Poczta Workspace Pomoc

Dodawanie konta Workspace Email w aplikacji Samsung Email w systemie Android


Krok 4 z serii Konfiguracja mojego konta Workspace Email.

Dodaj konto Workspace Email w aplikacji Samsung E-mail na urządzeniu z systemem Android. Dzięki temu będzie można wysyłać i odbierać wiadomości służbowe na telefonie.

 1. Otwórz aplikację E-mail.
  Biała koperta na czerwonym tle z napisem E-mail poniżej
  • Nowi użytkownicy: zostanie wyświetlony ekran Konfiguracja poczty.
  • Istniejący użytkownicy: wybierz Trzy poziome linie jedna nad drugą Menu, naciśnij Ustawienia i wybierz Dodaj konto.
 2. Na ekranie Konfiguracja poczty wybierz opcję Inne.
  Na ekranie Konfiguracja poczty wybierz opcję Inne
 3. Wprowadź dane w polach Adres e-mail i Hasło, a następnie dotknij przycisku Zaloguj się.
  Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Zaloguj się
 4. Aplikacja Samsung E-mail automatycznie wykryje ustawienia Twojego konta pocztowego. Następnie do skrzynki odbiorczej na Twoim urządzeniu z systemem Android zaczną spływać pierwsze wiadomości.

Twój adres e-mail został dodany na urządzeniu z systemem Android i już możesz rozpocząć pracę. Jeśli chcesz dodać adres e-mail na innym urządzeniu, kliknij Wstecz. Jeśli wykonano wszystkie czynności, przejdź do następnego kroku!

Rozwiązywanie problemów

 • Jeżeli system Android nie może automatycznie wykryć Twojego konta pocztowego, wprowadź następujące ustawienia serwera i portów:
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP: imap.secureserver.net:993
  • Hasło IMAP: hasło do poczty Workspace
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtpout.secureserver.net:465 (albo 587)
  • Hasło SMTP: hasło do poczty Workspace
 • Jeśli nadal nie możesz dodać swojego adresu e-mail Workspace Email do Samsung Email, wypróbuj nasze kroki rozwiązywania problemów.