Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Edytuj użytkowników FTP w hostingu Plesk

Możesz łatwo edytować hasło i katalog roboczy dla użytkowników FTP.

  1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
  2. Kliknij Hosting internetowy.
  3. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj.
  4. Kliknij Plesk Admin .
  5. Kliknij Dostęp przez FTP .

    Uwaga: Jeśli nie widzisz ikony, kliknij Pokaż więcej w sekcji dotyczącej nazwy domeny, której chcesz użyć, a następnie kliknij Dostęp przez FTP .

  6. Kliknij użytkownika FTP, którego chcesz zmodyfikować.
  7. Wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij przycisk OK .