Certyfikaty SSL Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Co to jest certyfikat SSL z rozszerzoną weryfikacją (EV)?

Certyfikat SSL z rozszerzoną weryfikacją (EV) to certyfikat cyfrowy wydany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rozszerzonej weryfikacji zdefiniowanymi przez forum urzędu certyfikacji/przeglądarki (CA/B).

Wprowadzenie certyfikatów EV zwiększy bezpieczeństwo transakcji internetowych, ponieważ osoby składające wnioski o certyfikat zostaną poddane szczegółowej, ujednoliconej procedurze weryfikacji, której muszą przestrzegać wszystkie urzędy certyfikacji (CA).

Standard certyfikatu EV zapewnia wyższy poziom uwierzytelniania podmiotów, które żądają certyfikatów cyfrowych w celu zabezpieczenia transakcji w swoich witrynach. Przeglądarki internetowe najnowszej generacji wyświetlają witryny zabezpieczone certyfikatem EV SSL w sposób, który umożliwia odwiedzającym natychmiastowe rozpoznanie, że organizacja obsługująca witrynę została uwierzytelniona zgodnie z jednolitym standardem weryfikacji CA/B Forum.

Certyfikaty EV są szczególnie przydatne dla firm, których domeny internetowe są narażone na wysokie ryzyko ataków phishingowych i innych rodzajów oszustw internetowych. Domeny wysokiego ryzyka obejmują domeny należące do znanych serwisów finansowych online, witryn bankowych, witryn aukcyjnych, popularnych sprzedawców detalicznych i innych witryn, które przeprowadzają transakcje internetowe, które mogą być celem oszustw internetowych.