Pomiń i przejdź do głównej zawartości
Zadzwoń do nas
Numery telefonów i godziny
Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

Zarządzanie kontem: Pomoc

Dostęp dla delegowanych: poziomy uprawnień

Kiedy zaprosisz inną osobę o uzyskanie dostępu do Twojego konta, możesz ustawić jeden z tych poziomów dostępu, aby kontrolować operacje, które tacy delegaci mogą wykonywać na Twoim koncie.

Poziom dostępu Delegat może:
Produkty, domeny i zakupy Dokonywać zakupów w Twoim imieniu przy użyciu zapisanej metody płatności.

Uzyskać dostęp do Twoich produktów (łącznie z panelami sterowania produktów) i anulować nowe produkty.

W przypadku domen możesz zezwolić na działania zarządzania, działania przenoszenia lub oba te typy działań. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przypisywanie uprawnień dostępu delegowanego do folderu.
Produkty i domeny Uzyskać dostęp do Twoich produktów (łącznie z panelami sterowania produktów) i anulować nowe produkty.

W przypadku domen możesz zezwolić na działania zarządzania, działania przenoszenia lub oba te typy działań. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przypisywanie uprawnień dostępu delegowanego do folderu.
Tylko domeny Wykonywać działania zarządzania, działania przenoszenia lub oba te typy działań. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przypisywanie uprawnień dostępu delegowanego do folderu.
Tylko połączenie kont Uzyskać w przyszłości dostęp do Twojego konta. Brak dostępu do bieżących produktów lub zakupów. Wybierz ten poziom dostępu, aby zachować połączenie delegata z kontem w celu wykonania prac w przyszłości.


Niezależnie od przyznanego poziomu dostępu, delegat nie może:

  • Zarządzać metodami płatności ani dodawać ich do Twojego konta
  • Zapraszać innych osób w celu uzyskania dostępu do Twojego konta
  • Wyświetlać lub zmieniać poświadczeń konta (takich jak hasło lub kod PIN pomocy technicznej)
  • Wyświetlać historii zamówień
  • zmieniać planu produktów na wyższy; obsługiwane są tylko nowe zakupy i odnowienia

Następne kroki

Więcej informacji