Poczta Workspace Pomoc

Dodawanie konta Workspace Email w aplikacji Mail na iPhonie lub iPadzie


Krok 4 z serii Konfiguracja mojego konta Workspace Email.

Dodaj konto Workspace Email do aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS. Dzięki temu będzie można wysyłać i odbierać wiadomości służbowe na iPhonie lub iPadzie.


 1. Otwórz Ustawienia na iPhonie lub iPadzie.
 2. Naciśnij kolejno opcje Mail > Konta. (W zależności od wersji systemu iOS może być konieczne naciśnięcie opcji Hasła i konta).
  W menu Poczta naciśnij opcję Konta
 3. Naciśnij opcję Dodaj konto.
  W menu Poczta naciśnij opcję Konta
 4. Wybierz typ konta Inne.
  Naciśnij Inne
 5. Naciśnij Dodaj konto poczty.
  Naciśnij Dodaj konto poczty
 6. Wprowadź informacje dotyczące konta i naciśnij Dalej.
  Wprowadź informacje dotyczące konta i naciśnij Dalej
 7. Naciśnij IMAP.
 8. Na ekranie Nowe konto w sekcji Serwer poczty przychodzącej wpisz:
  • Nazwa hosta jako imap.secureserver.net
  • Nazwę użytkownika i hasło do konta Workspace Email
 9. W sekcji Serwer poczty wychodzącej wpisz:
  • Nazwa hosta jako smtpout.secureserver.net
  • Nazwę użytkownika i hasło do konta Workspace Email
 10. Naciśnij Dalej. Aplikacja Mail wykryje ustawienia konta i załaduje pocztę.
 11. Wyjdź z aplikacji Ustawienia i naciśnij Mail, aby otworzyć aplikację.

Więcej informacji