Pomoc

Domeny Pomoc

Informacje dotyczące domen .br

Kod kraju .br dla domen najwyższego poziomu (ccTLD) to rozszerzenie oznaczające Brazylię. Poniższe informacje dotyczą także następujących krajowych nazw domen drugiego poziomu (ccSLD):

  • .com.br — dla podmiotów komercyjnych
  • .net.br — dla infrastruktury internetowej, np. usługodawców internetowych (ISP)

Uwaga: Nazwy domen mogą mieć do 26 znaków (minimum trzy znaki) i mogą zawierać litery (od a do z), cyfry (od 0 do 9) oraz dywizy (z wyjątkiem pierwszego lub ostatniego znaku nazwy domeny). Nie można rejestrować nazw domen ze znakami specjalnymi, takimi jak & czy #.

Funkcje Dostępność
Kto może rejestrować domeny .br? Szczegóły poniżej1
Długość rejestracji 1–10 lat
Okres odnowienia 1–10 lat
Ograniczenia odnawiania Szczegóły poniżej2
Wymogi serwera nazw Szczegóły poniżej3
Transfery do GoDaddy Zobacz ‌‌Przenoszenie i zmiany kont dla domen .BR‌‌
Transfery wychodzące Skontaktuj się z obsługą klienta.
Rejestracja anonimowa Nieobsługiwane
Rejestracja chroniona Nieobsługiwane
Zamówienia oczekujące Nieobsługiwane
Rejestracja zbiorcza Obsługiwana
Zmiana konta Zobacz ‌‌Przenoszenie i zmiany kont dla domen .BR‌‌
Aktualizacje danych kontaktowych Szczegóły poniżej4
Domeny IDN portugalski
Wygasanie/karencja Szczegóły poniżej5
Zasady zwrotów kosztów Szczegóły poniżej6
Rejestr NIC BR /Registro.br

Details

1 Ograniczenia dotyczące rejestracji

Ostrzeżenie: W celu dokonania rejestracji domeny .br wymagany jest brazylijski identyfikator podatkowy (CNPJ/CPF).

Uwaga: Rejestracja domen .br może zająć do 5 dni.

Ważna informacja dla mieszkańców Brazylii, którzy posiadają już domenę .br (.com.br, .net.br itp.)

rejestrze domen brazylijskich rejestrator pierwszej zakupionej przez użytkownika domeny .com.br lub .net.br jest zapisywany jako rejestrator domyślny (identyfikator CNPJ/CPF jest kojarzony z tym rejestratorem). Z tego względu oczekuje się, że kolejne rejestracje domen będą dokonywane przez tego samego rejestratora.

Ze względu na to ograniczenie użytkownik może podjąć decyzję o skojarzeniu identyfikatora CNPJ/CPF z GoDaddy, a następnie kontynuować proces zakupu.

2 Ograniczenia dotyczące odnawiania

Nazwy domen .br są odnawiane przed ich datą wygaśnięcia. Data odnowienia zależy od tego, czy domena została skonfigurowana do odnowienia automatycznego, czy też ręcznego, Próbę automatycznego odnowienia podejmujemy pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia domeny. Jeśli próba odnowienia nie powiedzie się, powtórzymy ją 10 dni później. Jeśli ta próba się nie powiedzie, ostatnią próbę odnowienia podejmujemy 10 dni po niej.

Na przykład: Nazwa domeny .br wygasa 10 października. Jeśli nazwa domeny nie jest odnawiana automatycznie, można ją odnowić ręcznie do 20 września. W przypadku odnowień automatycznych spróbujemy odnowić tę nazwę domeny 1, 10 i 20 września.

Jeśli nie uda nam się automatycznie odnowić nazwy domeny i nie odnowisz jej ręcznie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia, możesz spróbować ją odzyskać, co może wiązać się z opłatami. Informacje na ten temat zawiera artykuł Odnawianie wygasłej domeny.

