Poczta Workspace Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Co to jest uniwersalne konto e-mail?

Uniwersalne konto e-mail to adres określony w celu odbierania wszystkich wiadomości zaadresowanych na nieprawidłowy adres e-mail w domenie. Na przykład masz skonfigurowane trzy adresy e -mail dla witryny coolexample.com; info@coolexample.com, sales@coolexample.com i webmaster@coolexample.com możesz skonfigurować jako konto poczty e-mail typu catch-all. Następnie wszelkie wiadomości e-mail wysłane na adres manager@coolexample.com (lub inny nieprawidłowy adres e-mail) są wysyłane na konto typu catch-all (info@coolexample.com).

Dla każdej nazwy domeny możesz skonfigurować jedno uniwersalne konto poczty e-mail.