GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj strefę wysyłki WooCommerce

Strefy wysyłki służą jako podstawowy element wysyłki WooCommerce, umożliwiając dodawanie i konfigurowanie opcji wysyłki według regionu. Jeśli pominięto dodawanie strefy wysyłki podczas początkowej konfiguracji WooCommerce lub po prostu planujesz wysyłkę do nowego obszaru, możesz dodać nową strefę wysyłki w panelu WordPress.

 1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
 2. W menu po lewej stronie wybierz WooCommerce , a następnie wybierz Ustawienia .
 3. Z górnego menu wybierz kartę Wysyłka .
 4. W sekcji Strefy wysyłki wybierz przycisk Dodaj strefę wysyłki .
 5. W polu Nazwa strefy wprowadź nazwę nowej strefy wysyłki.
 6. W polu Regiony strefy wybierz kraje i regiony dla nowej strefy wysyłki.

  Uwaga: Możesz rozpocząć wpisywanie nazwy kraju lub regionu w polu, aby szybko posortować listę.

 7. Na dole strony wybierz przycisk Dodaj metodę wysyłki .
 8. Wybierz stawkę wysyłki z menu, a następnie wybierz opcję Dodaj metodę wysyłki .
 9. Wybierz Zapisz zmiany .

Więcej informacji