Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj mój identyfikator VAT

Aby pomóc nam poprawnie obliczyć podatek od towarów i usług (VAT), dodaj swój identyfikator VAT do każdej metody płatności.

  1. Przejdź do strony GoDaddy Metody . Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie.
  2. Obok metody płatności kliknij Edytuj .
  3. Wprowadź swój identyfikator VAT w polu Identyfikator podatkowy.
  4. Kliknij Zapisz i powtórz te kroki dla każdej metody płatności.

Więcej informacji