Pomoc

Pomoc GoDaddy

Co to znaczy, że poczta została odbita?

Gdy serwer poczty nie może wysłać lub dostarczyć wiadomości, generuje wiadomość dotyczącą odbicia, w której znajduje się opis zaistniałej sytuacji wraz z przyczyną.

Jeśli otrzymasz wiadomość dotyczącą odbicia, możesz wyszukać zawarty w niej kod w podanych poniżej informacjach, aby dowiedzieć się, co spowodowało problem i jak go rozwiązać.

Uwaga: W tych przykładach jest używana domena fajnyprzyklad.com oraz adres e-mail hania@ — te nazwy należy zastąpić własnymi informacjami.

Poniżej wymieniono najpowszechniejsze komunikaty o błędach związane z odbiciami:

Użyj klawiszy Ctrl + F, aby znaleźć słowa kluczowe.

Typowe odbicia związane z pocztą e-mail

Błąd odbicia Przyczyna błędu Rozwiązanie
421 Serwer tymczasowo niedostępny. Spróbuj ponownie później. IB101 W kolejce wiadomości znajduje się więcej wiadomości niż zwykle. Spróbuj ponownie później.

Odbicia związane z kontem odbiorcy

Błąd odbicia Przyczyna błędu Rozwiązanie
Limit miejsca na koncie Konto odbiorcy osiągnęło limit miejsca na wiadomości i nie może obecnie odbierać wiadomości. Odbiorca musi zrobić miejsce na nowe wiadomości w folderze skrzynki odbiorczej.
Konto nie istnieje Adres e-mail, na który nadawca wysłał wiadomość, nie istnieje. Sprawdź, czy adres e-mail odbiorcy został prawidłowo wpisany.
Konto wyłączone Konto odbiorcy istnieje, ale ma wyłączoną możliwość odbierania wiadomości. Zazwyczaj takie konta pozostają wyłączone na stałe, ale możesz spróbować wysłać ponownie wiadomość za jakiś czas.
Upłynął limit czasu na dostarczenie Może to się zdarzyć z kilku powodów. Spróbuj ponownie później.

Odbicia związane z nieprawidłowymi adresatami

Błąd odbicia Przyczyna błędu Rozwiązanie
550 Nie można odnaleźć adresata. Adresat nie jest prawidłowym adresem e-mail. Usuń nieprawidłowego adresata z wiadomości.

Odbicia związane z nadawcą

Błąd odbicia Przyczyna błędu Rozwiązanie
535 Uwierzytelnianie niedozwolone na serwerach IBSMTP. IB401 Uwierzytelnianie jest niedozwolone w poczcie przychodzącej. Nie podejmuj prób uwierzytelnienia, gdy wysyłasz pocztę do tego serwera.
550 hania@fajnyprzyklad.com Puste adresy Od: są niedozwolone. Podaj prawidłowy adres Od. IB501 Pole „od” wiadomości jest puste. Dodaj prawidłowy adres „od” i spróbuj ponownie wysłać wiadomość.
550 hania@fajnyprzyklad.com Adresów IP nie można używać jako adresów Od: Adres. Podaj prawidłowy adres Od. IB502 Wiadomości nie można wysyłać „od” adresu IP. Dodaj prawidłowy adres „od” i spróbuj ponownie wysłać wiadomość.
550 fajnyprzyklad.com Adres Od: Domena jest nieprawidłowy. Podaj prawidłowy adres Od: IB506 Domena nie ma prawidłowych rekordów MX lub adresu IP albo wystąpiły błędy podczas wyszukiwania DNS wykonywanego w trakcie wysyłania wiadomości. Sprawdź, czy wysyłasz z prawidłowej domeny. Następnie sprawdź, czy ta domena na prawidłowe rekordy DNS, wykonując zewnętrzne wyszukiwanie DNS. Jeśli ustawienia DNS są nieprawidłowe, musisz je poprawić przed ponownym wysłaniem wiadomości.
550 hania@fajnyprzyklad.com Nieprawidłowy rekord SPF. Sprawdź ustawienia rekordu SPF i spróbuj ponownie. IB508 Domena adresu, z którego jest wysyłana wiadomość, ma rekord SPF, który nie udziela serwerowi wysyłającemu wiadomość autoryzacji do wysyłania wiadomości z tej domeny. Zmodyfikuj rekord SPF, tak aby zawierał informacje o serwerze, z którego próbujesz wysyłać, albo usuń rekord SPF z domeny.
421 Tymczasowo odrzucone. Zwrotne wyszukiwanie DNS dla tego adresu IP nie powiodło się. IB108 Adres IP, z którego podejmowana jest próba wysłania wiadomości, nie ma ustawień zwrotnego systemu DNS lub wyszukiwanie DNS nie powiodło się. Przed ponownym wysłaniem wiadomości sprawdź, czy dla wysyłającego adresu IP są określone ustawienia zwrotnego systemu DNS.

