GoDaddy Pomoc

Dlaczego niektóre moje domeny nie kwalifikują się?

W czasie konfiguracji konta poczty niektóre domeny mogą mieć status „nie kwalifikuje się” albo być wyszarzone w widoku Panel usługi Poczta email i Office (w przypadku usługi Microsoft 365) lub Centrum sterowania w usłudze Workspace (w przypadku usługi Workspace Email). Dzieje się tak, ponieważ dla każdej domeny można mieć tylko jeden typ konta poczty.

Na przykład, jeśli spróbujesz skonfigurować usługę Microsoft 365 za pomocą domeny już używanej w usłudze Workspace Email, wyświetli się komunikat o błędzie.

Usługi Microsoft 365 nie można przenieść na żadną inną platformę. Jednak usługę Workspace Email można przenieść do usługi Microsoft 365.

Powiązane czynności

Więcej informacji