Poczta Profesjonalna Pomoc

Dodawanie konta Professional Email w aplikacji Mail (Mac)


Krok 5 z serii Konfiguracja mojego konta Professional Email.

Dodaj swoje konto Professional Email do aplikacji Mail. Następnie będzie można wysyłać i odbierać wiadomości służbowe na komputerze Mac.

 1. Otwórz aplikację Mail.
  • Jeśli otwierasz aplikację Mail po raz pierwszy: Zostanie wyświetlony komunikat Wybierz dostawcę konta (Mail)...
  • Jeśli już korzystasz z aplikacji Mail: Wybierz kolejno opcje Mail i Dodaj konto. Zostanie wyświetlony komunikat Wybierz dostawcę konta (Mail)...
   Mail i Dodaj konto
 2. Wybierz kolejno Inne konto pocztowe i Dalej.
  Inne konto pocztowe i Dalej
 3. Wprowadź swoje dane w polach Nazwa, Adres e-mail i Hasło. Musisz wprowadzić adres i hasło Professional Email (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
 4. Wybierz opcję Zaloguj się.
 5. Wybierz IMAP jako Typ konta, a następnie wprowadź ustawienia serwera poczty:
  • Serwer poczty przychodzącej: imap.secureserver.net
  • Serwer poczty wychodzącej: smtpout.secureserver.net
  Wprowadź ustawienia serwera poczty
 6. Uwaga: powyżej ustawień serwera poczty znajduje się pole Nazwa użytkownika. Jest wypełniane automatycznie, dlatego nie musisz wprowadzać żadnych informacji

 7. Wybierz Zaloguj się.

  Uwaga: jeśli serwery poczty nie zostaną znalezione automatycznie, może pojawić się komunikat o błędzie: „Nie można zweryfikować nazwy konta lub hasła”. Nie martw się, to normalne. Nadal możesz kontynuować, klikając Zaloguj się.

 8. Wybierz opcję Gotowe. Aplikacja poczty zweryfikuje ustawienia konta Poczty Profesjonalnej i załaduje Twoją pocztę.
  Gotowe

Więcej informacji

Jeśli masz więcej niż jedno konto w aplikacji Mail, wybierz pozycję Przychodzące, a następnie wybierz nowe konto poczty, aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą.