Certyfikaty SSL Pomoc

Co to jest certyfikat SSL?

Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) to cyfrowy certyfikat potwierdzający tożsamość witryny internetowej i szyfrujący przesyłane do niej informacje przy użyciu technologii SSL. Szyfrowanie to proces, który przekształca dane na format, który umożliwia ich odczytanie jedynie przy użyciu właściwego klucza deszyfrującego.


Certyfikat pełni rolę elektronicznego „paszportu”, który identyfikuje tożsamość organizacji podczas prowadzenia działalności w sieci. Gdy użytkownik Internetu próbuje przesłać poufne dane do serwera internetowego, jego przeglądarka sprawdza certyfikat serwera i nawiązuje bezpieczne połączenie.

Certyfikat SSL zawiera następujące informacje:

  • Imię i nazwisko/nazwa posiadacza certyfikatu
  • Numer seryjny i data wygaśnięcia certyfikatu
  • Kopia klucza publicznego posiadacza certyfikatu
  • Podpis cyfrowy wystawcy certyfikatu

Aby uzyskać informacje o instalowaniu certyfikatów SSL, patrz: Instalacja certyfikatu SSL.

Uwaga: Informacje o możliwości użycia zewnętrznych (czy spoza GoDaddy) certyfikatów SSL w różnych produktach znajdziesz tutaj.

Aby znaleźć informacje o produkcie, zajrzyj na naszą stronę Certyfikaty SSL.