Pomoc

Pomoc GoDaddy

Dodawanie i edytowanie tabel

Tabele przydają się do wyświetlania informacji w postaci wierszy i kolumn, co ułatwia ich wyszukiwanie. Tekst tabeli można sformatować podczas jej tworzenia lub wyedytować te ustawienia później. Można także edytować elementy tabeli, takie jak komórki, wiersze i kolumny.

 1. Zaloguj się na konto programu Website Builder.
 2. Kliknij Edytuj stronę.
 3. Aby dodać tabelę, przeciągnij i upuść Kliknij i przeciągnij narzędzie Tekst na stronę.
 4. Kliknij dwukrotnie kropkowane pole tekstowe, by wyświetlić edytor pola tekstowego, a następnie kliknij przycisk tabeli w edytorze.
  Kliknij ikonę tabeli w edytorze pola tekstowego.

  Usuń z pola tekstowego tekst „Tutaj wpisz treść paragrafu”.

 5. Wybierz, ile potrzebujesz wierszy i kolumn. Możesz też określić szerokość, wysokość i nagłówek tabeli, rozmieszczenie i wyrównanie komórek, a także wielkość i układ obramowania. Jeśli chcesz, podaj podpis i podsumowanie.
  Okno dialogowe właściwości tabeli

  Menu Nagłówki ma domyślnie wartość Brak, ale można wybrać pogrubienie pierwszego wiersza, pierwszej kolumny lub obu.

 6. Kliknij OK, a tabela zostanie dodana na stronę.
  Tabela jest wyświetlana na stronie.

  UWAGA: Jak pokazuje ten zrzut ekranu, ustawienie Wyrównanie dotyczy pozycji tabeli wewnątrz kropkowanego na niebiesko pola tekstowego, a nie zawartości tabeli, takiej jak podpis.

 7. Kliknij wewnątrz komórki, by wpisać jej zawartość.

Edytowanie tabeli

 1. Zaloguj się na konto programu Website Builder.
 2. Kliknij Edytuj stronę.
 3. Kliknij dwukrotnie tabelę, by wyświetlić edytor pola tekstowego.
  Dwukrotne kliknięcie tabeli powoduje wyświetlenie edytora pola tekstowego.
 4. Wybierz tekst, który chcesz zmienić w tabeli.
 5. Kliknij odpowiedni przycisk w edytorze pola tekstowego, by zmienić wybór, albo naciśnij klawisz Delete, by je usunąć.
  Kliknij odpowiedni przycisk w edytorze pola tekstowego, by zmienić wybór.

  W zależności od ustawień przeglądarki kliknięcie przycisków Wytnij, Kopiuj lub Wklej może wywołać ostrzeżenie z informacją, by użyć skrótów klawiszowych. (Patrz też Dodawanie i edytowanie tekstu.)
  Kliknięcie przycisków Wytnij, Kopiuj lub Wklej uruchomi ostrzeżenie, że przeglądarka ich nie obsługuje.

 6. Aby zmienić więcej niż tylko formatowanie, kliknij dwukrotnie tabelę, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy jej element (taki jak komórka, wiersz czy kolumna) i wybierz opcję z menu głównego i jego podmenu.
  Kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz tabeli i wybierz opcję z menu.
 7. Powtórz czynności, by edytować inne elementy tabeli. Dostępne opcje:
  Element tabeli Wybory
  Komórka Wstaw komórkę przed lub po, Usuń komórki, Połącz komórki, Połącz w prawo lub w lewo, Podziel komórkę w pionie lub w poziomie i Właściwości komórki
  Wiersz Wstaw wiersz przed lub po, Usuń wiersze
  Kolumna Wstaw kolumnę przed lub po, Usuń kolumny

 8. Kliknij Opublikuj (i jeszcze raz, by potwierdzić akcję), by zaktualizować witrynę online, a następnie kliknij łącze w oknie potwierdzenia, by zobaczyć zmiany.
  Opublikuj witrynę i sprawdź, jak tabela wygląda na stronie.

Następny krok


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.