Pomoc

Domeny Pomoc

Informacje o domenach .be

Kod kraju .be dla domen najwyższego poziomu (ccTLD) to rozszerzenie oznaczające Belgię.

Uwaga: Nazwy domen mogą mieć do 63 znaków (minimum trzy znaki) i mogą zawierać litery (od a do z), cyfry (od 0 do 9) oraz dywizy (z wyjątkiem początku lub końca nazwy domeny). Nie można rejestrować nazw domen ze znakami specjalnymi, takimi jak & czy #.

Funkcje Dostępność
Kto może rejestrować domeny .be? Każdy
Długość rejestracji 1 rok
Okres odnowienia 1 rok
Ograniczenia odnawiania Szczegóły poniżej1
Wymogi serwera nazw Szczegóły poniżej2
Rozszerzenie DNSSEC Obsługiwana
Transfery do GoDaddy Nieobsługiwane
Transfery wychodzące Szczegóły poniżej3
Rejestracja anonimowa Nieobsługiwane
Rejestracja chroniona Nieobsługiwane
Zamówienia oczekujące Nieobsługiwane
Rejestracja zbiorcza Obsługiwana
Zmiana konta Szczegóły poniżej4
Aktualizacje danych kontaktowych Szczegóły poniżej5
Domeny IDN Nieobsługiwane
Wygasanie/karencja Skontaktuj się z obsługą klienta
Zasady zwrotów kosztów Patrz poniżej6
Rejestr DNS.be

Details

1 Ograniczenia odnawiania

Nazwy domen .be są odnawiane przed ich datą wygaśnięcia. Data odnowienia zależy od tego, czy domena została skonfigurowana do odnowienia automatycznego, czy też ręcznego, Próbę automatycznego odnowienia podejmujemy pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia domeny. Jeśli próba odnowienia zakończy się niepowodzeniem, podejmiemy ponowną próbę 10. dnia miesiąca, a kolejną — 20. dnia miesiąca.

Jeśli nie uda nam się automatycznie odnowić nazwy domeny i nie odnowisz jej ręcznie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia, możesz spróbować ją odzyskać, co może wiązać się z opłatami. Instrukcje zawiera artykuł Odnawianie wygasłej domeny.

Na przykład: Nazwa domeny .be wygasa 10 października. Jeśli nazwa domeny nie jest odnawiana automatycznie, można ją odnowić ręcznie do 20 września. W przypadku odnowień automatycznych spróbujemy odnowić tę nazwę domeny 1, 10 i 20 września.

2 Wymogi serwera nazw

Dla nazw domen .be możesz użyć dowolnego prawidłowego serwera nazw. Możesz wprowadzić maksymalnie 4 serwery nazw.

Jeśli chcesz używać własnych serwerów nazw dla nazw domen .be, musisz przeprowadzić dwuetapową procedurę w Menedżerze domen.

Najpierw, wykonaj instrukcje opisane w artykule Zmiana serwerów nazw dla moich domen, aby ustawić nazwę hosta i adresy IP dla każdego serwera nazw. Następnie wykonaj instrukcje opisane w sekcji Ustawianie serwerów nazw dla nazwy domeny zarejestrowanej przez firmę GoDaddy w artykule Zmiana serwerów nazw dla moich domen, aby skonfigurować serwery nazw w naszym systemie.

3 Wymogi przy transferach wychodzących

Musisz zainicjować transfer nazwy domeny .be u nowego rejestratora, który będzie wymagał od rejestrującego podania kodu autoryzacyjnego. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalszą pomoc w uzyskaniu kodu autoryzacji.

4 Wymagania dotyczące zmiany konta

W przypadku transferu nazwy domeny nie można zmienić imienia, nazwiska ani nazwy organizacji (firmy) rejestrującego.

5 Aktualizacja wymagań dotyczących kontaktów

W celu zaktualizowania następujących pól danych kontaktowych rejestrującego w odniesieniu do nazw domen .be skontaktuj się z naszym działem pomoc technicznej.

Uwaga: Aktualizacje imienia, nazwiska i nazwy organizacji (firmy) rejestrującego są traktowane jako transakcje. Procedura ta odpowiada nowej rejestracji i rejestr pobiera za nią opłatę (w wysokości kosztu jednego roku rejestracji). Finalizacja transakcji powoduje zmianę okresu rejestracji nazwy domeny na jeden rok.

Pozostałe dane kontaktowe można zaktualizować za pomocą Menedżera domen. Informacje na ten temat zawiera artykuł Zmiana informacji kontaktowych przypisanych do domeny.

6 Zasady zwroty kosztów

Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów można znaleźć na stronie Zasady zwrotów kosztów firmy GoDaddy.

W przypadku większości domen mają zastosowanie Warunki standardowe, jednak mogą istnieć wyjątki dotyczące niektórych domen lub część z nich może w ogóle nie podlegać zwrotowi kosztów. Sprawdź informacje w sekcji OBIE dla następujących kategorii:

  • Produkty ze specjalnymi warunkami zwrotu kosztów (patrz w sekcji Rejestracje/odnowienia nazw domen)
  • Produkty nieobjęte zwrotem kosztów

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.