system WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj obraz produktu w WooCommerce

Z poziomu pulpitu WordPress możesz dodać polecany obraz do istniejącego lub nowego produktu w sklepie WooCommerce.

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Produkty .
  3. Na liście produktów znajdź produkt, który chcesz zaktualizować, używając obrazu i wybierz jego tytuł.
  4. W sekcji Obraz produktu po prawej stronie wybierz opcję Ustaw obraz produktu .
  5. Na karcie Prześlij pliki wybierz opcję Wybierz pliki .

    Uwaga: Jeśli obraz został przesłany wcześniej do biblioteki multimedialnej, możesz przejść do kroku 7.

  6. Znajdź obraz na komputerze lokalnym, wybierz go, a następnie wybierz Otwórz .
  7. Na karcie Biblioteka multimediów potwierdź, że wybrany jest prawidłowy obraz, a następnie w prawym dolnym rogu wybierz opcję Ustaw obraz produktu .
  8. Wybierz Aktualizuj lub Opublikuj .

Więcej informacji