GoDaddy
Zasady Ochrony Danych Osobowych

26 października 2017

Firma GoDaddy szanuje prywatność Użytkownika

W niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych opisano, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika przekazane przez Użytkownika na naszych Witrynach, które przekierowują do niniejszych Zasad ochrony danych osobowychoraz na naszych urządzeniach mobilnych[#showonly#]. Opisano w nich również dostępne możliwości wyboru dotyczące korzystania przez nas z informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a także sposoby uzyskiwania do nich dostępu i ich aktualizowania. Informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika (zwane inaczej „danymi osobowymi”) to informacje, które można wykorzystać pośrednio lub bezpośrednio do ustalenia tożsamości Użytkownika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, itp.).  Dane, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości Użytkownika, np. dane poddane anonimizacji, nie są uznane za dane umożliwiające identyfikację Użytkownika. 

TRUSTe

Tarcza prywatności UE-USA

Nasza spółka dominująca GoDaddy Operating Company, LLC (oraz nasze podmioty stowarzyszone, w tym GoDaddy.com, LLC, Wild West Domains, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Locu, Inc. oraz Mad Mimi, Inc.) uczestniczą w programie „Tarcza prywatności UE-USA” i zobowiązały się przestrzegać jego zasad.  GoDaddy Operating Company, LLC zobowiązuje się chronić prywatność danych osobowych pozyskanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) zgodnie z zasadami programu „Tarcza prywatności”’s. Więcej informacji o programie „Tarcza prywatności” można znaleźć na stronie amerykańskiego Departamentu Handlu na liście podmiotów, ’s które poświadczyły przestrzeganie zasad programu „Tarcza prywatności”

GoDaddy Operating Company, LLC ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje zgodnie z zasadami Tarczy prywatności, a następnie przekazuje stronie trzeciej, występując jako pośrednik w jej imieniu.  GoDaddy Operating Company, LLC zobowiązuje się przestrzegać zasad programu „Tarcza prywatności” w odniesieniu do wszystkich danych osobowych pozyskanych z UE, w tym zapisów o odpowiedzialności związanych z dalszym przekazywaniem danych.

W stosunku do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z programem „Tarcza prywatności” GoDaddy Operating Company, LLC podlega egzekucji prawa ze strony amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W pewnych sytuacjach GoDaddy Operating Company, LLC może mieć obowiązek ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na złożone zgodne z prawem żądanie organów państwowych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub w celu egzekucji prawa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystania danych należy kierować (bezpłatnie) do podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za rozwiązywanie sporów znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, na adres:https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

W pewnych okolicznościach, dokładniej opisanych na stronie programu „Tarcza prywatności”, użytkownikowi może przysługiwać prawo do wszczęcia wiążącego postępowania arbitrażowego po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów.

Pomijając przypadki opisane w niniejszych Zasadach, nie będziemy udostępniać innym osobom żadnych informacji o Użytkowniku bez jego wyraźnej zgody.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

A).  Formularze kontaktowe

W naszej Witrynie i aplikacjach mobilnych są wykorzystywane formularze, w których Użytkownik podaje nam dane do kontaktu (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), aby składać zamówienia, prosić o informacje i pomoc techniczną, a także wyrażać opinie o produktach. W przypadku niektórych usług możemy również poprosić o podanie numeru karty kredytowej, numeru PESEL lub innych informacji finansowych. Następnie tworzymy numer konta Użytkownika.

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkownika w naszej Witrynie lub w aplikacjach mobilnych bądź przekazywane nam w inny sposób, w tym za pomocą poczty e-mail, telefonu lub przy użyciu innych metod komunikacji z naszym działem obsługi klienta. Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej, informację na temat udzielonej pomocy zamieszczamy w wewnętrznym rejestrze.

Informacje Użytkownika wykorzystujemy, aby kontaktować się z nim w związku ze zmianami funkcjonalności naszych produktów, naszej Witryny lub aplikacji mobilnych, nowymi usługami firmy GoDaddy i ofertami specjalnymi, które naszym zdaniem będą korzystne dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik wolałby nie otrzymywać tych informacji, powinien zapoznać się z poniższą sekcją „Aktualizacja informacji Użytkownika”, w której można znaleźć informacje na temat sposobu zmiany preferencji.

