Pomoc

Domeny Pomoc

About .fr Domains

The .fr country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents France.

Nazwy domen mogą mieć do 63 znaków (minimum 3 znaki) i mogą zawierać litery (od a do z), cyfry (od 0 do 9) oraz dywizy (z wyjątkiem początku lub końca nazwy domeny). Nie można rejestrować nazw domen ze znakami specjalnymi, takimi jak & czy #.

Funkcje Dostępność
Kto może rejestrować? Details here
Długość rejestracji 1 rok
Okres odnowienia 1 rok
Ograniczenia odnawiania Szczegóły poniżej1
Wymogi serwera nazw Details here
Transfery do GoDaddy Nieobsługiwane
Transfery wychodzące Supported (details below)2
Rejestracja anonimowa Nieobsługiwane
Rejestracja chroniona Nieobsługiwane
Zamówienia oczekujące Nieobsługiwane
Rejestracja zbiorcza Obsługiwana
Zmiana konta Nieobsługiwane
Aktualizacje danych kontaktowych Obsługiwane (szczegóły poniżej)3
IDN francuski
Wygasanie/karencja Skontaktuj się z obsługą klienta
Zasady zwrotów kosztów Patrz poniżej4
Rejestr AFNIC

Details

1 Ograniczenia odnawiania

Nazwy domen .fr są odnawiane przed ich datą wygaśnięcia. Data odnowienia zależy od tego, czy domena została skonfigurowana do odnowienia automatycznego, czy też ręcznego, Próbę automatycznego odnowienia podejmujemy pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia domeny. Jeśli próba odnowienia zakończy się niepowodzeniem, podejmiemy ponowną próbę 10. dnia miesiąca, a kolejną — 20. dnia miesiąca.

Jeśli nie uda nam się automatycznie odnowić nazwy domeny i nie odnowisz jej ręcznie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia, możesz spróbować ją odzyskać, co może wiązać się z opłatami. Więcej informacji zawiera artykuł Odnawianie wygasłej domeny.

Jeśli na przykład nazwa domeny .fr wygasa 10 października i nie odnawiasz jej automatycznie, możesz odnowić ją ręcznie 20 września. W przypadku odnowień automatycznych spróbujemy odnowić tę nazwę domeny 1, 10 i 20 września.

2 Transfers away requirements

Please contact customer support to request an authorization code for .fr domain transfers away.

3 Contact updates requirements

W celu zaktualizowania następujących pól danych kontaktowych rejestrującego dla nazw domen .fr skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Organizacja (nazwa firmy)
  • Kraj

If a .fr domain has a Domain Trustee linked to it (and therefore account changes are prohibited), the billing information must stay in the original account and CANNOT be moved to a different account.

You can update all other domain name contact information through the Domain Manager in your GoDaddy account.

4 Refund policy

Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów można znaleźć na stronie Zasady zwrotów kosztów firmy GoDaddy. W przypadku większości domen mają zastosowanie Warunki standardowe, jednak mogą istnieć wyjątki dotyczące niektórych domen lub część z nich może w ogóle nie podlegać zwrotowi kosztów. Sprawdź informacje w sekcji OBIE dla następujących kategorii:

  • Produkty ze specjalnymi warunkami zwrotu kosztów (patrz w sekcji Rejestracje/odnowienia nazw domen)
  • Produkty nieobjęte zwrotem kosztów

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.