Connecting to a MySQL Database Using CGI/Perl

This example describes using CGI/Perl to connect to a MySQL Database.

#!/usr/bin/perl use cPanelUserConfig;
print "ContentType: text/html\n\n";

use DBI;

# Connecting to the database
# Replace DATABASENAME with the name of the database,
# HOSTNAME with the hostname/ip address of the MySQL server.
$drh = DBI->install_driver("mysql");
$dsn = "DBI:mysql:database=your_databasename;host=mysql.secureserver.net";
$dbh = DBI->connect($dsn,\'your_dbusername\',\'your_dbpassword\');

# Select the data and display to the browser

my $sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM customers");
$sth->execute();
while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref()) {
print "Found a row: id = $ref->{'id'}, name = $ref->{'name'}";
}

$sth->finish();

# Disconnect from the database.

$dbh->disconnect();

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.