Pomoc

Zarządzany system WordPress Pomoc

Aktualizacja motywu i wtyczek

Aby zagwarantować, że Twoja witryna w Zarządzanym systemie WordPress jest wolna od problemów z zabezpieczeniami i działa z najwyższą szybkością, aktualizuj używane wtyczki i motyw, gdy tylko dostępne są ich nowe wersje. Jeśli motyw i wtyczki nie będą aktualne, mogą nie być zgodne z najnowszą wersją systemu WordPress.

Uwaga: Jeśli masz tylko jedną lub dwie witryny w Zarządzanym systemie WordPress, na Twojej liście Witryny WordPress wyświetlane są powiadomienia informujące, że wymagana jest aktualizacja.
Wymagane aktualizacje systemu WordPress
Jeżeli masz więcej niż dwie witryny w Zarządzanym systemie WordPress, możesz sprawdzić dostępność aktualizacji na stronie Ustawienia dla danej witryny.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Na stronie My Products (Moje produkty) wybierz znajdujący się obok pozycji Managed WordPress (Zarządzany system WordPress) przycisk Manage All (Zarządzaj wszystkim).
  3. Na liście Witryny WordPress obok witryny, którą chcesz zaktualizować, wybierz ikonę Ikona menu menu, a następnie pozycję Ustawienia.
  4. Żółta etykieta ostrzeżenia wyświetlona w sekcji Aktualizacje obok motywu lub wtyczek sygnalizuje, że dany element jest nieaktualny.
    ostrzeżenie sygnalizujące konieczność aktualizacji
  5. W przypadku wszystkich kont Zarządzanego systemu WordPress oprócz wersji Pro: Wybierz Zaktualizuj, aby zaktualizować motyw lub wtyczki pojedynczo albo wybierz Zaktualizuj wszystko w celu zaktualizowania wszystkich motywów i wtyczek jednocześnie.

    Uwaga: W przypadku kont Pro z usługą Zarządzany system WordPress (dostępne tylko w USA i Kanadzie) wybierz Przejdź do aktualizacji. Nastąpi przekierowanie na stronę Aktualizacje w dotyczącym danej witryny widoku Panel systemu WordPress. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować motywy i wtyczki.

  6. Więcej informacji


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.