Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Czy moja firma się kwalifikuje?

Funkcje wpisów lokalnych w usłudze Websites + Marketing, takie jak profil firmy w Google, pomagają wyświetlać lokalną firmę w witrynach wyszukiwania i mediach społecznościowych w Internecie. Jednak w przypadku niektórych witryn obowiązują ograniczenia dotyczące akceptowanych przez nie informacji o firmie.

Firmy kwalifikujące się do list firm lokalnych

Witryny wyszukiwania lokalnego nie uwzględniają na listach wyników wszystkich rodzajów firm. Aby korzystać z funkcji list firm lokalnych, Twoja firma musi mieć prawidłowy adres pocztowy (poczta amerykańska), lokalny (płatny) numer telefonu oraz oferować produkty i usługi na drodze bezpośredniej interakcji z klientem. Kwalifikujące się firmy nawiązujące bezpośredni kontakt z klientem można podzielić na dwie kategorie:

 • Firmy z tradycyjną siedzibą prowadzą działalność z fizycznej lokalizacji lub lokalu użytkowego, a ich klienci mogą odwiedzać tę lokalizację bądź lokal w podanych godzinach otwarcia. Przykłady to m.in. spa, restauracje, kwiaciarnie, sklepy detaliczne i salony urody.
  • Jeśli swoje usługi świadczysz w tradycyjnej siedzibie, nie ma znaczenia czy oprócz tego prowadzisz sprzedaż internetową lub na obszarze usługowym — masz status firmy z siedzibą tradycyjną.
 • Twoja firma jest firmą opartą na usługach, jeżeli nie prowadzisz działalności w fizycznej lokalizacji lub lokalu użytkowym, tylko udajesz się do siedzib klientów bądź spotykasz się z nimi w miejscach publicznych. Takie firmy prowadzą np. fotografowie, podmioty zajmujące się czarterem łodzi i wyprowadzacze psów.
  • Jeżeli większość interakcji z klientem nie jest bezpośrednia (np. kontakt jest nawiązywany głównie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), Twoja firma nie kwalifikuje się do wyszukiwania lokalnego.

Firmy niekwalifikujące się do list firm lokalnych

Jeżeli Twoja firma nie nawiązuje bezpośredniej współpracy z klientami bądź prowadzi działalność na rynku krajowym lub globalnym, nie kwalifikuje się do umieszczenia na listach firm lokalnych. Przykładowa działalność biznesowa tego typu to sklep internetowy, blog, serwis internetowy i usługi świadczone przez konsultantów krajowych.

Proces oceny

Po przesłaniu przez firmę danych do witryny obsługującej listy, informacje te zostają przed opublikowaniem poddane ocenie jakości. Aby zwiększyć skuteczność docierania do klientów, sugerujemy zamieścić w witrynie informację o tym, czy firma prowadzi działalność na obszarze lokalnym albo czy też praca z klientami zakłada bezpośredni kontakt. Jeśli na podstawie przeprowadzonej przez nas oceny ustalimy, że Twoja firma się nie kwalifikuje, otrzymasz powiadomienie z informacją o naszych ustaleniach.

Inne wytyczne i ograniczenia dotyczące firm

 • Firmy, których siedziby są w budowie lub które nie rozpoczęły jeszcze działalności, nie kwalifikują się.
 • Lokale do wynajęcia lub nieruchomości na sprzedaż, takie jak mieszkania własnościowe czy domy letniskowe bądź apartamenty wakacyjne, nie kwalifikują się. W przypadku takich nieruchomości należy podać adres odpowiedniego biura nieruchomości. Jeżeli dana działalność jest prowadzona ze znajdującego się na terenie nieruchomości biura lub nieruchomość jest obsługiwana przez takie biuro, klient powinien podać lokalizację biura.
 • Marki i producenci nie mogą tworzyć kont list firm lokalnych dla sklepów, których nie są właścicielami, nawet jeśli sklepy te prowadzą sprzedaż ich produktów.
 • Prowadzone regularnie zajęcia lub spotkania bądź działalność tymczasowa albo sezonowa prowadzona w lokalizacji nienależącej do rzeczonej firmy nie kwalifikuje się do umieszczenia na listach firm lokalnych.
 • Blogi, witryny serwisów informacyjnych i witryny innych serwisów rozrywkowych lub promocyjnych nie kwalifikują się do umieszczenia na listach firm lokalnych.
 • Piramidy finansowe, masowe zabieganie o zamówienia, phishing oraz wszelkie inne formy zwodniczego marketingu nie kwalifikują się do umieszczenia na listach firm lokalnych.
 • Producenci świadczący większość swoich usług internetowo lub telefonicznie, posiadający fizyczną siedzibę niebędącą lokalem użytkowym i nieprowadzący działalności w określonych godzinach, w których klienci mogą korzystać z ich oferty, nie kwalifikują się do umieszczenia na listach firm lokalnych.
Uwaga: Wszystkie firmy działające na danym obszarze mogą otrzymywać telefony weryfikacyjne w godzinach pracy w celu zapewnienia dokładności informacji o firmie. Firmy, do których nie można dotrzeć i których nie można zweryfikować, mogą zostać odrzucone.

Więcej informacji