Możemy również wykorzystać dane użytkownika, aby przedstawić mu ofertę pod wspólną marką z naszymi partnerami lub podmiotami stowarzyszonymi. Jeżeli gromadzimy dane osobowe użytkownika w związku z ofertą pod wspólną marką, w momencie zbierania wyraźnie określamy, kto gromadzi informacje i czyja polityka prywatności ma zastosowanie. Ponadto w polityce prywatności określono też prawa użytkownika dotyczące wykorzystania i/lub ujawnienia informacji umożliwiających ustalenie tożsamości przez uczestnika i jego partnera od wspólnej marki, jak również zasady korzystania z tych praw.

Niektóre oferowane usługi umożliwiają Użytkownikowi importowanie kontaktów poprzez załadowanie pliku lub skopiowanie i wklejenie danych z arkusza, a następnie dodanie ich na swoje konto (np. przy wykorzystaniu Mad Mimi , aby wysłać e-maile w imieniu Użytkownika).  Informacje te zobowiązujemy się wykorzystać wyłącznie zgodnie z prawem w celu importowania kontaktów na polecenie Użytkownika.  Kiedy Użytkownik podaje nam dane osobowe swoich kontaktów, zobowiązujemy się wykorzystywać te informacje wyłącznie w konkretnym celu, w którym zostały przekazane.  Kiedy Użytkownik podaje nam swoje dane osobowe dotyczące swoich kontaktów, zobowiązujemy się wykorzystywać te informacje wyłącznie w konkretnym celu, w którym zostały przekazane. Użytkownik powinien się z nami skontaktować, jeżeli podejrzewa, że któryś z jego kontaktów przekazał nam jego dane osobowe, a użytkownik chciałby zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazyprivacy@godaddy.com.

B.  Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Nasza strona i aplikacje mobilne wykorzystują pliki cookies i/lub inne technologie śledzące do identyfikacji użytkownika, aby nie musiał on za każdym razem logować się na naszej stronie lub w aplikacjach mobilnych. Pliki cookies powiązane są z numerem klienta, który z kolei powiązany jest z danymi podanymi na koncie użytkownika.  Użytkownik może zarządzać plikami cookies z poziomu poszczególnych przeglądarek, ale musi pamiętać, że zablokowanie plików cookies może spowodować, że nie będzie mógł korzystać z pewnych możliwości lub funkcjonalności naszej witryny lub naszych usług. Bardziej szczegółowe informacje oraz informacje o tym, jak wykorzystujemy pliki cookies, sygnały web beacons i podobne technologie na urządzeniach użytkownika, dostępne są tutaj

Na naszej stronie i w naszych aplikacjach mobilnych wraz z naszymi partnerami, podmiotami stowarzyszonymi oraz usługodawcami wykorzystujemy takie technologie jak pliki cookies, sygnały beacons, znaczniki i skrypty, aby analizować trendy, administrować stroną i aplikacjami mobilnymi, śledzić poruszanie się użytkowników po stronie i aplikacjach mobilnych oraz gromadzić dane demograficzne dotyczące naszej bazy użytkowników jako całości.  Możemy otrzymywać raporty indywidualne i zbiorcze z wykorzystania tych technologii przez te spółki. 

C.  Dane protokołu

Tak jak w przypadku większości witryn, pewne informacje gromadzone są automatycznie i przechowywane w plikach dziennika.  Informacje te mogą obejmować m.in. adresy Internet Protocol (IP), rodzaj przeglądarki, informacje o dostawcy internetowym (ISP), strony przekierowujące/wyjściowe, system operacyjny, oznaczenie daty i godziny i/lub dane przepływu użytkowników.  Wykorzystujemy informacje o użytkowniku zgromadzone za pośrednictwem naszej strony lub aplikacji mobilnej, aby pomóc spersonalizować wyniki wyszukiwania, diagnozować problemy z naszym serwerem oraz administrować naszą stroną i aplikacjami mobilnymi. Gromadzimy również ogólne informacje demograficzne, aby umożliwić doskonalenie naszej strony i aplikacji mobilnych oraz poprawić komfort przeglądania strony i dokonywania zakupów. Nie jest to związane z żadnymi informacjami umożliwiającymi ustalenie tożsamości, chyba że takie dane są niezbędne do zapobiegania oszustwom lub nadużyciom w naszym systemie.

