Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj alias domeny do mojego konta hostingu Windows

Użyj aliasu domeny, aby załadować witrynę innej hostowanej nazwy domeny na koncie hostingu Windows.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy , a następnie obok konta hostingu systemu Windows, którego chcesz użyć, wybierz opcję Zarządzaj .
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz Plesk Administrator.
  4. Na stronie Plesk Websites & Domains wybierz Add Domain Alias .
    wybierz opcję Dodaj alias domeny
  5. Wprowadź nazwę aliasu domeny . Gdy ktoś szuka tej nazwy aliasu domeny, przeglądarka jest przekierowywana do innej domeny.
  6. Obok pozycji domeny wybierz nazwę domeny, na którą ma kierować alias (zazwyczaj jest to domena podstawowa).
  7. Dla pozostałych opcji pozostaw wartości domyślne, a następnie wybierz przycisk OK .

Więcej informacji