Pomoc

Pomoc GoDaddy

Android: Skonfiguruj pocztę

Ten artykuł dotyczy tylko rozwiązania Workspace Email. Aby uzyskać instrukcje dotyczące Poczty Office 365, patrz Konfigurowanie adresu e-mail Poczty Office 365 w aplikacji Outlook w systemie Android

Wiemy, że chcesz jak najszybciej skonfigurować pocztę e-mail na urządzeniu z systemem Android®. Nie powinno to zająć więcej niż 5 minut.

Wykonaj opisane działania, by skonfigurować konto Workspace Email w aplikacji pocztowej dostępnej w urządzeniu. Do odbierania poczty e-mail możesz również użyć aplikacji Outlook. Oto instrukcja konfigurowania aplikacji Outlook na urządzeniu z systemem Android.

Jeżeli po wykonaniu poniższych czynności nie możesz odbierać lub wysyłać wiadomości e-mail, zapoznaj się z artykułem Android: rozwiązywanie problemów z pocztą. W zależności od Twojej lokalizacji oraz usługodawcy internetowego może być konieczne wprowadzenie dodatkowych zmian.

Przed rozpoczęciem: Aby skonfigurować urządzenie z systemem Android do obsługi poczty, musisz znać ustawienia serwera poczty POP lub IMAP oraz numery odpowiednich portów. Aby je znaleźć, przejdź do Centrum konfiguracji poczty i spisz informacje wyświetlane w obszarze Ustawienia serwera poczty.

Uwaga Kroki, które trzeba wykonać w celu skonfigurowania poczty na urządzeniu z systemem Android, mogą się trochę różnić, w zależności od marki/modelu urządzenia oraz dostawcy sieci. Jednak opis tych kroków zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania konta (nazwa użytkownika, hasło, ustawienia serwera).

Aby skonfigurować pocztę na urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz na urządzeniu aplikację do obsługi poczty.
 2. Jeśli masz już skonfigurowane konto e-mail, naciśnij przycisk Menu i naciśnij pozycję Accounts (Konta). Ponownie naciśnij przycisk Menu i naciśnij pozycję Add account (Dodaj konto).
 3. Wprowadź dane w polach Email address (Adres e-mail) i Password (Hasło), a następnie kliknij pozycję Next (Dalej).
 4. Jeśli używasz protokołu IMAP, naciśnij pozycję IMAP. Jeśli nie masz pewności odnośnie używanego protokołu, naciśnij pozycję POP3.
 5. Użyj tych ustawień dla serwera poczty przychodzącej, w zależności od typu używanego konta e-mail:
  POP3
  Username (Nazwa użytkownika) Wpisz swój pełny adres e-mail.
  Hasło Wprowadź hasło do konta e-mail.
  POP3 server (Serwer POP3) pop.secureserver.net
  Port 110
  IMAP
  Username (Nazwa użytkownika) Wpisz swój pełny adres e-mail.
  Hasło Wprowadź hasło do konta e-mail.
  IMAP server (Serwer IMAP) imap.secureserver.net
  Port 143
 6. Użyj tych ustawień dla serwera poczty wychodzącej:

  Aby uniknąć problemów, należy włączyć na potrzeby konta przekaźniki SMTP. Aby uzyskać więcej informacji, patrz See your SMTP relays.

  SMTP (serwer poczty wychodzącej)
  SMTP server (Serwer SMTP) smtpout.secureserver.net
  Port 80
  Security type (Typ zabezpieczeń) None (Brak)
 7. Wybierz opcję Require sign-in (Wymagaj logowania) i upewnij się, że wartości Username (Nazwa użytkownika) (Twój pełny adres e-mail) oraz Password (Hasło) są poprawne. Naciśnij pozycję Next (Dalej).
 8. Ponownie naciśnij pozycję Next (Dalej). Nadaj kontu nazwę i wpisz nazwę, która ma być wyświetlana w wiadomościach wychodzących.
 9. Naciśnij pozycję Done (Gotowe).

Gotowe. Jeśli wszystko działa prawidłowo, zobaczysz kilka wiadomości. Aby upewnić się, że możesz wysyłać wiadomości, napisz wiadomość i wyślij ją do siebie.

W przypadku niektórych urządzeń z systemem Android i niektórych klientów poczty logowanie nie jest wymagane. Jeśli w związku z tym podane ustawienia nie są odpowiednie, wróć do kroku 7 i wyczyść opcję Wymagaj logowania, a następnie kontynuuj konfigurowanie.

Jeśli nie możesz odbierać lub wysyłać wiadomości e-mail, patrz Android: rozwiązywanie problemów z pocztą. Nie martw się. Podczas konfiguracji mogą wystąpić pewne problemy. Pomożemy w ich zdiagnozowaniu i rozwiązaniu.


Dla wygody użytkowników dostarczamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej, ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.