Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Blokuj adresy IP z mojego konta hostingu w systemie Linux

Użyj funkcji blokowania adresów IP w panelu cPanel, aby zablokować dostęp do adresów IP na koncie hostingu w systemie Linux.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W Panelu konta kliknij obszar Administrator cPanel.
  4. Na stronie głównej cPanel w sekcji Zabezpieczenia kliknij pozycję Blokowanie adresów IP .
  5. W polu Dodaj adres IP lub zakres wprowadź adres IP lub zakres, który chcesz zablokować, a następnie kliknij przycisk Dodaj .

Więcej informacji