Pomoc

Domeny Pomoc

Informacje dotyczące nazw domen .nl

Kod kraju .nl dla domen najwyższego poziomu (ccTLD) to rozszerzenie oznaczające Holandię. Nazwy domen .nl to dobra inwestycja dla firm, które prowadzą działalność w Holandii, i osób, które chcą dotrzeć do rosnącej liczby użytkowników Internetu w tym kraju. Rejestracja domeny .nl pozwala na identyfikację z regionem i dobrą widoczność w Internecie.

Kto może rejestrować nazwy domen .nl?

Nazwy domen .nl może zarejestrować każdy na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Nazwy domen mogą mieć do 63 znaków (minimum 3 znaki) i mogą zawierać litery (od a do z), cyfry (od 0 do 9) oraz dywizy (z wyjątkiem początku lub końca, a także trzeciego lub czwartego znaku nazwy domeny). Nie można rejestrować nazw domen ze znakami specjalnymi, takimi jak & czy #.

Który rejestr kontroluje nazwy domen .nl?

Rejestrem dla nazw domen .nl jestSIDN.

Na jaki okres mogę rejestrować nazwy domen .nl?

Minimalna i maksymalna długość rejestracji domen .nl wynosi rok.

Kiedy są odnawiane nazwy domen .nl?

Nazwy domen .nl można odnawiać, gdy do daty ich wygaśnięcia zostało nie więcej niż sześć miesięcy i należy je odnawiać przed datą wygaśnięcia. Data odnowienia zależy od tego, czy domena została skonfigurowana do odnowienia automatycznego, czy też ręcznego, Próbę automatycznego odnowienia podejmujemy pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia domeny.

Jeśli próba odnowienia zakończy się niepowodzeniem, podejmiemy ponowną próbę 10. dnia miesiąca, a kolejną — 20. dnia miesiąca. Jeśli nie uda nam się automatycznie odnowić nazwy domeny i nie odnowisz jej ręcznie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia, możesz spróbować ją odzyskać, co może wiązać się z opłatami. Więcej informacji zawiera artykuł Odzyskiwanie nazw domen, które wygasły.

Na przykład: nazwa domeny .nl wygasa 10 października. Jeśli nazwa domeny nie jest odnawiana automatycznie, można ją odnowić ręcznie do 20 września. W przypadku odnowień automatycznych spróbujemy odnowić tę nazwę domeny 1, 10 i 20 września.

Czy mogę przetransferować nazwy domen .nl na moje konto w firmie GoDaddy?

W przypadku nazw domen .nl obsługiwane są transfery zarówno przychodzące, jak i wychodzące. Więcej informacji o transferach zawiera artykuł Przygotowywanie transferu nazw domen do GoDaddy.

Domeny .nl można odnawiać jedynie na rok. W przypadku transferów okresy rejestracji nazw domen nie są przenoszone do nowego rejestratora.

Jak przetransferować nazwy domen .nl z firmy GoDaddy do innego rejestratora?

Aby przetransferować nazwę domeny .nl do innego rejestratora, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej w celu uzyskania kodu autoryzacyjnego.

Czy mogę dodać usługi anonimowości i ochrony do nazw domen .nl?

Tak. W przypadku nazw domen .nl dostępne są następujące typy rejestracji Domains By Proxy®: rejestracja anonimowa, rejestracja chroniona i rejestracja deluxe. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodaj Rejestrację anonimową i

.

Czy mogę złożyć zamówienie oczekujące na nazwy domen .nl?

Nie. W tej chwili nie obsługujemy zamówień oczekujących na nazwy domen .nl.

Czy mogę przenieść nazwy domen .nl na inne konto w firmie GoDaddy?

Tak, ale obowiązują pewne ograniczenia. W przypadku przenoszenia nazwy domeny nie można zmienić imienia, nazwiska ani nazwy firmy rejestrującego. Informacje o tym, jak rozpocząć tę procedurę, zawiera artykuł Przenoszenie domeny na inne konto GoDaddy.

Czy mogę zaktualizować informacje kontaktowe dla nazw domen .nl?

W celu zaktualizowania następujących pól danych kontaktowych rejestrującego w odniesieniu do nazw domen .nl skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Organizacja (nazwa firmy)

Pozostałe dane kontaktowe związane z nazwą domeny można zaktualizować w Menedżerze domen. Informacje na ten temat zawiera artykuł Zmiana danych kontaktowych domeny.

Czy istnieją wymagania dotyczące serwerów nazw dla nazw domen .nl?

Tak. Wszystkie nazwy domen .nl muszą mieć dwa autorytatywne serwery nazw. Zanim zarejestrujesz lub zaktualizujesz nazwę domeny, w pliku strefy tej nazwy domeny musisz podać wyłącznie te serwery nazw.

Jeśli zechcesz zarejestrować u nas nazwę domeny .nl i skorzystać z naszych serwerów nazw, przeprowadzimy tę procedurę w Twoim imieniu.

Jeśli zechcesz skorzystać z własnych serwerów nazw, musisz je skonfigurować przed zarejestrowaniem lub zaktualizowaniem nazwy domeny. Musisz również sprawdzić, czy są one prawidłowo rozpoznawane, zanim przypiszesz je do nazwy domeny w naszym systemie.

WSKAZÓWKA: Możesz skorzystać z narzędzia do weryfikacji serwerów DNS w witrynie SIDN, aby sprawdzić, czy serwery nazw są prawidłowo rozpoznawane.

Jeśli na przykład zechcesz zarejestrować nazwę domeny coolexample.com.nl i skorzystać z serwerów nazw ns1.coolexample.nl oraz ns2.coolexample.nl, musisz podać te serwery nazw w pliku strefy nazwy domeny.

Przy dodawaniu w domenie niestandardowych serwerów nazw konieczne będzie również dodanie adresów IP.

Po skonfigurowaniu serwerów nazw i zarejestrowaniu lub zaktualizowaniu nazwy domeny wykonaj działania opisane w artykule Zmiana serwerów nazw dla moich domen, aby skonfigurować serwery nazw w naszym systemie.

Jakie zasady zwrotu kosztów obowiązują w przypadku nazw domen .nl?

W chwili obecnej nie obsługujemy zwrotów kosztów w przypadku anulowania domen .nl (kosztów rejestracji, automatycznego odnowienia ani ręcznego odnowienia).


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.