D.  Śledzenie

W ramach naszej aplikacji mobilnej korzystamy z technologii śledzenia, takich jak:  kody CI (śledzenie kliknięć), ISC (śledzenie źródeł) i ITC (kody śledzące elementy, dołączane do zakupów na poziomie elementu i używane do określania, gdzie w aplikacji dodano produkt). Nasze aplikacje mobilne automatycznie gromadzą informacje o systemie operacyjnym urządzenia, modelu telefonu, wersji aplikacji i identyfikatorze urządzenia, a także o numerze klienta. Przekazujemy te dane z powrotem do naszych GoDaddy usług internetowych. Te wyniki nie są udostępniane stronom trzecim i wykorzystuje się je wyłącznie do podejmowania decyzji dotyczących terminu wycofania wersji systemu operacyjnego/zestawów SDK oraz określenia charakterystyki najważniejszych użytkowników, aby umożliwić optymalizację naszych aplikacji i usług pod kątem tych typów użytkowników. 

E.  Dane geograficzne

Za wyraźną zgodą użytkownika  możemy mieć wgląd oraz śledzić dane lokalizacji urządzenia użytkownika, aby personalizować wyniki, takie jak wybór nazwy ulubionej domeny użytkownika.  Nie pozwiązujemy żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika z technologiami śledzącymi lokalizację , z których korzystamy; nie śledzimy  danych lokalizacji , kiedy nasze aplikacje mobilne nie są aktywne.  Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie danych o lokalizacji, wyłączając usługi lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia. To Aby zarządzać plikami Flash cookies, kliknijtutaj.

F.  Aplikacje mobilne

Wykorzystujemy mobilne programy analityczne, aby lepiej zrozumieć funkcjonalność naszego oprogramowania mobilnego w telefonie użytkownika.  Oprogramowanie to może zapisywać takie informacje jak częstotliwość korzystania z aplikacji przez użytkownika, zdarzenia w aplikacji, łączne użytkowanie, dane o wynikach oraz skąd pobrana została aplikacja.  Nie pozwiązujemy przechowywanych przez nas aplikacji w programie analitycznym z żadnymi informacjami umożliwiającymi ustalenie tożsamości przekazanymi przez użytkownik za pośrednictwem aplikacji mobilnej. 

Strona i aplikacje mobilne zawierają łącza do stron zewnętrznych. Niestety GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności ani treść takich stron.  Radzimy, aby użytkownik uważnie zapoznał się z polityką prywatności każdej witryny, którą odwiedza.

G.  Dane z bazy Whois

W przypadku rejestracji nazw domen, należy (w stosownych przypadkach) zapoznać się z rejestrem polityk prywatności najważniejszych domen, na których użytkownik zamierza zarejestrować lub zarejestrował nazwę domeny, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób dane użytkownika z bazy WHOIS są wykorzystywane na potrzeby poszczególnych rejestrów.

Zabezpieczenia

Stosujmy środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zmianą informacji pozostających pod naszą kontrolą. Gdy Użytkownik wprowadza informacje poufne (np. numer karty kredytowej) w naszych formularzach zamówienia, szyfrujemy transmisję tych informacji za pomocą technologii SSL.

Przestrzegamy ogólnie uznanych norm ochrony przekazanych nam danych osobowych, zarówno w trakcie ich przekazywania jak i po ich otrzymaniu.  Żaden sposób transmisji danych w Internecie ani sposób elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100% bezpieczny.  Z tego względu nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa swoich danych osobowych należy kierować na adres privacy@godaddy.com.   Możemy przechowywać dane użytkownika, dopóki jego konto jest aktywne lub dopóki jest to konieczne w celu świadczenia użytkownikowi usług, jak również w sposób niezbędny do spełnienia wymogów prawa, rozstrzygania sporów i wdrażania zawartych przez nas umów.  

