Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Co to jest alias adresu e-mail?

Alias to sposób otrzymywania wiadomości e-mail bez ujawniania swojego adresu e-mail Microsoft 365. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na adres aliasu zostaną dostarczone do skrzynki odbiorczej podstawowego konta poczty.

Aliasy umożliwiają zróżnicowanie pojedynczego konta poczty bez konieczności płacenia za wiele skrzynek. Dla jednego konta poczty można utworzyć nawet 400 aliasów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aliasów, wybierz pytanie w celu wyświetlenia odpowiedzi:

Czy w skrzynce odbiorczej będę widzieć wiadomości e-mail zaadresowane na alias?

Nie. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na alias będą wyświetlane w skrzynce odbiorczej jako zaadresowane na podstawowy adres e-mail. Na przykład, jeśli masz konto pocztyjane@coolexample.com i utworzysz alias support@coolexample.com, wiadomości wysłane na adres support@ będą wyświetlane w skrzynce odbiorczej jako wysłane na adres jane@.

Aby alias support@ był wyświetlany jako adres Do, utwórz grupę dystrybucyjną z podstawowym kontem poczty jako członkiem.

Czy mogę wysyłać wiadomości e-mail z mojego aliasu?

Tak. Wiadomości e-mail można wysyłać przy użyciu aliasu w programie Outlook w Internecie. W wiadomościach będzie widoczny adres aliasu jako nadawca, a podstawowy adres e-mail zostanie ukryty.

Na przykład, jeśli masz podstawowe konto poczty jane@coolexample.com i utworzysz alias jobs@coolexample.com, wszystkie wiadomości wysłane na alias jobs@ trafią do Twojej zwykłej skrzynki odbiorczej. Odpowiadając na wiadomość, możesz użyć aliasu jobs@, dzięki czemu odbiorca nigdy nie zobaczy adresu jane@.

Uwaga: Ta funkcja jest w trybie podglądu publicznego firmy Microsoft i mogą występować problemy lub błędy. Dowiedz się, jak wysyłać wiadomości e-mail przy użyciu aliasu.

Jaka jest różnica między aliasem a adresem przekierowania?

Kiedy utworzysz adres e-mail przekierowania, wszystkie wiadomości wysłane na konto Microsoft 365 będą kierowane na inny adres e-mail. Na przykład, jeśli przekierujesz wiadomości e-mail z adresu sales@coolexample.com na jane@coolexample.com, wszystkie wiadomości przesłane na adres sales@ zostaną automatycznie przekierowane na adres jane@. Zobacz opcje przekierowania dla swojego adresu e-mail Microsoft 365.

Czy alias może filtrować do określonego folderu?

Nie. Reguły skrzynki pocztowej nie umożliwiają filtrowania aliasów do konkretnych folderów. Możesz jednak utworzyć adres jako grupę dystrybucyjną (z podstawowym kontem poczty jako członkiem) i utworzyć regułę, która automatycznie przenosi do folderu wiadomości wysłane do grupy dystrybucyjnej. Dowiedz się więcej o regułach skrzynki pocztowej w firmie Microsoft.

Uwaga: Adres e-mail nie może być jednocześnie aliasem i grupą dystrybucyjną. Aby zmienić adres z aliasu na grupę dystrybucyjną, najpierw usuń alias, a następnie utwórz adres e-mail jako grupę dystrybucyjną.

Powrót do początku

Kiedy alias stanie się aktywny?

Kiedy tylko dodasz alias, będzie możliwe odbieranie wiadomości wysłanych na ten alias. Może jednak minąć do 24 godzin, zanim nowy alias zacznie dostarczać pocztę.

Czy mogę przekształcić adres e-mail w alias?

Jeśli zmienisz nazwę użytkownika konta poczty Microsoft 365, poprzednia nazwa użytkownika zostanie dodana automatycznie jako alias. Jeśli adres został już skonfigurowany jako konto poczty, grupa dystrybucyjna lub udostępniona skrzynka pocztowa, będzie trzeba usunąć adres przed dodaniem go jako alias do podstawowego konta poczty.

Co zrobić, jeśli alias nie działa?

Jeśli alias nie działa, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Sprawdź pisownię aliasu. Literówki zdarzają się nawet najlepszym.
  • Potwierdź, czy nadawca prawidłowo wpisuje alias.
  • Pamiętaj, aby poczekać 24 godziny na skonfigurowanie aliasu.
  • Jeśli używasz usługi Zaawansowane zabezpieczenia poczty e-mail, może być konieczne dodanie aliasu.

Czy alias może prowadzić do wielu adresów e-mail?

Nie można przypisać aliasu do wielu adresów e-mail. Zamiast tego utwórz udostępnioną skrzynkę pocztową lub grupę dystrybucyjną.

Powrót do początku

Powiązane czynności

Więcej informacji