Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dostosowywanie sekcji Kontakt

Sekcja Kontakt jest oferującym sporo możliwości narzędziem do nawiązywania relacji z klientami. Użyj jej, aby podać im adres i lokalizację firmy, godziny pracy, adres e-mail, numer telefonu i informacje o koncie WhatsApp. Gdy ktoś się z Tobą kontaktuje, może wybrać, czy chce być dodany do Twojej listy subskrybentów marketingu e-mail.

Klienci mogą też przesłać formularz razem z załącznikami. Gdy klient wypełni formularz, skanujemy go w poszukiwaniu wirusów i złośliwego oprogramowania. Później trafia do wyznaczonej przez Ciebie skrzynki odbiorczej.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Przewiń do pozycji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok witryny, którą chcesz zmienić.
 3. Wybierz opcję Edytuj witrynę lub Edytuj stronę, aby otworzyć edytora witryn.
 4. Wybierz swoją sekcję Kontakt.
  • Jeśli nie masz sekcji Kontakt albo chcesz dodać kolejną, przejdź do obszaru strony, gdzie chcesz dodać sekcję.

  Uwaga! Przycisk czat WhatsApp, formularz kontaktowy i godziny pracy to podsekcje panelu edytora strony Kontakt. Wybierz łącze Kontakt, aby powrócić do głównej sekcji lub opcję Gotowe, jeśli jakieś zmiany zostały wprowadzone.

 5. Wybierz układ i projekt, których chcesz użyć w sekcji Kontakt.
 6. Wybierz Przycisk czat WhatsApp, jeśli chcesz utrzymywać kontakt z klientami przez tę aplikację.
  • Ustaw przełącznik Pokaż Przycisk czat WhatsApp w położeniu włączonym.
  • Wprowadź swój numer WhatsApp.
 7. Wybierz Formularz kontaktowy, aby umożliwić odwiedzającym skontaktowanie się z Tobą.
  • Wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane wiadomości, w polu Wyślij wiadomość do.
  • Ustaw przełącznik Pokaż zgodę na subskrypcję e-mail w położeniu włączonym, aby móc uzyskać zgodę na wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail.
  • W sekcji Edycja pól formularza ustaw kolejność pól formularza, przeciągając pola do wybranej lokalizacji.
  • Aby dodać więcej pól, wybierz opcję Dodaj. Wprowadź nazwę pola i typ danych wejściowych, a następnie wybierz opcję Gotowe.
  • Wybierz pole, aby edytować imię i nazwisko, ustawić je jako wymagane lub je usunąć. (Pola e-mail i przycisku Wyślij nie można usunąć.)
  • Umożliw wysyłanie plików, ustawiając przełącznik Załączniki w położeniu włączonym. Każdy pojedynczy plik musi być mniejszy niż 10 MB, a łączny rozmiar wszystkich załączników musi być mniejszy niż 15 MB.

  Uwaga: Klienci mogą przesłać następujące typy plików:

  Multimedia: .jpg, .jpeg, .jpe, .png, .gif, .mp4, .m4a, .vid, .qt, .mov, .mpeg, .mpga, .mp2, .mp2a, .mp3, .m2a, .m3a, .msvideo, .ogg, .3gpp, .webm, .webp, .flac, .wav, .tiff, .mkv, .mk3d and .mks.
  Dokumenty: .doc, .docx, .dot, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .odt, .potx, .ppsx, .pdf, .txt, .text, .conf, .def, .list, .log, .in oraz .ini.
  Inne: .zip, .otf, .woff i .woff2.

 8. Aby dodać lub zaktualizować godziny pracy, wybierz pozycję Godziny.
  • Ustaw przełącznik Pokaż godziny pracy w położeniu włączonym.
  • Wybierz każdy dzień tygodnia, aby ustawić godziny pracy dla tego dnia lub zaznaczyć, że wtedy Twoja firma jest zamknięta.
 9. Zmień zawartość w polach Tytuł, Nagłówek i Opis, a także dane kontaktowe stosownie do potrzeb. Wszystkie pola pozostawione puste nie są wyświetlane, dopóki tekst nie zostanie do nich ponownie dodany.
 10. Aby dodać lub zaktualizować mapę, sprawdź, czy adres został wprowadzony i ustaw przełącznik Pokaż mapę w położeniu włączonym. Jeśli pinezka na mapie nie wskazuje dokładnej lokalizacji, wybierz łącze Dostosuj lokalizację, aby przesunąć pinezkę.
 11. Użyj opcji Podgląd, aby zobaczyć efekty na komputerze i urządzeniu mobilnym. Gdy wszystko będzie gotowe, aby udostępnić zmiany publicznie, opublikuj witrynę.

Więcej informacji