GoDaddy Pomoc

Eksportowanie bazy danych MySQL

Bazę danych MySQL można wyeksportować w celu zaimportowania na inny serwer bazy danych lub lokalnego przechowywania jako kopia zapasowa. Wykonaj poniższe kroki, aby wyeksportować bazę danych MySQL do pliku i pobrać na komputer.

  1. Zaloguj się do phpMyAdmin.
  2. Na stronie głównej phpMyAdmin, w menu po lewej stronie wybierz bazę danych, którą chcesz wyeksportować.
    wybierz bazę danych do wyeksportowania
  3. Spośród kart na górze strony wybierz Eksport.
    wybierz kartę eksport
  4. W sekcji Zapisz jako plik zaznacz pole wyboru.
  5. Wybierz Jedź .

Uwaga: Jeśli pracujesz z dużą bazą danych albo bazą danych z dużą liczbą rekordów w tabeli, będzie konieczne użycie SSH (Secure Socket Shell) do wyeksportowania bazy danych.

Więcej informacji