Odbicia związane z zawartością

Błąd odbicia Przyczyna błędu Rozwiązanie
552 Ta wiadomość została odrzucona, ponieważ jej zawartość została uznana za spam przez społeczność internetową. IB212 Wiadomość zawiera łącze, załącznik lub wzorzec uznany przez nasze filtry za spam. Umieść w swoich wiadomościach opcję rezygnacji. Następnie sprawdź swoje listy wysyłania, aby upewnić się, że wysyłasz wiadomości tylko do tych adresatów, którzy wybrali opcję zgody na otrzymywanie wiadomości od Ciebie. Jeśli uważasz, że ta wiadomość została błędnie oznaczona jako spam, uzyskaj kopię wiadomości, którą próbowano wysłać, i skontaktuj się z pomocą techniczną.
552 Odrzucono wiadomość zainfekowaną wirusem. IB705 Wiadomość zawiera łącze, załącznik lub wzorzec uznany przez nasze filtry za potencjalnego wirusa. Umieść w swoich wiadomościach opcję rezygnacji. Następnie sprawdź swoje listy wysyłania, aby upewnić się, że wysyłasz wiadomości tylko do tych adresatów, którzy wybrali opcję zgody na otrzymywanie wiadomości od Ciebie. Jeśli uważasz, że ta wiadomość została błędnie oznaczona jako spam, uzyskaj kopię wiadomości, którą próbowano wysłać, i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Odbicia związane z ograniczeniami ilości

Błąd odbicia Przyczyna błędu Rozwiązanie
452 Ta wiadomość zawiera zbyt wielu adresatów. Zmniejsz liczbę adresatów i ponów próbę. IB605 Wiadomość, którą próbowano wysłać, ma zbyt wielu adresatów. Zmniejsz liczbę adresatów i spróbuj ponownie.
421 Odrzucone połączenie, zbyt wiele sesji z tego adresu IP. Zmniejsz liczbę równoczesnych sesji. IB007 Dla tego adresu IP obecnie jest otwartych zbyt wiele sesji. Zmniejsz liczbę otwartych sesji i spróbuj ponownie.
554 Ten adres IP został tymczasowo zablokowany z powodu próby wysłania zbyt dużej liczby wiadomości, których zawartość została uznana za spam przez społeczność internetową. IB110 Z tego adresu IP podjęto próbę wysłania zbyt wielu wiadomości, których zawartość została uznana za spam, przez co został on zablokowany na godzinę. Jeśli nie wysyłasz spamu, musisz skontaktować się z dostawcą usług internetowych, by sprawdzić, dlaczego z Twojego adresu IR jest wysyłanych tyle wiadomości. Coś w Twoim systemie powoduje ten problem i musisz go rozwiązać. C3: Aby określić i potwierdzić własność adresu IP, możesz przeprowadzić wyszukiwanie adresu IP przy użyciu witryny DNS Stuff, senderbase.org lub innych narzędzi.
554 Ten adres IP został tymczasowo zablokowany na jeden dzień z powodu próby wysłania zbyt dużej liczby wiadomości, których zawartość została uznana za spam przez społeczność internetową. IB111 Z tego adresu IP podjęto próbę wysłania zbyt wielu wiadomości, których zawartość została uznana za spam, przez co został on zablokowany do końca dnia. Sprawdź zawartość wiadomości i spróbuj ponownie później.
554 Ten adres IP został tymczasowo zablokowany, ponieważ próbowano wysłać z niego wiadomości do zbyt dużej liczby nieprawidłowych adresatów. IB112 Z tego adresu IP podjęto próbę wysłania wiadomości do zbyt wielu nieprawidłowych adresatów, przez co został on zablokowany na godzinę. Sprawdź listę adresatów i spróbuj ponownie.
554 Ten adres IP został zablokowany na jeden dzień, ponieważ próbowano wysłać z niego wiadomości do zbyt dużej liczby nieprawidłowych adresatów. IB113 Z tego adresu IP podjęto próbę wysłania wiadomości do zbyt wielu nieprawidłowych adresatów, przez co został on zablokowany do końca dnia. Sprawdź listę adresatów i spróbuj ponownie.
550 Z tego adresu IP wysłano w ciągu tej godziny zbyt wiele wiadomości. IB504 Ten adres IP osiągnął maksymalną dozwoloną liczbę wiadomości w ciągu tej godziny. Spróbuj ponownie później.
550 Ta wiadomość spowodowała przekroczenie limitu maksymalnej liczby wiadomości w sesji. Otwórz nową sesję i spróbuj ponownie. IB51 Ten adres IP osiągnął maksymalną dozwoloną liczbę wiadomości dla tej sesji. Spróbuj ponownie później.
550 Z tego adresu IP wysłano w ciągu tej godziny wiadomości do zbyt dużej liczby adresatów. IB607 Ten adres IP osiągnął maksymalną dozwoloną liczbę adresatów w ciągu tej godziny. Spróbuj ponownie później.

