Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Czy moja firma się kwalifikuje?

Funkcje wpisów lokalnych w usłudze Websites + Marketing, takie jak profil firmy w Google, pomagają wyświetlać lokalną firmę w witrynach wyszukiwania i mediach społecznościowych w Internecie. Jednak w przypadku niektórych witryn obowiązują ograniczenia dotyczące akceptowanych przez nie informacji o firmie.

Firmy kwalifikujące się do list firm lokalnych

Witryny wyszukiwania lokalnego nie uwzględniają na listach wyników wszystkich rodzajów firm. Aby korzystać z funkcji list firm lokalnych, Twoja firma musi mieć prawidłowy adres pocztowy (poczta amerykańska), lokalny (płatny) numer telefonu oraz oferować produkty i usługi na drodze bezpośredniej interakcji z klientem. Kwalifikujące się firmy nawiązujące bezpośredni kontakt z klientem można podzielić na dwie kategorie:

 • Firmy z tradycyjną siedzibą prowadzą działalność z fizycznej lokalizacji lub lokalu użytkowego, a ich klienci mogą odwiedzać tę lokalizację bądź lokal w podanych godzinach otwarcia. Przykłady to m.in. spa, restauracje, kwiaciarnie, sklepy detaliczne i salony urody.
  • Jeśli swoje usługi świadczysz w tradycyjnej siedzibie, nie ma znaczenia czy oprócz tego prowadzisz sprzedaż internetową lub na obszarze usługowym — masz status firmy z siedzibą tradycyjną.
 • Twoja firma jest firmą opartą na usługach, jeżeli nie prowadzisz działalności w fizycznej lokalizacji lub lokalu użytkowym, tylko udajesz się do siedzib klientów bądź spotykasz się z nimi w miejscach publicznych. Takie firmy prowadzą np. fotografowie, podmioty zajmujące się czarterem łodzi i wyprowadzacze psów.
  • Jeżeli większość interakcji z klientem nie jest bezpośrednia (np. kontakt jest nawiązywany głównie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), Twoja firma nie kwalifikuje się do wyszukiwania lokalnego.

Firmy niekwalifikujące się do list firm lokalnych

Jeżeli Twoja firma nie nawiązuje bezpośredniej współpracy z klientami bądź prowadzi działalność na rynku krajowym lub globalnym, nie kwalifikuje się do umieszczenia na listach firm lokalnych. Przykładowa działalność biznesowa tego typu to sklep internetowy, blog, serwis internetowy i usługi świadczone przez konsultantów krajowych.

Proces oceny

Po przesłaniu przez firmę danych do witryny obsługującej listy, informacje te zostają przed opublikowaniem poddane ocenie jakości. Aby zwiększyć skuteczność docierania do klientów, sugerujemy zamieścić w witrynie informację o tym, czy firma prowadzi działalność na obszarze lokalnym albo czy też praca z klientami zakłada bezpośredni kontakt. Jeśli na podstawie przeprowadzonej przez nas oceny ustalimy, że Twoja firma się nie kwalifikuje, otrzymasz powiadomienie z informacją o naszych ustaleniach.

Inne wytyczne i ograniczenia dotyczące firm

 • Firmy, których siedziby są w budowie lub które nie rozpoczęły jeszcze działalności, nie kwalifikują się.
 • Lokale do wynajęcia lub nieruchomości na sprzedaż, takie jak mieszkania własnościowe czy domy letniskowe bądź apartamenty wakacyjne, nie kwalifikują się. W przypadku takich nieruchomości należy podać adres odpowiedniego biura nieruchomości. Jeżeli dana działalność jest prowadzona ze znajdującego się na terenie nieruchomości biura lub nieruchomość jest obsługiwana przez takie biuro, klient powinien podać lokalizację biura.
 • Marki i producenci nie mogą tworzyć kont list firm lokalnych dla sklepów, których nie są właścicielami, nawet jeśli sklepy te prowadzą sprzedaż ich produktów.
 • Prowadzone regularnie zajęcia lub spotkania bądź działalność tymczasowa albo sezonowa prowadzona w lokalizacji nienależącej do rzeczonej firmy nie kwalifikuje się do umieszczenia na listach firm lokalnych.
 • Blogi, witryny serwisów informacyjnych i witryny innych serwisów rozrywkowych lub promocyjnych nie kwalifikują się do umieszczenia na listach firm lokalnych.
 • Piramidy finansowe, masowe zabieganie o zamówienia, phishing oraz wszelkie inne formy zwodniczego marketingu nie kwalifikują się do umieszczenia na listach firm lokalnych.
 • Producenci świadczący większość swoich usług internetowo lub telefonicznie, posiadający fizyczną siedzibę niebędącą lokalem użytkowym i nieprowadzący działalności w określonych godzinach, w których klienci mogą korzystać z ich oferty, nie kwalifikują się do umieszczenia na listach firm lokalnych.

