Poczta Workspace Pomoc

Dodawanie konta Workspace Email w aplikacji Mail (Mac)


Krok 4 z serii Konfiguracja mojego konta Workspace Email.

Dodaj swoje konto Workspace Email do aplikacji Mail. Następnie będzie można wysyłać i odbierać wiadomości służbowe na komputerze Mac.


 1. Otwórz aplikację Mail.
  • Jeśli otwierasz aplikację Mail po raz pierwszy: Zostanie wyświetlony komunikat Wybierz dostawcę konta (Mail)...
  • Jeśli już korzystasz z aplikacji Mail: Wybierz kolejno opcje Mail, a następnie Dodaj konto. Zostanie wyświetlony komunikat Wybierz dostawcę konta (Mail)....
   Wybierz Inne konto pocztowe, kliknij Dalej
 2. Wybierz kolejno Inne konto pocztowe i Dalej.
  Wybierz Inne konto pocztowe, kliknij Dalej
 3. Wprowadź swoje dane w polach Nazwa, Adres e-mail i Hasło. Użyj adresu i hasła skonfigurowanych dla usługi Workspace Email (nazwa użytkownika i hasło używane w usługach GoDaddy nie będą tutaj działać).
 4. Wybierz opcję Zaloguj się.
  Wprowadź dane konta poczty e-mail
 5. Wprowadź ustawienia w sekcji Serwer poczty i wybierz opcję Zaloguj się.
  • Serwer poczty przychodzącej: imap.secureserver.net
  • Serwer poczty wychodzącej: smtpout.secureserver.net
  Wprowadź ustawienia serwera poczty
 6. Uwaga: Jeśli serwery poczty nie zostaną znalezione automatycznie, może pojawić się komunikat o błędzie. To jest normalne zachowanie.

 7. Wybierz opcję Gotowe. Aplikacja Mail zweryfikuje ustawienia konta i załaduje Twoje e-maile.
  Kliknij opcję Gotowe

Jeśli masz więcej niż jedno konto w aplikacji Mail, wybierz pozycję Przychodzące, a następnie wybierz nowe konto poczty, aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą.

Twój adres e-mail został dodany na Mac — możesz rozpocząć pracę! Jeśli chcesz dodać adres e-mail na innym urządzeniu, wybierz Wstecz. Jeśli wykonano wszystkie czynności, przejdź do następnego kroku!

Rozwiązywanie problemów