Kontaktowanie się z użytkownikiem

GoDaddylub osoba występująca w imieniu GoDaddy może czasami kontaktować się z Użytkownikiem, aby potwierdzić jego zamówienia, wysłać mu informacje i złożyć oferty usług.  Możemy kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub wiadomości SMS.  Zgodnie z obowiązującym prawem oraz w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, Użytkownik może otrzymywać telefoniczne wiadomości marketingowe od GoDaddy lub w jej imieniu; połączenia takie mogą być wykonywane przez automatyczny system wywołujący i/lub wykorzystywać głos generowany maszynowo lub wcześniej sporządzone nagrania. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody nie jest warunkiem zakupu żadnego towaru lub usługi od GoDaddy . Podając swój numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości tekstowych od firmy GoDaddy lub w jej imieniu; wiadomości te mogą być wysyłane przez automatyczny system wywołujący. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody nie jest warunkiem zakupu jakichkolwiek towarów ani usług od GoDaddy. Mogą zostać naliczane opłaty za SMS-y i przesyłanie danych. 

Informacje przesyłane nam przez użytkownika, mogą być przechowywane i wykorzystywane w celu poprawy funkcjonowania tej strony, naszej aplikacji mobilnej i naszych produktów lub mogą być przeglądane i usuwane.

Usługodawcy zewnętrzni

Możemy czasami przekazywać informacje na temat Użytkownika stronom trzecim w związku ze świadczeniem różnych usług w naszym imieniu, takich jak obsługa płatności kartami kredytowymi, obsługa reklam, przeprowadzanie konkursów lub ankiet, wykonywanie analiz naszych produktów lub struktury demograficznej klientów, wysyłka towarów lub usług, a także zarządzanie relacjami z klientami. Udostępniamy tylko te informacje o Użytkowniku, które są niezbędne stronom trzecim do świadczenia żądanej usługi. Firmy te nie mogą do żadnych dodatkowych celów zatrzymywać, udostępniać, przechowywać ani wykorzystywać informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia “Google Analytics” do zbierania informacji o użytkowaniu niniejszej Witryny, np. o częstotliwości odwiedzania Witryny przez użytkowników, odwiedzanych stronach i innych witrynach odwiedzanych przed przejściem do tej Witryny.   W narzędziu Google Analytics jest zapisywany tylko adres IP przydzielony Użytkownikowi w dniu wizyty w Witrynie, a nie jego imię i nazwisko czy inne informacje umożliwiające identyfikację. 

Narzędzie Google Analytics podłącza na stałe plik cookie do przeglądarki Użytkownika, aby identyfikować go jako unikatowego użytkownika podczas następnej wizyty w tej Witrynie.  Tego pliku cookie nie może używać nikt oprócz firmy Google, Inc.  Informacje wygenerowane przez plik cookie zostaną przesłane do firmy Google, a następnie będą przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Informacje uzyskane z narzędzia Google Analytics wykorzystujemy wyłącznie w celu doskonalenia usług oferowanych w tej Witrynie.  Nie łączymy informacji zebranych przy użyciu narzędzia Google Analytics z informacjami umożliwiającymi identyfikację. 

Możliwości wykorzystania i udostępniania przez firmę Google informacji na temat wizyt Użytkownika w tej Witrynie zgromadzonych przez narzędzie Google Analytics są ograniczone przez Politykę prywatności firmy Google.  Użytkownik może uniemożliwić narzędziu Google Analytics rozpoznanie go podczas kolejnych wizyt w niniejszej Witrynie, wyłączając plik cookie narzędzia Google Analytics w swojej przeglądarce.

Tylko dla użytkowników Kreatora witryn

Kreator witryn obejmuje usługę Google Places API. Możliwość wykorzystywania i udostępniania przez firmę Google informacji zbieranych przez usługę Google Places API reguluje Polityka prywatności firmy Google.

