Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Co to są połączone domeny w organizacji?

W usłudze Microsoft 365 organizacje są używane do łączenia grup osób, które są częścią tej samej firmy lub pracują nad powiązanymi projektami. Po połączeniu nazw domen stają się one częścią tej samej organizacji. Użytkownicy z tej samej organizacji mogą udostępniać kontakty, kalendarze i pliki, nawet jeśli ich wiadomości e -mail są dołączone do różnych nazw domen.

Gdy tworzysz adres e -mail w swoim koncie e & Pulpit nawigacyjny pakietu Office, tworzysz także organizację. Gdy tworzysz kolejny adres e -mail z inną nazwą domeny, możesz połączyć domeny razem i uczynić je częścią tej samej organizacji. Jeśli nie połączysz domen, wszystkie adresy e -mail z nową domeną będą częścią nowej, oddzielnej organizacji.

Oto przykład:

  1. Jane utworzy adres e -mail jane@coolexample.com .
  2. Jane chce utworzyć drugą wiadomość e -mail dla swojego pracownika, Paula, o nazwie paul@northernquill.com .
  3. Podczas tworzenia adresu e -mail decyduje się na połączenie domen.

Teraz coolexample.com i northernquill.com są połączone i stanowią część tej samej organizacji. Oznacza to, że Jane i Paul mogą udostępniać kontakty, pliki i kalendarze.

Powiązany krok

Więcej informacji