stosować takie technologie jak pliki cookies w celu gromadzenia informacji o takich zachowaniach, aby zamieszczać reklamy dopasowane do użytkownika w oparciu o jego zachowanie i zainteresowania, oraz w celu badania skuteczności reklamy.  Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania reklam dopasowanych do jego zainteresowań, powinien kliknąć tutaj [użytkownicy w Unii Europejskiej powinni kliknąć tutaj]. Użytkownik nadal będzie otrzymywał powszechnie przesyłane reklamy.

Witryny zewnętrzne.  Nasza witryna i aplikacje mobilne zawierają łącza do stron zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony danych osobowych ani zawartość stron zewnętrznych.  Należy zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych odwiedzanej witryny.

Programy „Tarcza prywatności” UE-USA oraz Szwajcaria-USA

TRUSTe

Nasza spółka dominująca GoDaddy Operating Company, LLC (oraz nasze podmioty stowarzyszone, w tym GoDaddy.com, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Mad Mimi, Inc. oraz Media Temple, Inc.) uczestniczą w programie „Tarcza prywatności UE-USA” i „Tarcza prywatności Szwajcaria-USA” i zobowiązały się przestrzegać jego zasad.  GoDaddy Operating Company, LLC zobowiązuje się chronić prywatność danych osobowych pozyskanych z państw członkowskich UE lub Szwajcarii zgodnie z zasadami programu „Tarcza prywatności”. Więcej informacji o programie „Tarcza prywatności” można znaleźć na stronie amerykańskiego Departamentu Handlu na liście podmiotów, które poświadczyły przestrzeganie zasad programu „Tarcza prywatności”.

GoDaddy Operating Company, LLC ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje zgodnie z zasadami Tarczy prywatności, a następnie przekazuje stronie trzeciej, występując jako pośrednik w jej imieniu.  GoDaddy Operating Company, LLC zobowiązuje się przestrzegać zasad programu „Tarcza prywatności” w odniesieniu do wszystkich danych osobowych pozyskanych z UE i Szwajcarii, w tym zapisów o odpowiedzialności związanych z dalszym przekazywaniem danych.

W stosunku do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z programem „Tarcza prywatności” GoDaddy Operating Company, LLC podlega egzekucji prawa ze strony amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W pewnych sytuacjach GoDaddy Operating Company, LLC może mieć obowiązek ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na złożone zgodne z prawem żądanie organów państwowych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub w celu egzekucji prawa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystania danych należy kierować (bezpłatnie) do podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za rozwiązywanie sporów znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, na adres: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W pewnych okolicznościach, dokładniej opisanych na stronie programu „Tarcza prywatności”, użytkownikowi może przysługiwać prawo do wszczęcia wiążącego postępowania arbitrażowego po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów.

Sposób uzyskiwania dostępu, aktualizowania i usuwania danych użytkowników

Aby uzyskać łatwy dostęp do swoich danych, wyświetlać je, aktualizować, usunąć lub przesłać (w zależności od dostępnych opcji) albo też w celu zaktualizowania preferencji dotyczących subskrypcji, należy zalogować się do swojego konta i przejść do “Ustawień konta.” Dodatkowe informacje i pomoc dotyczącą uzyskiwania dostępu, aktualizacji i usuwania danych można znaleźć w naszym Centrum ochrony danych osobowych 

Jeżeli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych, a dane te są niezbędne do zakupionych produktów lub usług, żądanie takie zostanie uznane wyłącznie w zakresie, w jakim dane te nie są konieczne do funkcjonowania zakupionej Usługi albo wymagane w celach legalnego prowadzenia przez nas działalności biznesowej albo też w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej prawem lub zawartymi umowami.

Jeśli z dowolnego powodu nie jest możliwe uzyskanie dostępu do Ustawień konta lub naszego Centrum ochrony danych osobowych, można się również z nami skontaktować na jeden ze sposobów opisanych w sekcji “Kontakt z nami” poniżej.  

