Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Czy mój produkt jest ustawiony na automatyczne odnawianie?

Wiele produktów i usług GoDaddy domyślnie odnawia się automatycznie podczas zakupu. Oto jak to sprawdzić.

  1. Przejdź do strony GoDaddy Odnowienia i rozliczenia . Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie.
  2. Lista pokazuje, kiedy każdy produkt jest ustawiony na automatyczne odnawianie w obszarze Data rozliczenia .
    lista szczegółów rozliczeniowych
    Jeśli dla produktu nie ustawiono automatycznego odnawiania, na liście jest wyświetlana data anulowania subskrypcji produktu.

Powiązany krok

Więcej informacji