Uzupełnienie informacji

Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku pochodzące z innych źródeł, w tym z ogólnie dostępnych baz danych lub od stron trzecich, od których zakupiliśmy dane; możemy łączyć te dane z już posiadanymi informacjami o użytkowniku.  Dzięki temu możemy aktualizować, rozbudowywać i analizować nasze rejestry, identyfikować nowych klientów oraz oferować produkty i usługi, które mogą być dla użytkownika interesujące.  Jeżeli użytkownik przekaże nam dane osobowe innych osób lub jeśli otrzymamy dane osobowe użytkownika od innych osób, dane te wykorzystany wyłącznie w konkretnym celu, w którym zostały nam przekazane.

Przykładem danych osobowych, które można pozyskać ze źródeł publicznych lub zakupić od stron trzecich, a następnie połączyć z posiadanymi przez nas informacjami o użytkowniku, mogą być informacje pozyskane od naszych partnerów strategicznych, usługodawców lub Urzędu Pocztowego Stanów Zjednoczonych (United States Postal Service).  Postępujemy tak, aby zapewnić użytkownikowi lepszą obsługę, aby dopasować nasze produkty i usługi do jego potrzeb, oraz aby zaproponować mu możliwość zakupu produktów i usług, które w naszej ocenie będą dla niego interesujące.

Konkursy/ankiety

Co jakiś czas możemy zapewnić Użytkownikowi możliwość wzięcia udziału w konkursach lub ankietach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wziąć w nich udział, możemy poprosić o podanie informacji umożliwiających identyfikację. Uczestnictwo w tych konkursach i ankietach jest całkowicie dobrowolne, dlatego Użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić żądane informacje, czy nie. Gromadzone informacje na ogół obejmują dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) oraz dane demograficzne (takie jak kod pocztowy). Wykorzystujemy te informacje do powiadamiania zwycięzców konkursów i zdobywców nagród, do monitorowania ruchu w naszej Witrynie oraz do jej personalizacji.

Do przeprowadzenia tych ankiet lub konkursów możemy zatrudnić zewnętrznego usługodawcę. W takim przypadku ta firma nie będzie mogła wykorzystywać informacji umożliwiających identyfikację naszych użytkowników do żadnych innych celów. Informacji umożliwiających identyfikację, które otrzymujemy od Użytkownika przy okazji konkursu lub ankiety, nie ujawniamy innym stronom trzecim, chyba że wcześniej poinformujemy Użytkownika o tym fakcie i uzyskamy stosowną zgodę.

Sygnały “nie śledzić”    

Należy pamiętać, że ustawienia przeglądarki mogą pozwalać na automatyczne przesyłanie sygnału “nie śledzić” do odwiedzanych przez użytkownika witryn i usług internetowych. Wśród uczestników branży nie ma zgodności do tego, co w tym kontekście oznacza “nie śledzić”. Podobnie jak inne witryny i usługi internetowe obecnie nie zmieniamy naszego postępowania, kiedy otrzymujemy sygnał “nie śledzić” wysłany przez przeglądarkę użytkownika. Więcej informacji o sygnale “nie śledzić,” dostępnych jest na stronie(www.allaboutdnt.com).  

Reklamy ukierunkowane  

GoDaddy może prezentować naszym klientom ukierunkowane oferty w oparciu o informacje o produktach, z których obecnie korzystają.  Te oferty będą wyświetlane jako różne banery produktów.  W ramach tych banerów produktów nie są zbierane ani udostępniane zewnętrznym firmom reklamowym żadne dane osobowe ani dane określające położenie geograficzne w celu stworzenia profilu aktywności Użytkownika.

Współpracujemy  również ze stronami trzecimi,  aby zarządzać naszą reklamą na innych witrynach.  Nasi partnerzy mogą stosować takie technologie jak pliki cookies w celu gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika na danej witrynie i innych stronach, aby zamieszczać reklamy dopasowane do użytkownika w oparciu o jego zachowanie i zainteresowania, oraz w celu badania skuteczności reklamy.  Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania reklam dopasowanych do jego zainteresowań, powinien kliknąć tutaj [użytkownicy w Unii Europejskiej powinni kliknąć tutaj]. Użytkownik nadal będzie otrzymywał powszechnie przesyłane reklamy.

