Zarządzany system WordPress Pomoc

Dodawanie domeny do Zarządzanego systemu WordPress

Do konta Zarządzanego systemu WordPress możesz dodać domeny lub poddomeny za pomocą panelu sterowania.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Zarządzany system WordPress wybierz opcję Zarządzaj dla witryny, której chcesz użyć.
  3. W tym panelu sterowania otwórz kartę Ustawienia na górze.
  4. W sekcji Domeny wybierz opcję Podłącz domenę.
  5. W menu rozwijanym wybierz opcję Dodaj domenę zewnętrzną lub poddomenę lub wybierz określoną domenę na swoim koncie.
  6. Wybierz opcję Podłącz, aby zakończyć proces.
obraz przedstawiający sposób dodawania poddomeny

Uwaga: Jeśli używasz poddomen, będzie konieczne dodanie ich również w elementach sterujących domeny podstawowej. Co to jest poddomena?.

Więcej informacji