Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj mój identyfikator podatkowy

Jeśli potrzebujesz użyć informacji podatkowych dostarczonych przez organ administracji państwowej podczas przetwarzania płatności lub chcesz, aby informacje podatkowe pojawiły się na rachunku, wykonaj następujące kroki, aby dodać identyfikator podatkowy do dowolnej metody płatności.

  1. Przejdź do GoDaddy Metody płatności Strona Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się.
  2. Obok wybranej metody płatności wybierzIkona trzech pionowych kropek menu. Wybierz Edytuj .
  3. Obok pozycji Informacje rozliczeniowe wybierz Edytuj .
  4. W razie potrzeby wprowadź nazwę swojej organizacji (jeśli używasz osobistego identyfikatora podatkowego, wprowadź swoje imię i nazwisko).
  5. Wprowadź swój identyfikator podatkowy .
  6. Zweryfikuj informacje, a następnie wybierz opcję Zapisz .

Więcej informacji