Poczta Workspace Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodawanie i zarządzanie kontaktami w poczcie internetowej

Książka adresowa poczty internetowej Workspace umożliwia przechowywanie informacji o kontaktach, w tym adresów e -mail, adresów pocztowych i numerów telefonów.

Dodawanie kontaktów do książki adresowej

 1. Zaloguj się do poczty internetowej Workspace .
 2. Z menu Książka adresowa wybierz opcję Dodaj szybki kontakt .
 3. Wprowadź dane kontaktu, a następnie kliknij przycisk OK .

Aby zarządzać książką adresową

 1. Zaloguj się do poczty internetowej Workspace .
 2. Z menu Książka adresowa wybierz Kontakty .
 3. Wybierz adres e -mail, którego chcesz użyć, a następnie kliknij jedną z poniższych opcji:
  • Edytuj - zmień dane kontaktu.
  • Usuń - umożliwia usunięcie kontaktu z książki adresowej.
  • E -mail - Utwórz nową wiadomość na adres e -mail kontaktu.

Aby zaimportować listę kontaktów z pliku CSV, kliknij Importuj , kliknij Przeglądaj , odszukaj plik na komputerze, kliknij Otwórz , a następnie kliknij Importuj CSV .

Aby wyeksportować książkę adresową, kliknij przycisk Eksportuj , kliknij przycisk Eksportuj plik CSV, a następnie zapisz plik na komputerze.

Więcej informacji