Pomoc

Pomoc GoDaddy

Dodawanie produktów wraz z konfiguracją ich parametrów — wskazówki

Ten artykuł stanowi drugą część w naszej serii artykułów ze wskazówkami na temat usługi Quick Shopping Cart®. Jego celem jest przeprowadzenie Cię przez proces tworzenia sklepu internetowego za pomocą produktu Quick Shopping Cart. Kliknij tutaj, aby wrócić do początku.

Czas wykonania: pięć do dziesięciu minut na produkt.

Dodawanie produktów wraz z konfiguracją ich parametrów to najważniejszy aspekt tworzenia sklepu internetowego. W tym poradniku pokrótce omówimy czynności towarzyszące dodawaniu produktów do katalogu towarów. Oprócz nich masz także możliwość konfiguracji zaawansowanych danych produktu, aby móc korzystać z takich funkcji, jak rabaty czy konfiguracja zapasów magazynowych.

Dodawanie produktów

Aby rozpocząć sprzedaż online, możesz w szybki sposób dodać produkty do katalogu, wprowadzając podstawowe informacje.

Dodawanie produktu

 1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
 2. Kliknij Quick Shopping Cart.
 3. Na liście Quick Shopping Cart kliknij Zarządzaj obok konta Quick Shopping Cart, którego chcesz użyć.
 4. W menu Zarządzaj w sekcji Katalog kliknij pozycję Dodaj produkt.
 5. Jeżeli zostanie wyświetlone okienko z komunikatem Typ produktu, wybierz Nie pokazuj ponownie tej wiadomości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W polu Tytuł wprowadź nazwę produktu.
 7. Z menu rozwijanego Typ produktu wybierz jedną z niżej opisanych pozycji:
  • Podstawowy — oferuje podstawowe funkcje i sprawdzi się w przypadku większości produktów.
  • Do pobrania — pozwala na sprzedaż cyfrowych produktów w formie plików.
  • Konfigurowalny — umożliwia konfigurację produktu z zastosowaniem wielu wariantów i opcji (np. sprzedaż T-shirtów w różnych kolorach i rozmiarach).
  • W pakiecie — umożliwia powiązanie produktu z innymi produktami z katalogu w celu utworzenia i sprzedaży pakietu produktów.
 8. Aby do produktu dodać obrazy, wybierz jedną z dwóch poniższych opcji:
  • Wybierz obraz — pozwala wybrać obrazy przekazane do galerii multimedialnej.
   • Wybierz opcję Pojedynczy obraz albo Wiele obrazów, przeciągnij i upuść obrazy na miniatury Kliknij i przeciągnij tutaj obraz, a następnie kliknij OK.
  • Przekaż nowy — umożliwia przesłanie nowych obrazów z dysku twardego komputera.
   • Wybierz plik obrazu, który ma zostać przekazany, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 9. W polu Cena ($) wprowadź cenę, po której chcesz sprzedawać klientom produkt.
 10. W polu Nr przedmiotu / SKU wprowadź numer produktu, za pomocą którego będzie identyfikowany w ewidencji towarów i na fakturze.
 11. Jeżeli do produktu chcesz doliczyć podatek, wybierz pozycję Przedmiot podlega opodatkowaniu.
 12. W polu Pełny opis wprowadź opis produktu.
 13. Jeżeli chcesz, aby wprowadzony opis był wyświetlany w witrynie sklepu internetowego jako skrócony opis produktu, wybierz opcję Użyj tego opisu jako skróconego opisu.
 14. Opcjonalnie: Jeżeli dla opcji Typ produktu z listy rozwijanej wybrana została pozycja Do pobrania, wykonaj następujące czynności:
  • W sekcji Ustawienia treści do pobrania kliknij Przekaż nowy produkt, wybierz plik do przesłania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  • Jeżeli chcesz ograniczyć liczbę pobrań produktu przez klientów oraz okres, przez który jest on dostępny do pobrania, wybierz opcje Ogranicz liczbę pobrań oraz Ogranicz okres dostępności do pobrania.
 15. Opcjonalnie: Jeżeli dla opcji Typ produktu z listy rozwijanej wybrana została pozycja Konfigurowalny, wykonaj następujące czynności:
  • Kliknij kartę Opcje.
  • W sekcji Konfigurowalne opcje, z menu rozwijanego Dostępne opcje wybierz pożądaną opcję, a następnie kliknij Dodaj.
  • Po skonfigurowaniu dodatkowych opcji kliknij Wygeneruj siatkę, a następnie OK. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
   .
 16. Opcjonalnie: Jeżeli dla opcji Typ produktu z listy rozwijanej wybrana została pozycja W pakiecie, wykonaj następujące czynności:
  • W sekcji Pakiety produktów kliknij Dodaj.
  • Wybierz produkty, które chcesz sprzedawać w pakiecie z bieżącym produktem, a następnie kliknij OK.
 17. Kliknij OK.