Używamy również narzędzia o nazwie Sizmek, aby umieścić plik cookie w naszym imieniu.  Ten plik cookie gromadzi anonimowe dane, które pomagają nam prowadzać działania reklamowe skierowane do określonego odbiorcy oraz poprawić sposób umieszczania reklam na innych witrynach.  Aby zrezygnować ze stosowania narzędzia Sizmek, kliknij  tutaj (użytkownicy w Unii Europejskiej powinni kliknąć tutaj). Należy pamiętać, że rezygnacja z reklam kierowanych do określonego odbiorcy nie oznacza całkowitej rezygnacji z otrzymywania reklam.  Użytkownik nadal otrzymywał będzie powszechnie rozsyłane reklamy.nbsp; 

Usługa Tell-A-Friend

Jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszej usługi polecającej, aby poinformować znajomego o naszej stronie lub aplikacji mobilnej, poprosimy go o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajomego. GoDaddy automatycznie prześle wskazanemu znajomemu jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia naszej strony. GoDaddy przechowuje tę informację wyłącznie w celu wysłania przedmiotowej jednorazowej wiadomości e-mail. Wskazany znajomy może skontaktować się z GoDaddy, pisząc na adres privacy@godaddy.com , aby zażądać usunięcia tych informacji z naszej bazy danych.  Użytkownik powinien się z nami skontaktować, jeżeli podejrzewa, że któryś z jego kontaktów przekazał nam jego dane osobowe, a użytkownik chciałby zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazyprivacy@godaddy.com.

Co stanie się z moimi danymi umożliwiającymi identyfikację, jeśli zlikwiduję moje konto GoDaddy?

Po zlikwidowaniu konta GoDaddy Użytkownika (dobrowolnym lub nie) wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika otrzymują status „nieaktywne” w naszych odpowiednich GoDaddybazach danych. Dezaktywacja konta Użytkownika nie oznacza jednak całkowitego usunięcia jego informacji umożliwiających identyfikację z naszej bazy danych. Informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika zostaną przez nas zachowane i będą w razie potrzeby wykorzystywane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania postanowień naszych umów.

Aktualizacja danych Użytkownika 

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić lub zaktualizować dane podane na swoim koncie lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości od nas lub od naszych partnerów z poziomu swojego konta online (Ustawienia konta> Preferencje kontaktu). 

Należy pamiętać, że w przypadku gdy dane osobowe są zasadnie niezbędne w celu realizacji zamówienia na produkty i usługi zakupione przez użytkownika lub działania naszej sieci, gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie danych osobowych jest wymagane, a użytkownik nie może zrezygnować lub usunąć danych bez rezygnacji z zamówienia na produkty/usługi.  Jeśli dane osobowe użytkownika nie są zasadnie niezbędne w celu świadczenia usług żądanych przez użytkownika lub działania naszej sieci, użytkownik będzie mógł wycofać swoją zgodę i usunąć dane.  Przykładowo, jeżeli użytkownik wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie konkretnego produktu lub usług w celach marketingowych, może następnie dowolnie wycofać taką zgodę.  Podobnie, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w różnych celach marketingu bezpośredniego, w tym telemarketingu lub przesyłania poczty marketingowej lub handlowych wiadomości elektronicznych takich jak e-mail i SMS-y z poziomu zakładki „Preferencje kontaktu” w ustawieniach konta. 

