Pomiń i przejdź do głównej zawartości
Zadzwoń do nas
Numery telefonów i godziny
Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

GoDaddy Pomoc

Eksportowanie lub tworzenie kopii zapasowej kontaktów, kalendarza i poczty

Utworzenie pliku kopii zapasowej programu Outlook daje możliwość zapisywania i eksportowania wiadomości e-mail, kontaktów i danych kalendarza. Następnie można zaimportować kopię zapasową do nowego planu e-mail, usługi pocztowej czy nowej wersji programu Outlook. Eksportowany plik nie będzie zawierał metadanych, takich jak właściwości folderów (widoki, uprawnienia i ustawienia autoarchiwizacji), reguły wiadomości i listy zablokowanych nadawców.

Wymagania: Aby upewnić się, że zostanie wyeksportowana cała skrzynka pocztowa, użyj trybu buforowanej wymiany i ustaw go na całą Twoją pocztę.

Uwaga: GoDaddy nie zapewnia obsługi ręcznego wykonywania kopii zapasowej plików danych programu Outlook i ich importowania (pliki .pst oraz .ost).

Wybierz swoją wersję programu Outlook, aby zobaczyć kroki. Nie masz pewności, z jakiej wersji korzystasz? Znajdź wersję w programie Outlook.

Windows Mac Internet

Outlook 2013, 2016 lub nowszy

Outlook 2010

Outlook 2007

Outlook 2016 lub nowszy

Outlook 2011

Outlook w Internecie (tylko kontakty)

Outlook dla Windows

Outlook 2013, 2016 lub nowszy (Windows)

28 lutego 2022 roku Microsoft zakończył świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2013 (wersje wcześniejsze niż 15.0.4971.1000) i wszystkie wersje zostaną wycofane do kwietnia 2023. 28 marca 2022 roku Microsoft zakończył świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2016 (wersje wcześniejsze niż 16.0.4600.1000).

Te instrukcje służą jedynie jako punkt odniesienia. Więcej informacji znajdziesz w zasobach firmy Microsoft.

 1. Otwórz program Outlook .
 2. W lewym górnym rogu wybierz Plik.
 3. Wybierz Otwórz i eksportuj, a następnie Import/Eksport.
 4. Wybierz Eksportuj do pliku, a następnie Dalej.
 5. Wybierz Plik danych programu Outlook (.pst), a następnie Dalej.
 6. Aby wyeksportować całą skrzynkę pocztową, wybierz nazwę konta poczty i przejdź do następnego kroku. Aby wyeksportować tylko folder Kalendarz lub Kontakty, wybierz folder, który chcesz wyeksportować. (Można wyeksportować tylko jeden plik naraz, powtórz więc te kroki, aby wyeksportować pojedynczo foldery Kontakty i Kalendarz).
 7. Upewnij się, że pole wyboru Uwzględniaj podfoldery zostało zaznaczone, a następnie wybierz Dalej.
 8. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać, gdzie zapisać plik danych programu Outlook (.pst). Wprowadź nazwę pliku i kliknij OK.
 9. Jeżeli eksportujesz dane do istniejącego pliku danych programu Outlook (.pst), w obszarze Opcje określ, jak ma zachować się program w przypadku eksportowania elementów, które już istnieją w pliku.
 10. Wybierz Zakończ.
 11. Operacja eksportowania rozpoczyna się niezwłocznie, o ile nie jest tworzony nowy plik danych programu Outlook (.pst) bądź dane nie są eksportowane do istniejącego pliku .pst, który jest chroniony hasłem.
  • W przypadku tworzenia pliku danych programu Outlook (.pst) opcjonalne ustawienie hasła może pomóc chronić plik. Po wyświetleniu okna dialogowego Tworzenie pliku danych programu Outlook wpisz hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij OK.
  • Jeżeli eksportujesz dane do istniejącego pliku danych programu Outlook (.pst), który jest chroniony hasłem, wpisz hasło w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook, a następnie kliknij OK.

Powrót do początku

Outlook dla komputerów Mac

Outlook 2016 lub nowszy (Mac)

28 marca 2022 roku Microsoft zakończył świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2016 (wersje wcześniejsze niż 16.0.4600.1000).