3 Wymagania dotyczące serwera nazw

Wszystkie nazwy domen .br muszą mieć dwa autorytatywne serwery nazw. Zanim zarejestrujesz lub zaktualizujesz nazwę domeny, w jej pliku strefy musisz podać wyłącznie te serwery nazw.

Jeśli zechcesz zarejestrować u nas nazwę domeny .br i skorzystać z naszych serwerów nazw, przeprowadzimy tę procedurę w Twoim imieniu.

Jeśli zechcesz skorzystać z własnych serwerów nazw, musisz je skonfigurować przed zarejestrowaniem lub zmodyfikowaniem nazwy domeny. Musisz również sprawdzić, czy są one prawidłowo rozpoznawane, zanim przypiszesz je do nazwy domeny w naszym systemie.

Uwaga: W celu sprawdzenia czy pliki strefy DNS zostały poprawnie skonfigurowane na serwerze przed podjęciem próby zmiany serwera nazw należy użyć narzędzia do sprawdzania serwerów nazw w rejestrze domen .br. Jeżeli nie zostaną one poprawnie skonfigurowane, zmiana serwera nazw nie powiedzie się i przywrócona zostanie poprzednia prawidłowa para. W razie potrzeby, do przetłumaczenia odpowiedzi można użyć odpowiedniego serwisu Google.

Jeśli na przykład zechcesz zarejestrować nazwę domeny coolexample.com.br i skorzystać z serwerów nazw ns1.coolexample.br oraz ns2.coolexample.br, musisz podać te serwery nazw w pliku strefy nazwy domeny.

Po skonfigurowaniu serwerów nazw i zarejestrowaniu nazwy domeny wykonaj działania opisane w artykule Zmiana serwerów nazw dla moich domen, aby skonfigurować serwery nazw w naszym systemie.

4 Wymagania dotyczące aktualizacji danych kontaktowych

Istnieje możliwości aktualizacji kontaktu administracyjnego oraz ds. technicznych i rozliczeniowych dla nazwy domeny.

Uwaga: Jeżeli utworzono już konto w rejestrze, kontakt przypisany do numeru CNPJ/CPF (nazywany kontaktem BR ORG) można zaktualizować tylko w witrynie rejestru. Nie należy aktualizować danych rozliczeniowych kontaktu, ponieważ takie działanie spowoduje przeniesienie nazwy domeny do rejestru i uniemożliwi zarządzanie nią z poziomu konta GoDaddy. Firma 1API GmbH (znana również jako Hexonet) jest partnerem, za pośrednictwem którego oferujemy domeny .DK. Jeżeli doszło do przypadkowego przeniesienia domeny, należy skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

W przypadku aktualizowania podanych dalej pól skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Organizacja (nazwa firmy)
  • Kraj

Pozostałe dane kontaktowe można zaktualizować za pomocą Menedżera domen. Informacje na ten temat zawiera artykuł Zmiana informacji kontaktowych przypisanych do domeny.

6 Wygasanie/wykup

Jeśli nie uda nam się automatycznie odnowić nazwy domeny i nie odnowisz jej ręcznie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia, możesz spróbować ją odzyskać, co może wiązać się z opłatami. Informacje na ten temat zawiera artykuł Odnawianie wygasłej domeny.

5 Zasady zwrotu kosztów

Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów można znaleźć na stronie Zasady zwrotów kosztów firmy GoDaddy.

W przypadku większości domen mają zastosowanie Warunki standardowe, jednak mogą istnieć wyjątki dotyczące niektórych domen lub część z nich może w ogóle nie podlegać zwrotowi kosztów. Sprawdź informacje w sekcji OBIE dla następujących kategorii:

  • Produkty ze specjalnymi warunkami zwrotu kosztów (patrz w sekcji Rejestracje/odnowienia nazw domen)
  • Produkty nieobjęte zwrotem kosztów

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.