Konfigurowanie zaawansowanych danych produktu

W dowolnym czasie masz możliwość skonfigurowania zaawansowanych danych produktu. Konfiguracja zaawansowanych danych produktu pozwala skorzystać z takich funkcji, jak rabaty, konfiguracja zapasów magazynowych czy uwzględnianie produktu w wynikach wyszukiwarki produktów Google.

Konfigurowanie zaawansowanych danych produktu

 1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
 2. Kliknij Quick Shopping Cart.
 3. Na liście Quick Shopping Cart kliknij Zarządzaj obok konta Quick Shopping Cart, którego chcesz użyć.
 4. W menu Zarządzaj w sekcji Katalog kliknij pozycję Produkty.
 5. Kliknij nazwę jednego z produktów (tego, który chcesz edytować) i wybierz jedną z niżej wymienionych kart:
  • Obrazy — umożliwia zaktualizowanie obrazów produktu.
   • Jeżeli chcesz zaktualizować obrazy produktu, kliknij Galeria multimedialna, a następnie wykonaj poniższe czynności:
    • Wybierz opcję Pojedynczy obraz albo Wiele obrazów, przeciągnij i upuść obrazy na miniatury Kliknij i przeciągnij tutaj obraz, a następnie kliknij OK.
   • Jeżeli chcesz, aby po umieszczeniu kursora myszy na jednym z obrazów klientom wyświetlał się tekst, w polu Alternatywny tekst obrazu wprowadź tekst, który ma być wyświetlany.
   • Po zakończeniu konfiguracji produktu kliknij przycisk OK.
  • Zaawansowane opcje cenowe — umożliwia konfigurację ograniczonych czasowo rabatów na produkty albo rabatów dla klientów kupujących produkty w większych ilościach.
   • Jeżeli chcesz na pewien czas aktywować rabaty, w sekcji Ceny sprzedaży kliknij Dodaj, a następnie wykonaj poniższe czynności:
    • Wprowadź wartość w polu Cena sprzedaży albo Wartość procentowa rabatu, a następnie skonfiguruj opcje Data rozpoczęcia i Data zakończenia.
   • Jeżeli chcesz udostępnić rabaty dla klientów kupujących większą ilość danego produktu, w sekcji Poziomy cenowe kliknij Dodaj, a następnie wykonaj poniższe czynności:
    • Wprowadź wartość w polu Minimalna ilość, a następnie wprowadź cenę w polu Cena.
   • Po zakończeniu konfiguracji produktu kliknij przycisk OK.
  • Zaawansowane dane / Wyświetlanie — umożliwia określenie stanu produktu, dodanie nazwy producenta czy zmianę preferencji wyświetlania produktu.
   • Z listy Stan wybierz stan, w jakim jest produkt.
   • Jeżeli do nazwy produktu chcesz dodać nazwę producenta, obok pozycji Producent kliknij Dodaj, a następnie wykonaj poniższe czynności:
    • Wprowadź nazwę producenta, a następnie kliknij OK.
    • Jeżeli chcesz wprowadzić numer produktu producenta, w polu Nr produktu producenta wprowadź prawidłowy numer.
   • Jeżeli chcesz uwzględnić produkt na pasku bocznym z polecanymi produktami w witrynie sklepu online, w sekcji Wyświetlanie wybierz pozycję Polecany produkt.
   • Jeżeli chcesz usunąć produkt z witryny sklepu, w sekcji Wyświetlanie wybierz ustawienie Ukryj.
   • Jeżeli chcesz, aby Twój produkt był wyświetlany w wynikach wyszukiwarki produktów Google, w sekcji Wyświetlanie wybierz Pokazuj w wynikach wyszukiwarki produktów Google. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
    .
   • Jeżeli chcesz dodać wybrany typ numeru kodu kreskowego sprzedawanego produktu, w sekcji Numery identyfikacyjne wprowadź numer UPC, ISBN albo EAN.
   • Po zakończeniu konfiguracji produktu kliknij przycisk OK.
  • Wysyłka/Ewidencjonowanie — umożliwia konfigurację preferencji wysyłki produktu i ewidencjonowania jego stanu magazynowego.
   • Jeżeli chcesz od klientów pobierać opłatę za wysyłkę produktu, wybierz pozycję Opłata za wysyłkę.
   • W sekcji Typ wysyłki wybierz, czy chcesz wysyłać produkt w formie Paczki czy Frachtu.
   • Wprowadź wartości dla opcji Masa (kilogramy), Długość (milimetry), Szerokość (milimetry) oraz Wysokość (milimetry) opisujących Twój produkt.
   • Jeżeli nie chcesz pakować przedmiotu z innymi produktami, wybierz opcję Wysyłka w oddzielnym opakowaniu.
   • Jeżeli chcesz sprzedawać nośniki takie jak płyty CD, DVD czy dyskietki, wybierz Wysyłka nośnika.
   • Jeżeli chcesz umożliwić wysyłkę produktu za granicę, kliknij opcję Aktywuj wysyłki zagraniczne. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
    .
   • Jeżeli chcesz włączyć śledzenie stanu magazynowego produktu, w sekcji Śledzenie zapasów wybierz pozycję Tak, a następnie wykonaj poniższe czynności:
    • Aby umożliwić klientom zamawianie produktu, gdy jego zapasy wyczerpały się, wybierz pozycję Zezwalaj na zamówienia oczekujące.
    • W polu Dostępna ilość wprowadź liczbę dostępnych sztuk produktu.
    • W polu Wyślij e-mail, jeżeli mniej niż wprowadź minimalną liczbę sztuk produktu, po której osiągnięciu ma być wysyłana wiadomość e-mail z informacją o niskim poziomie zapasów magazynowych.
   • Jeżeli chcesz dodać hurtownię w celu realizacji sprzedaży w modelu drop shippingu, obok pozycji Hurtownia kliknij Dodaj. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
    .

