Czym są zamówienia oczekujące na domeny?

Zamówienia oczekujące na domeny to usługa wspierająca działania mające na celu uzyskanie nazwy domeny w momencie jej ponownego udostępnienia do rejestracji. Obejmuje ona członkostwo w usługach Monitorowanie domen i Aukcje GoDaddy, kredyt w wysokości 10 USD możliwy do wykorzystania w ramach oferty na aukcji oraz usługę rejestracji domeny na rok.

Złożenie zamówienia oczekującego nie gwarantuje uzyskania nazwy domeny. Obecny rejestrujący może odnowić nazwę lub nasze działania mające na celu jej rejestrację w Twoim imieniu mogą się nie powieść.

Proces obsługi zamówień oczekujących na domeny podlega wielu zmiennym czynnikom. Na przykład może być konieczne uczestnictwo w aukcji nazwy domeny, na którą złożono zamówienie oczekujące, a dana aukcja może mieć charakter publiczny lub prywatny. Proces ten wdrożyliśmy w celu zapewnienia wszystkim klientom równych szans na uzyskanie interesujących ich nazw domen.

Wygasające nazwy domen w firmie GoDaddy®

 1. Składasz zamówienie oczekujące na nazwę domeny — możesz zakupić usługę zamówienia oczekującego na nazwę domeny przed jej wygaśnięciem. Liczba klientów firmy GoDaddy mogących złożyć zamówienie oczekujące nie jest ograniczana. Aby uzyskać instrukcje dotyczące składania zamówienia oczekującego, patrz
  .
 2. Monitorujesz nazwę domeny — dzięki bezpłatnemu członkostwu w usłudze Monitorowanie domen możesz śledzić nazwę domeny, na którą złożono zamówienie oczekujące i otrzymywać powiadomienia e-mail w ciągu 24 godzin od zaistnienia zmian w zakresie rejestratora, statusu, daty wygaśnięcia lub serwerów nazw określonych domen.

  UWAGA: „Data udostępnienia” wskazana w odniesieniu do zamówienia oczekującego oznacza datę zwolnienia nazwy domeny z rejestru i publicznego jej udostępnienia. W tym momencie podejmiemy próbę uzyskania nazw domen za pośrednictwem zamówienia oczekującego. Wskazana data nie gwarantuje przechwycenia danej nazwy domeny.

 3. Nazwa domeny wygasa i trafia na aukcję — Gdy nazwa domeny wygasa, trafia na 10-dniową publiczną aukcję w usłudze Aukcje GoDaddy. Musisz wziąć aktywny udział w tej aukcji przed jej zakończeniem.

  Poniżej opisano sposób działania aukcji:
  • Gdy złożysz pierwsze zamówienie oczekujące, ustawiamy ofertę otwarcia o wartości 10 USD i wysyłamy Ci wiadomość e-mail dotyczącą tej aukcji.
  • Jeśli ktoś przebije Twoją ofertę, wysyłamy dodatkową wiadomość e-mail. Możesz złożyć wyższą ofertę, zastosować kredyt zamówienia oczekującego do innej nazwy domeny albo zażądać zwrotu kosztów w naszym dziale pomocy technicznej.

   UWAGA: W cenie zamówienia oczekującego jest uwzględniana tylko pierwsza oferta równa 10 USD. Odpowiadasz finansowo za dodatkowe oferty.

  • Jeśli nie złożysz pierwszego zamówienia oczekującego, wyślemy Ci wiadomość e-mail dotyczącą aukcji, co umożliwi Ci rozpoczęcie składania ofert.

   UWAGA: Twój zakup na podstawie zamówienia oczekującego zawiera 10 USD z pierwszej oferty. Odpowiadasz finansowo za dodatkowe oferty.

 4. Koniec aukcji — Nawet jeśli wygrasz aukcję, obecny rejestrujący nadal może odnowić nazwę domeny w ciągu następnych kilku tygodni.

  Poniżej opisano, jak to się odbywa:
  • Jeśli wygrasz, ale obecny rejestrujący odnowi nazwę domeny, powiadomimy Cię pocztą e-mail.
  • Jeśli wygrasz, a rejestrujący nie odnowi nazwy domeny, w ciągu 45 dni przetworzymy zmianę rejestrującego i przeniesiemy nazwę domeny na Twoje konto. Twoja nazwa domeny będzie zarejestrowana za pośrednictwem firmy GoDaddy przez rok do dnia, w którym została przeniesiona na Twoje konto.
  • Jeśli nie wygrasz lub obecny rejestrujący odnowi nazwę domeny, możesz zażądać zwrotu kosztów w naszym dziale pomocy technicznej lub zastosować kredyt zamówienia oczekującego do innej nazwy domeny. Nie ma limitu liczby ponownych przypisań zamówienia oczekującego, a produkt nie wygasa. Zobacz
   .

