Pomoc

Domeny Pomoc

Informacje dotyczące domen .nl

Kod kraju .nl dla domen najwyższego poziomu (ccTLD) to rozszerzenie oznaczające Holandię.

Nazwy domen mogą mieć do 63 znaków (minimum 3 znaki) i mogą zawierać litery (od a do z), cyfry (od 0 do 9) oraz dywizy (z wyjątkiem początku lub końca, a także trzeciego lub czwartego znaku nazwy domeny). Nie można rejestrować nazw domen ze znakami specjalnymi, takimi jak & czy #.

Funkcje Dostępność
Kto może rejestrować? Każdy
Długość rejestracji 1 rok
Okres odnowienia 1 rok
Ograniczenia odnawiania Szczegóły poniżej 1
Wymogi serwera nazw Szczegóły poniżej 2
Transfery do GoDaddy Szczegóły poniżej 3
Transfery wychodzące Skontaktuj się z obsługą klienta.
Rejestracja anonimowa Obsługiwana
Rejestracja chroniona Obsługiwana
Zamówienia oczekujące Nieobsługiwane
Rejestracja zbiorcza Obsługiwana
Zmiana konta Szczegóły poniżej 4
Aktualizacje danych kontaktowych Szczegóły poniżej 5
Domeny IDN Nieobsługiwane
Wygasanie/karencja Skontaktuj się z obsługą klienta.
Zasady zwrotów kosztów Zobacz poniżej 6
Rejestr SIDN

Details

1 Ograniczenia odnawiania

Nazwy domen .nl można odnawiać, gdy do daty ich wygaśnięcia zostało nie więcej niż sześć miesięcy i należy je odnawiać przed datą wygaśnięcia. Data odnowienia zależy od tego, czy domena została skonfigurowana do odnowienia automatycznego, czy też ręcznego. Próbę automatycznego odnowienia podejmujemy pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia domeny.

Jeśli próba odnowienia zakończy się niepowodzeniem, podejmiemy ponowną próbę 10. dnia miesiąca, a kolejną — 20. dnia miesiąca. Jeśli nie uda nam się automatycznie odnowić nazwy domeny i nie odnowisz jej ręcznie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia, możesz spróbować ją odzyskać. Zobacz Odnawianie wygasłej domeny, aby uzyskać więcej informacji.

Na przykład: nazwa domeny .nl wygasa 10 października. Jeśli nazwa domeny nie jest odnawiana automatycznie, można ją odnowić ręcznie do 20 września. W przypadku odnowień automatycznych spróbujemy odnowić tę nazwę domeny 1, 10 i 20 września.

2 Wymogi dotyczące serwera nazw

Funkcje serwera nazw Details
IPv4 Obsługiwana
IPv6 Obsługiwana
Rozszerzenie DNSSEC Nieobsługiwane
Minimalna liczba serwerów nazw 2
Maksymalna liczba serwerów nazw 13

Wszystkie nazwy domen .nl muszą mieć dwa (2) autorytatywne serwery nazw. Zanim zarejestrujesz lub zaktualizujesz domenę, w pliku jej strefy musisz podać wyłącznie te serwery nazw.

Jeśli zechcesz zarejestrować u nas nazwę domeny .nl i skorzystać z naszych serwerów nazw, przeprowadzimy tę procedurę w Twoim imieniu.

Uwaga: Jeśli zechcesz skorzystać z własnych serwerów nazw, musisz je skonfigurować przed zarejestrowaniem lub zaktualizowaniem nazwy domeny. Musisz również sprawdzić, czy te serwery nazw są prawidłowo rozpoznawane, zanim przypiszesz je do nazwy domeny w naszym systemie.

Jeśli na przykład zechcesz zarejestrować nazwę domeny coolexample.com.nl i skorzystać z serwerów nazw ns1.coolexample.nl oraz ns2.coolexample.nl, musisz podać te serwery nazw w pliku strefy domeny.

Przy dodawaniu w domenie niestandardowych serwerów nazw konieczne będzie również dodanie unikatowych adresów IP.

Po skonfigurowaniu serwerów nazw i zarejestrowaniu lub zaktualizowaniu domeny wykonaj działania opisane w artykule Zmiana serwerów nazw dla nazw domen, aby skonfigurować serwery nazw w naszym systemie.

Uwaga: Rejestr wykonuje kontrole serwerów nazw, dlatego domeny nie są aktywowane, dopóki serwery nazw domeny nie zostaną pomyślnie sprawdzone przez rejestr.

3 Wymogi dotyczące transferów przychodzących

Domeny .nl można odnawiać jedynie na rok. W przypadku transferów okresy rejestracji nazw domen nie są przenoszone do nowego rejestratora.

4 Ograniczenia zmiany konta

W przypadku przenoszenia nazwy domeny .nl nie można zmienić imienia, nazwiska ani nazwy firmy rejestrującego. Informacje o tym, jak rozpocząć tę procedurę, zawiera artykuł Przeniesienie domeny do innego konta GoDaddy.

5 Ograniczenia aktualizacji danych kontaktowych

W celu zaktualizowania następujących pól danych kontaktowych rejestrującego w odniesieniu do nazw domen .nl skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Organizacja (nazwa firmy)

Pozostałe dane kontaktowe związane z nazwą domeny można zaktualizować w Menedżerze domen. Informacje na ten temat zawiera artykuł Zmiana informacji kontaktowych przypisanych do domeny.

6 Zasady zwroty kosztów

Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów można znaleźć na stronie Zasady zwrotów kosztów firmy GoDaddy.


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.