Odbicia związane z listą RBL

Błąd odbicia Przyczyna błędu Rozwiązanie
554 Odrzucenie RBL. Ten adres IP został zablokowany na podstawie naszej wewnętrznej listy RBL. Użyj łącza podanego w wiadomości dotyczącej odbicia, aby przesłać żądanie usunięcia tego adresu IP.
554 Odrzucone połączenie. Ten adres IP ma złą reputację w witrynie Cloudmark Sender Intelligence (CSI). IB103 Ten adres IP ma złą reputację w witrynie Cloudmark Sender Intelligence (CSI). Sprawdź dane w witrynie Cloudmark Sender Intelligence, aby poznać reputację wysyłającego adresu IP.
554 Odrzucone połączenie. Ten adres jest wymieniony na liście zablokowanych adresów Spamhaus. IB104 Ten adres IP znajduje się na liście zablokowanych adresów Spamhaus. Sprawdź, czy ten adres IP jest wymieniony na liście zablokowanych adresów Spamhaus.
554 Odrzucone połączenie. Ten adres jest wymieniony na liście adresów zablokowanych z powodu wykorzystywania luk (XBL). IB105 Ten adres IP znajduje się na liście adresów zablokowanych z powodu wykorzystywania luk Spamhaus. Sprawdź, czy ten adres IP jest wymieniony na liście adresów zablokowanych z powodu wykorzystywania luk Spamhaus.
554 Odrzucone połączenie. Ten adres jest wymieniony na liście adresów zablokowanych z powodu naruszania zasad (PBL). IB106 Ten adres IP znajduje się na liście adresów zablokowanych z powodu naruszania zasad Spamhaus. Sprawdź, czy ten adres IP jest wymieniony na liście adresów zablokowanych z powodu naruszania zasad Spamhaus.

Typowe odbicia związane z hostingiem programu Exchange

Błąd odbicia Przyczyna błędu Rozwiązanie
IMCEAEX-_O=
CHOST_OU=EX
CHANGE+20AD
MINISTRATIVE
+20GROUP+20+28F
YDIBOHF23SPDLT
+29_CN=RECIPIENTS_
CN =fajnyprzyklad@ex2.
secureserver.net #550
5.1.1 RESOLVER.ADR.
ExRecipNot
Znaleziono; nie znaleziono ##
Istnieją buforowane wpisy z listy pseudonimów lub usunięto plik pamięci podręcznej pseudonimów. Zobacz
.
hania@fajnyprzyklad.com
#550 5.1.1 RESOLVER.
ADR.ExRecipNotFound;
nie znaleziono ##
Wiadomość dotarła do niepoprawnego serwera, prawdopodobnie z powodu powodu błędu DNS. Upewnij się, że wprowadzono poprawny adres e-mail. Sprawdź, czy domena i rekordy MX adresatów są poprawnie skonfigurowane dla hostingu programu Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.