Sposób, w jaki chronimy, magazynujemy i przechowujemy dane Użytkowników.

Przestrzegamy ogólnie akceptowanych standardów dotyczących przechowywania i ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych, zarówno podczas ich transmitowania, jak i po ich otrzymaniu i zmagazynowaniu, w tym wykorzystanie szyfrowania, o ile jest to odpowiednie.

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia zamówionych przez użytkownika Usług a następnie przez czas niezbędny z uwagi na przepisy prawa lub legalne cele biznesowe. Mogą mieć tu zastosowanie następujące okresy przechowywania:

 • wymagane prawem, umowami lub podobnymi zobowiązaniami mającymi zastosowanie do naszej działalności biznesowej;
 • w celu zachowania, ustanowienia, zabezpieczenia lub wyegzekwowania naszych praw ustawowych i wynikających z zawartych umów lub
 • niezbędne do prowadzenia adekwatnej i dokładnej dokumentacji biznesowej i finansowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony lub przechowywania danych osobowych Użytkownika, można się z nami skontaktować pisząc na adres privacy@godaddy.com.

Powiadomienia ‘Nie śledź’ .

Niektóre przeglądarki pozwalają Użytkownikowi automatycznie powiadamiać odwiedzane witryny internetowe o tym, że nie życzy sobie on śledzenia za pomocą sygnału “Nie śledź”. Wśród uczestników branży nie ma zgodności do tego, co w tym kontekście oznacza “nie śledzić”. Podobnie jak inne witryny i usługi internetowe obecnie nie zmieniamy naszego postępowania, kiedy otrzymujemy sygnał “nie śledzić” wysłany przez przeglądarkę użytkownika. Więcej informacji o sygnale “nie śledzić,” dostępnych jest na stronie www.allaboutdnt.com.

Ograniczenia wiekowe.

Nasze usługi mogą nabywać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.  Nasze usługi nie są kierowane do osób poniżej 18 roku życia, nie są przeznaczone do korzystania przez takie osoby ani nie są tworzone z myślą o zachęcaniu takich osób. Ktokolwiek wie lub ma powody przypuszczać, że jakakolwiek osoba poniżej 18 roku życia udostępniła nam swoje dane osobowe, proszony jest o skontaktowanie się z nami.

Zmiany Zasad ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli postanowimy zmienić nasze Zasady ochrony danych osobowych, zamieścimy te zmiany w tych Zasadach oraz we wszystkich innych miejscach, które uznamy za odpowiednie, aby Użytkownik miał świadomość, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób ich używamy oraz w jakich okolicznościach je ujawniamy (jeśli ma to miejsce). Jeśli wprowadzamy istotne zmiany do tych Zasad ochrony danych osobowych, powiadamiamy o tym Użytkownika za pomocą poczty e-mail lub informacji na naszej stronie głównej przynajmniej trzydzieści (30) dni przed ich wprowadzeniem.

Władze odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przekonani o tym, że przetwarzamy ich dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Przetwarzaniu Danych (GDPR, RODO) mogą kierować zapytania lub skargi do organu nadzorczego, Biura ds. danych osobowych w Wielkiej Brytanii, zgodnie z poniższą informacją:

www.ico.org.uk

Biuro ds. danych osobowych

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Wielka Brytania

Telefon: 0303 123 1113

Kontakt z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących naszych Zasad ochrony danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem DPO pisząc na adres privacy@godaddy.com.  Alternatywnie, można skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów:

 • Poczta: Attn: Office of the Data Protection Officer, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA lub, w przypadku klientów mieszkających w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA, EOG), Attn: Legal/DatenSchutz, Hansestr. 79, 51149 Cologne, Niemcy. 
 • Telefonicznie: 22 307 47 23.

Na wszystkie zgłoszenia, zapytania lub uwagi odpowiemy w ciągu trzydziestu (30) dni.

 


18-05-10
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC