Poczta Profesjonalna Pomoc

Dodawanie konta Professional Email w aplikacji Outlook (Windows)


Krok 5 z serii Konfiguracja mojego konta Professional Email.

Dodaj swoje konto Professional Email w aplikacji Outlook 2016 lub nowszej w systemie Windows. Dzięki temu będzie można wysyłać i odbierać wiadomości służbowe w aplikacji Outlook na komputerze z systemem Windows.

 1. Otwórz aplikację Outlook.
 2. Wybierz opcję Plik, a następnie Dodaj konto.
  wybierz dodaj konto
 3. Jeśli aplikacja Outlook nie była wcześniej otwierana, pojawi się ekran powitalny.

 4. Wprowadź swój adres Professional Email i wybierz Połącz.
  wybierz połącz
 5. Uwaga: jeśli aplikacja Outlook automatycznie wykryje Twoje konto IMAP, wprowadź hasło i wybierz Połącz, a następnie przejdź do kroku 11.

 6. Wybierz IMAP.
  wybierz IMAP
 7. W obszarze Poczta przychodząca wprowadź Serwer i Port.
  • Serwer: imap.secureserver.net
  • Port: 993
  wprowadź serwer i port
 8. Jako metodę szyfrowania wybierz SSL/TLS z listy.
  wprowadź metodę szyfrowania
 9. W obszarze Poczta wychodząca wprowadź Serwer i Port.
  • Serwer: smtpout.secureserver.net
  • Port: 465 lub 587
  wprowadź serwer i port
 10. Jako metodę szyfrowania wybierz SSL/TLS z listy.
  wprowadź metodę szyfrowania
 11. Wybierz Dalej.
 12. Wprowadź hasło i wybierz Połącz.
  wprowadź hasło
 13. Gdy zobaczysz potwierdzenie, że Twoje konto poczty e-mail zostało dodane, wybierz Gotowe.