Wgląd do danych

Na żądanie użytkownika poinformujemy go, czy posiadamy lub przetwarzamy w imieniu strony trzeciej jakiekolwiek dane osobowe użytkownika.  Użytkownik ma prawo do wglądu, żądania poprawy i usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z nami w sposób podany poniżej: 

  1. Wejść na swoje  konto internetowe (Ustawienia konta > Preferencje kontaktu) [*Uwaga: w ten sposób nie można zamknąć konta.]
  2. Można napisać do GoDaddy na następujący adres pocztowy:
    14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA
  3. Można zadzwonić do nas na numer: (480) 505-8877
  4. Można wysłać nam wiadomość e-mail na adres: hq@godaddy.com

Aby zamknąć konto, najszybciej jest skontaktować się z naszą pomocą techniczną, dzwoniąc na numer (480) 505-8877. Numery telefonów do pomocy technicznej dla klientów międzynarodowych dostępne są tutaj. Użytkownik może zmienić, usunąć lub skorygować dane na swoim koncie lub preferencje kontaktowe w następujący sposób.

W ciągu trzydziestu (30) dni odpowiemy na żądanie dostępu, zmiany lub dezaktywacji informacji Użytkownika. 

Przesyłanie danych za granicę

Jeśli Użytkownik odwiedza tę Witrynę z kraju innego niż jeden z krajów, w których są zlokalizowane nasze serwery, komunikacja może skutkować przesyłaniem informacji pomiędzy państwami. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że w celu jak najlepszego i niezwłocznego przetworzenia wniosków, zapytań i/lub problemów naszych klientów, nasze biura pomocy technicznej, w tym pomocy technicznej udzielanej telefonicznie lub za pośrednictwem chatu, są rozmieszczone na całym świecie (kliknij tutaj, aby zobaczyć wykaz adresów i numerów biur pomocy technicznej lub aby porozmawiać z ich pracownikiem). W związku z tym jeżeli Użytkownik nawiązuje połączenie lub rozmowę ze swojego kraju zamieszkania, istnieje możliwość, że takie połączenie lub rozmowa prowadzone będą z pracownikiem w innym państwie (w tym m.in. poza EOG), a przekazane informacje mogą być przeniesienie do tego kraju.  W każdym przypadku dane Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.  Odwiedzając niniejszą Witrynę, dzwoniąc do działu obsługi klienta lub rozmawiając z jego pracownikami lub prowadząc z nami korespondencję elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na takie przeniesienie danych.

Przestrzeganie i egzekwowanie prawa

Współpracujemy z urzędnikami państwowymi, organami ochrony porządku publicznego i podmiotami prywatnymi w celu egzekwowania i przestrzegania prawa. Ujawnimy urzędnikom państwowym lub organom ochrony porządku publicznego lub podmiotom prywatnym wszelkie informacje o Użytkowniku, które według naszego własnego uznania będą konieczne lub właściwe, aby odpowiedzieć na roszczenia i procedurę prawną (w tym bez ograniczeń wezwania sądowe), aby chronić własność i prawa nasze lub strony trzeciej, zapewnić bezpieczeństwo ogółu społeczeństwa bądź jakiejkolwiek osoby lub aby uniemożliwić lub powstrzymać działalność, którą uznamy za niezgodną z prawem lub nieetyczną. Informacje Użytkownika udostępnimy również w zakresie wymaganym przez przepisy, regulacje i zasady ICANN.

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować Użytkownika o konieczności przekazania danych osobowych osobom trzecim w ramach procesu prawnego.

Zmiany naszych praktyk

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli postanowimy zmienić nasze Zasady ochrony danych osobowych, zamieścimy te zmiany w tych Zasadach oraz we wszystkich innych miejscach, które uznamy za odpowiednie, aby Użytkownik miał świadomość, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób ich używamy oraz w jakich okolicznościach je ujawniamy (jeśli ma to miejsce).

Jeśli wprowadzamy istotne zmiany do tych Zasad, powiadamiamy o tym Użytkownika za pomocą poczty e-mail lub informacji na naszej stronie głównej przynajmniej trzydzieści (30) dni przed ich wprowadzeniem.

Kontakt z naszą Witryną

W razie pytań dotyczących naszych Zasad ochrony danych osobowych, działania tej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej bądź obsługi tej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem:

GoDaddy
ATTN: Web Team
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ, 85260, U.S.A.

 


17-10-26
© 2014-2017 GoDaddy.com, LLC