Poczta Workspace Pomoc

Dodawanie konta Workspace Email w aplikacji Outlook (Windows)


Krok 4 z serii Konfiguracja mojego konta Workspace Email.

Dodaj adres e-mail z usługi Workspace Email w aplikacji Outlook 2016 (lub nowszej) na komputerze z systemem Windows. Gdy to zrobisz, będzie można wysyłać i odbierać wiadomości służbowe.


 1. Otwórz aplikację Outlook.
 2. Wybierz opcję Plik, a następnie Dodaj konto.
  Dodaj konto
 3. Jeśli aplikacja Outlook nie była wcześniej otwierana, pojawi się ekran powitalny.

 4. Wprowadź swój adres Workspace Email i wybierz opcję Połącz.
  Wprowadź adres e-mail
 5. Uwaga! Jeśli aplikacja Outlook automatycznie wykryje Twoje konto Workspace Email, wprowadź hasło i wybierz opcję Połącz, a następnie przejdź do kroku 11.

 6. Wybierz POP lub IMAP.
  Zaawansowane opcje konfiguracji
 7. W obszarze Poczta przychodząca wprowadź Serwer i Port.
 8. Jakie informacje należy wprowadzić...SerwerPort
  Serwer poczty przychodzącej (IMAP)imap.secureserver.net993
  Serwer poczty przychodzącej (POP3)pop.secureserver.net995
 9. Jeśli korzystasz z IMAP, jako metodę szyfrowania wybierz z listy SSL/TLS.
  Ustawienia konta IMAP
 10. Jeśli korzystasz z POP, zaznacz pole wyboru dla SSL/TLS.
  Ustawienia konta POP

 11. W obszarze Poczta wychodząca wprowadź Serwer i Port:
  • Serwer: smtpout.secureserver.net
  • Port: 465
 12. Jako metodę szyfrowania wybierz z listy SSL/TLS.
 13. Wybierz Dalej.
 14. Wprowadź hasło i wybierz opcję Połącz.
  Wprowadź hasło
 15. Gdy zobaczysz potwierdzenie, że Twoje konto poczty e-mail zostało dodane, wybierz Gotowe.

Więcej informacji