Importowanie plików SQL do baz danych SQL

Jeśli masz kopię zapasową bazy danych lub jej eksport do pliku SQL, możesz zaimportować ją do bazy danych MySQL na koncie hostingu przy użyciu modułu phpMyAdmin.

UWAGA: W bazie danych MySQL nie musisz zamieszczać wiersza CREATE DATABASE. Jeśli to zrobisz, import może się nie powieść. Przed zaimportowaniem bazy danych zalecamy usunąć ten wierz.

Interfejs phpMyAdmin umożliwia jednorazowy import 8 MB danych. Jeśli musisz zaimportować więcej niż 8 MB, najlepiej podzielić plik na fragmenty o wielkości 8 MB.

Aby zaimportować pliki SQL do baz danych MySQL przy użyciu modułu phpMyAdmin

  1. Dostęp do bazy danych można uzyskać w programie PHPMyAdmin (klasyczny i internetowy / cPanel / Plesk).
  2. Kliknij Okno zapytania (okno zapytania).
  3. (Tylko cPanel) Z lewej strony kliknij bazę danych, której chcesz użyć.
  4. Przejdź do zakładki Importuj pliki.
  5. Kliknij Przeglądaj, odszukaj plik SQL na komputerze, kliknij Otwórz, a następnie OK.

Uruchomi to plik SQL i zaktualizuje bazę danych wskazaną w pliku SQL. Przywrócenie bazy danych może potrwać kilka minut.

W przypadku komunikatu o błędzie „Upłynął limit czasu skryptu. Jeśli chcesz dokończyć import, prześlij ponownie ten sam plik”, możesz wybrać ten sam plik, by dokończyć przywracanie od momentu, w którym zostało przerwane.

Po przywróceniu bazy danych upewnij się, że ciągi połączeń są aktualne. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Znajdowanie parametrów połączenia z bazą danych.


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za informacje
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. W jaki sposób moglibyśmy pomóc?