Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj kategorie produktów w WooCommerce

Możesz tworzyć kategorie i podkategorie dla produktów w WooCommerce. Kategorie umożliwiają grupowanie podobnych produktów lub typów produktów.

 1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
 2. Kliknij Produkty w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij Kategorie w rozwiniętym menu WooCommerce.
 4. W lewej części ekranu zobaczysz sekcję Dodaj nową kategorię.
 5. Wprowadź nazwę kategorii.
 6. Wprowadź Slug w kategorii (lub pozostawić to pole puste dla woocommerce wygenerować go dla Ciebie).
 7. Podczas tworzenia nowej kategorii pozostaw opcję Kategoria nadrzędna ustawiona na Brak. Jeśli tworzysz podkategorię, wybierz z listy rozwijanej kategorię nadrzędną.
 8. (Opcjonalnie): Wprowadź Opis kategorii.
 9. Wybierz typ wyświetlania z menu rozwijanego, aby dostosować zawartość wyświetlaną na stronie kategorii. Jeśli nie masz pewności, możesz pozostawić tę opcję jako domyślną.
 10. (Opcjonalnie): Kliknij Prześlij obraz w miniaturze, aby dodać obraz, jeśli motyw będzie wyświetlał obrazy kategorii.
 11. Kliknij przycisk Dodaj nową kategorię .

Powiązane czynności

Więcej informacji