Te instrukcje służą jedynie jako punkt odniesienia. Więcej informacji znajdziesz w zasobach firmy Microsoft.

 1. Otwórz program Outlook .
 2. Jeśli korzystasz z nowej wersji programu Outlook, wyłącz przełącznik Nowy program Outlook. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
  Przełącznik Nowy program Outlook
 3. Na karcie Narzędzia wybierz Eksportuj. (Jeżeli opcja Eksportuj nie jest widoczna, odszukaj ją w menu Plik programu Outlook).
 4. W polu Eksportuj do pliku archiwum (.olm) zaznacz pola wyboru obok elementów, które chcesz wyeksportować (zaznacz wszystkie pola, aby wyeksportować całą skrzynkę pocztową), a następnie wybierz Kontynuuj.
 5. W oknie Zapisz jako na liście Ulubione wybierz folder Pobrane rzeczy i kliknij Zapisz.
 6. Otrzymasz powiadomienie po zakończeniu eksportu danych. Wybierz Zakończ.

Powrót do początku

Eksportowanie do pliku danych programu Outlook dla komputerów Mac

W przypadku wyboru opcji Eksportuj do pliku danych programu Outlook dla komputerów Mac masz możliwość filtrowania danych według kategorii albo typu elementu. Podczas procesu eksportowania możesz zdecydować, czy chcesz zachować eksportowane elementy w programie Outlook czy też usunąć je po zakończeniu eksportu.

W przypadku kont Microsoft Exchange i kont usług katalogowych nie można eksportować kontaktów z katalogu ani elementów zapisanych w folderach publicznych.

 1. W menu Plik wybierz Eksportuj, a następnie Plik danych programu Outlook dla komputerów Mac.
 2. Wybierz opcję filtrowania według kategorii albo typu elementu. (Aby wyeksportować wszystkie elementy programu Outlook, wybierz Elementy następujących typów, a następnie zaznacz wszystkie pola wyboru).
 3. Aby kontynuować, kliknij strzałkę skierowaną w prawo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Pliki danych programu Outlook dla komputerów Mac są zapisywane z rozszerzeniem .olm.
Eksportowanie kontaktów do pliku tekstowego rozdzielanego tabulatorami

Kontakty i powiązane dane kontaktów możesz bezpośrednio wyeksportować do pliku tekstowego rozdzielanego tabulatorami. Następnie możesz otworzyć tego typu plik w innym programie pocztowym, arkuszu kalkulacyjnym czy aplikacji do obsługi bazy danych. Certyfikaty szyfrowania nie są eksportowane.

 1. W menu Plik wybierz polecenie Eksportuj.
 2. W oknie Asystent eksportu kliknij pozycję Kontakty do listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Pliki z danymi rozdzielanymi tabulatorami są zapisywane z rozszerzeniem .txt.
Eksportowanie pojedynczych elementów

Istnieje również możliwość eksportowania pojedynczych elementów do pojedynczych plików — zarówno na potrzeby archiwizacji, jak i użycia w innych aplikacjach.

 1. Na liście elementów wybierz element, który chcesz wyeksportować. (aby wybrać więcej elementów, klikaj poszczególne elementy, trzymając wciśnięty klawisz Command).
  Element Typ pliku
  Wiadomości e-mail .eml
  Kontakty .vcf (vCard)
  Wydarzenia i zadania w kalendarzu .ics
  Notatki .html
 2. Przeciągnij zaznaczone elementy na pulpit albo do folderu w Finderze.

Powrót do początku

Outlook w Internecie

Kontakty w programie Outlook w Internecie

 1. Zaloguj się do programu Outlook w Internecie. Użyj adresu i hasła Microsoft 365 (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
 2. W lewym dolnym rogu strony wybierz opcję Osoby Osoby.
 3. W prawym górnym rogu wybierz opcje Zarządzaj, a następnie Eksportuj kontakty.
 4. Wybierz, czy chcesz wyeksportować wszystkie kontakty, czy tylko kontakty z określonego folderu, a następnie wybierz opcję Eksportuj.

Kontakty zostaną zapisane jako plik .csv, który możesz zaimportować do innych aplikacji e-mail (takich jak Gmail) lub innych wersji programu Outlook.

Powrót do początku

Powiązany krok

Więcej informacji