Funkcje wpisów lokalnych w usłudze Websites + Marketing, takie jak profil firmy w Google, pomagają wyświetlać lokalną firmę w witrynach wyszukiwania i mediach społecznościowych w Internecie. Jednak w przypadku niektórych witryn obowiązują ograniczenia dotyczące akceptowanych przez nie informacji o firmie.

Firmy kwalifikujące się do umieszczenia na listach lokalnych

Lokalne witryny wyszukiwania nie obejmują wszystkich rodzajów firm. Aby móc korzystać z funkcji ogłoszeń lokalnych, Twoja firma musi mieć ważny adres pocztowy USPS, lokalny numer telefonu (nie jest bezpłatny) i musi dostarczać klientom większość towarów i usług osobiście. Kwalifikujące się firmy bezpośrednie dzielą się na dwie kategorie:

 • Firma z siedzibą tradycyjną ma fizyczną lokalizację lub siedzibę, do której klienci mogą przychodzić w podanych godzinach pracy. Przykłady obejmują spa, restauracje, kwiaciarnie, sklepy detaliczne i salony piękności.
  • Jeśli prowadzisz sprzedaż tradycyjną, niezależnie od tego, czy prowadzisz sprzedaż online, czy też na obszarze usługowym, masz status firmy z siedzibą tradycyjną.
 • Prowadzisz działalność opartą na usługach, jeśli nie prowadzisz działalności w fizycznej lokalizacji lub sklepie, a zamiast tego podróżujesz do klientów lub spotykasz się z nimi publicznie. Przykłady obejmują fotografów, czarterów łodzi i wyprowadzających psów.
  • Jeśli większość interakcji z klientem nie odbywa się twarzą w twarz (np. Głównie przez telefon lub e-mail), Twoja firma nie kwalifikuje się do wyszukiwania lokalnego.

Firmy niekwalifikujące się do wpisów lokalnych

Jeśli nie współpracujesz z klientami twarzą w twarz lub obsługujesz rynek krajowy lub globalny, Twoja firma nie kwalifikuje się do umieszczenia na listach lokalnych. Przykładami tego typu firm są sklepy internetowe, blogi, usługi online i konsultanci o zasięgu ogólnokrajowym.

Proces recenzji

Gdy firma przesyła swoje dane do witryn z listami, informacje o firmie przechodzą przez proces kontroli jakości przed opublikowaniem. Aby poprawić dotarcie do klientów, zachęcamy do umieszczenia w witrynie informacji o tym, czy Twoja firma świadczy usługi lokalne, czy też współpracujesz z nimi twarzą w twarz. Jeśli nasza ocena wykaże, że Twoja firma nie kwalifikuje się, otrzymasz powiadomienie z informacją o naszych ustaleniach.

Inne wytyczne i ograniczenia biznesowe

 • Firmy, które są nadal w budowie lub nie zostały jeszcze otwarte, nie kwalifikują się.
 • Wynajem lub nieruchomości na sprzedaż, takie jak mieszkania wakacyjne lub domy wakacyjne, nie kwalifikują się. Zamiast tego należy podać adres biura wynajmu/leasingu dla takich nieruchomości. Jeśli firma lub nieruchomość prowadzi działalność w siedzibie firmy, klient powinien podać lokalizację biura.
 • Marki lub producenci nie mogą tworzyć lokalnych kont listów dla sklepów, których nie są właścicielami, nawet jeśli te sklepy oferują ich produkty.
 • Trwające zajęcia lub spotkania oraz tymczasowe lub sezonowe firmy działające w lokalizacji nie będącej własnością wymienionej firmy nie kwalifikują się do umieszczenia na listach lokalnych.
 • Blogi, witryny z wiadomościami i inne witryny rozrywkowe lub promocyjne nie kwalifikują się do umieszczenia na listach lokalnych.
 • Piramidy finansowe, masowe nagabywanie, phishing i inne formy zwodniczego marketingu nie kwalifikują się do umieszczenia na listach firm lokalnych.
 • Producenci, którzy świadczą większość usług online lub przez telefon; których fizyczna lokalizacja nie jest siedzibą sklepu i nie ma regularnych godzin otwarcia sklepu, nie kwalifikuje się do umieszczenia na listach firm lokalnych.

Uwaga: Z wszystkimi firmami z obszaru usługowego nawiązywany będzie weryfikacyjny kontakt telefoniczny w godzinach otwarcia w celu zapewnienia poprawności danych firmy. Firmy, do których nie będzie można się dodzwonić i których nie będzie można zweryfikować, mogą zostać odrzucone.

Więcej informacji