Poczta Workspace Pomoc

Dodawanie konta Workspace Email w aplikacji Outlook w systemie Android


Krok 4 z serii Konfiguracja mojego konta Workspace Email.

Dodaj swoje konto Workspace Email w aplikacji Outlook dla systemu Android. Dzięki temu będzie można wysyłać i odbierać wiadomości służbowe na telefonie.

 1. Otwórz aplikację Outlook.
  • Nowi użytkownicy: Naciśnij opcję Zaczynamy.
  • Istniejący użytkownicy: otwórz Ustawienia > naciśnij Dodaj konto > naciśnij Dodaj konto e-mail.
 2. Wprowadź adres e-mail i naciśnij Kontynuuj.
  Wprowadź adres e-mail i naciśnij Kontynuuj
 3. Wybierz opcję IMAP albo POP3 — w tym artykule znajdziesz wyjaśnienie, jak krok po kroku skonfigurować protokół IMAP. Skorzystaj z instrukcji firmy Microsoft, aby dodać adres e-mail POP w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android.
  Wybieranie opcji IMAP
 4. Wprowadź hasło do konta Workspace Email i nazwę wyświetlaną. Możesz dodać opis do swojego konta, na przykład nazwę firmy.
 5. Naciśnij znacznik wyboru. Aplikacja Outlook automatycznie wykryje dane Twojego konta poczty.
  Wprowadź poświadczenia i dotknij znacznika wyboru
 6. Jeśli to jest Twoje pierwsze konto poczty w aplikacji Outlook dla systemu Android, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz dodać kolejne konto. Naciśnij Pomiń, aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą w aplikacji Outlook. Jeśli to nie jest Twoje pierwsze konto, zobaczysz swoją skrzynkę odbiorczą.
  Dodaj kolejne konto lub przejdź do skrzynki odbiorczej

Twój adres e-mail został dodany w systemie Android i możesz rozpocząć pracę! Jeśli chcesz dodać adres e-mail na innym urządzeniu, kliknij Wstecz. Jeśli wykonano wszystkie czynności, przejdź do następnego kroku.

Rozwiązywanie problemów

Przełącz na Ustawienia zaawansowane i sprawdź ustawienia portu i serwera.

 • (A) Serwer poczty przychodzącej IMAP: imap.secureserver.net:993
 • (B) Hasło IMAP: hasło do konta Workspace
 • (C) Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtpout.secureserver.net:465 (spróbuj użyć portu 587, jeśli port 465 nie działa)
 • (D) Hasło SMTP: hasło do konta Workspace
 • (E) Naciśnij znacznik wyboru, aby dodać konto
  Dodaj ustawienia portu i serwera

Więcej informacji