    Pozycja Hurtownia jest wyświetlana tylko wtedy, gdy dla opcji Typ wysyłki wybrano ustawienie Paczka.

   • Po zakończeniu konfiguracji produktu kliknij przycisk OK.
  • Opcje — umożliwia dodanie opcji produktu (np. opcja wyboru rozmiaru produktu).
   • Jeżeli do produktu chcesz dodać opcje, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W sekcji Dostępne opcje, z menu rozwijanego wybierz jedną z istniejących opcji, a następnie kliknij Dodaj.
    • Kliknij Dodaj opcję.

    Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat opcji produktu i konfigurowalnych opcji produktu, zobacz

    .

   • Po zakończeniu konfiguracji produktu kliknij przycisk OK.
  • Kategorie — umożliwia uporządkowanie produktów w sklepie.
   • Aby dodać nową kategorię, kliknij Nowa kategoria albo wybierz istniejącą kategorię, do której chcesz przypisać produkt. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
    .
   • Po zakończeniu konfiguracji produktu kliknij przycisk OK.
  • Atrybuty — umożliwia dodanie do produktu opisowych etykiet.
   • Jeżeli do produktu chcesz dodać atrybuty, kliknij Dodaj. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
    .
   • Po zakończeniu konfiguracji produktu kliknij przycisk OK.
  • Powiązane przedmioty — umożliwia sprzedaż wiązaną produktu w połączeniu z innymi produktami z katalogu.
  • Najlepsza cena/jakość — umożliwia sprzedaż z zastosowaniem techniki up-sellingu (sprzedaż produktów wyższej klasy), obejmującą produkt i inne produkty z katalogu.
  • Optymalizacja wyszukiwania — umożliwia dodanie do strony produktu metadanych, które zapewniają optymalizację pod kątem wyszukiwarek.
 6. Kliknij OK.

Jeżeli chcesz dodać albo zaktualizować wiele produktów jednocześnie, zobacz

.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów, zobacz

.

Wróć do części pierwszej: Projektowanie witryny sklepowej.
Kontynuuj do części trzeciej: Konfigurowanie procesu przetwarzania zamówienia.


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.