Nazwy domeny wygasające u innego rejestratora

 1. Składasz zamówienie oczekujące na nazwę domeny — Można składać zamówienia oczekujące na nazwy domen przed ich wygaśnięciem. Nie ma limitu liczby klientów firmy GoDaddy, którzy mogą składać zamówienia oczekujące na daną nazwę domeny. Aby zapoznać się z instrukcjami składania zamówienia oczekującego, zobacz
  .
 2. Codziennie monitorujemy nazwy domen — Nasz system codziennie sprawdza stan nazwy domeny, dopóki nie zostanie ona zwolniona z rejestru. Każdy rejestr codziennie dostarcza listę nazw domen, które są zwalniane, wraz z godziną zwolnienia. Konto monitorowania domen umożliwia przeglądanie zmian rejestrującego, stanu, daty wygaśnięcia lub serwerów nazw skojarzonych z nazwą domeny.
 3. Podejmujemy próbę przechwycenia nazwy domeny — Próbujemy zarejestrować domenę, zanim stanie się ona dostępna, i kontynuujemy te próby do czasu przechwycenia jej przez nas lub innego rejestratora.

  UWAGA: „Data udostępnienia” wskazana w odniesieniu do zamówienia oczekującego oznacza datę zwolnienia nazwy domeny z rejestru i publicznego jej udostępnienia. W tym momencie podejmiemy próbę uzyskania nazw domen za pośrednictwem zamówienia oczekującego. Wskazana data nie gwarantuje przechwycenia danej nazwy domeny.

  Jeśli przechwycimy nazwę domeny

  • Jeśli jesteś jedynym klientem, który złożył zamówienie oczekujące na daną nazwę domeny, przyznajemy Ci tę nazwę domeny bez aukcji.
  • Jeśli wiele osób złożyło zamówienia oczekujące, zapraszamy je wszystkie do wzięcia udziału w aukcji prywatnej, która jest dostępna tylko dla posiadaczy zamówień oczekujących.
   • Jeśli jesteś posiadaczem pierwszego zamówienia oczekującego, składamy w Twoim imieniu ofertę otwarcia o wartości 10 USD i wysyłamy Ci wiadomość e-mail dotyczącą tej aukcji. Jeśli ktoś przebije Twoją ofertę, wysyłamy dodatkową wiadomość e-mail. Możesz składać wyższe oferty, zastosować kredyt zamówienia oczekującego do innej nazwy domeny albo zażądać zwrotu kosztów w naszym dziale pomocy technicznej.

    UWAGA: W cenie zamówienia oczekującego jest uwzględniana tylko pierwsza oferta. Odpowiadasz finansowo za dodatkowe oferty.

   • Jeśli nie złożysz pierwszego zamówienia oczekującego, wyślemy Ci wiadomość e-mail dotyczącą aukcji, co umożliwi Ci rozpoczęcie składania ofert.

    UWAGA: Twój zakup na podstawie zamówienia oczekującego zawiera 10 USD z pierwszej oferty. Odpowiadasz finansowo za dodatkowe oferty.

  Jeśli nie przechwycimy nazwy domeny

  Wysyłamy Ci wiadomość e-mail informującą, że złożenie zamówienia oczekującego nie przyniosło efektu. Możesz zażądać zwrotu kosztów w naszym dziale pomocy technicznej lub zastosować kredyt zamówienia oczekującego do innej nazwy domeny. Nie ma limitu liczby ponownych przypisań zamówienia oczekującego, a produkt nie wygasa. Zobacz

  .

 4. Jeśli nazwa domeny trafiła na aukcję, aukcja się kończy — To, co dzieje się potem, zależy od przebiegu aukcji.
  • Jeśli wygrasz, w ciągu 45 dni przetworzymy zmianę rejestrującego i przeniesiemy nazwę domeny na Twoje konto. Twoja nazwa domeny będzie zarejestrowana za pośrednictwem firmy GoDaddy przez rok do dnia, w którym została przeniesiona na Twoje konto.
  • Jeśli nie wygrasz, możesz zażądać zwrotu kosztów w naszym dziale pomocy technicznej lub zastosować kredyt zamówienia oczekującego na domenę do innej nazwy domeny. Nie ma limitu liczby ponownych przypisań zamówienia oczekującego, a produkt nie wygasa. Zobacz
   .

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za informacje
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. W jaki sposób moglibyśmy pomóc?