Pomoc

Domeny Pomoc

Informacje o domenach .de

Krajowa domena najwyższego poziomu (ccTLD) .de to rozszerzenie oznaczające Niemcy.

Nazwy domen mogą mieć do 63 znaków (minimum 3 znaki) i mogą zawierać litery (od a do z), cyfry (od 0 do 9) oraz dywizy (z wyjątkiem początku lub końca nazwy domeny). Nie można rejestrować nazw domen ze znakami specjalnymi, takimi jak & czy #.

Funkcje Dostępność
Kto może rejestrować? Każdy (szczegóły poniżej)1
Długość rejestracji 1 rok
Okres odnowienia 1 rok
Ograniczenia odnawiania Szczegóły poniżej2
Wymogi serwera nazw Szczegóły poniżej3
Transfery do GoDaddy Nieobsługiwane
Transfery wychodzące Obsługiwane (szczegóły poniżej)4
Rejestracja anonimowa Nieobsługiwane
Rejestracja chroniona Nieobsługiwane
Zamówienia oczekujące Nieobsługiwane
Rejestracja zbiorcza Obsługiwana
Zmiana konta Obsługiwane (szczegóły poniżej)5
Aktualizacje danych kontaktowych Obsługiwane (szczegóły poniżej)6
Domeny IDN Obsługiwana
Wygasanie/karencja Skontaktuj się z obsługą klienta
Zasady zwrotów kosztów Patrz 7 poniżej
Rejestr DENIC eG

Details

1 Wymogi przy rejestracji

Kontakt administracyjny dla nazwy domeny musi mieć adres w Niemczech. Jeśli go nie masz, zapewniamy możliwość skorzystania z serwera pośredniczącego. Skrytka pocztowa nie jest dozwolonym parametrem zastępczym.

2 Ograniczenia przy odnawianiu

Nazwy domen .de są odnawiane przed ich datą wygaśnięcia. Data odnowienia zależy od tego, czy domena została skonfigurowana do odnowienia automatycznego, czy też ręcznego, Próbę automatycznego odnowienia podejmujemy pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia domeny. Jeśli próba odnowienia się nie powiedzie, powtórzymy ją 10 i 20 dnia miesiąca.

Jeżeli nie będziemy w stanie dokonać automatycznego odnowienia nazwy domeny, a Ty nie wykonasz tej operacji ręcznie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia, będziesz mieć możliwość podjęcia próby odzyskania nazwy, jednak może się to wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty. Zobacz Odzyskiwanie nazw domen, które wygasły, aby uzyskać więcej informacji.

Na przykład: Nazwa domeny .de wygasa 10 października. Jeśli nazwa domeny nie jest odnawiana automatycznie, można ją odnowić ręcznie do 20 września. W przypadku odnowień automatycznych spróbujemy odnowić tę nazwę domeny 1, 10 i 20 września.

3 Wymagania dotyczące serwera nazw

Funkcje serwera nazw Details
IPv4 Obsługiwana
IPv6 Obsługiwana
Rozszerzenie DNSSEC Obsługiwane
Minimalna liczba serwerów nazw 0
Maksymalna liczba serwerów nazw 13
 • Wymagane są dwa serwery autorytatywne. Możesz sprawdzić, czy Twoje serwery nazw są autorytatywne, klikając tutaj i wprowadzając nazwę domeny i jej serwery nazw — spowoduje to wygenerowanie odpowiedzi. Jeśli informacją zwrotną z ZoneCheck wyświetloną u góry listy serwerów nazw jest odpowiedź nieautorytatywna, Twój serwer nazw nie jest autorytatywny. Serwery nazw w pliku strefy nazwy domeny muszą być takie same jak serwery nazw, z których próbujesz skorzystać. W przeciwnym razie Twoje serwery nazw są uznawane za nieautorytatywne.
 • Każdy serwer nazw musi znajdować się w oddzielnej sieci klasy C. Oznacza to, że pierwsze trzy oktety nie mogą być takie same. Na przykład, adresy 216.1.69.1 i 68.42.99.120 są prawidłowe.
 • Wartość odświeżania rekordu Start of Authority (SOA) musi mieścić się w przedziale od 10 000 do 86 400 sekund.
 • Wartość powtarzania musi mieścić się w przedziale od 1800 do 28 800 sekund.
 • Wartość czasu do publikacji (TTL) musi mieścić się w przedziale od 180 do 345 600 sekund.
 • Musisz określić rekord MX wskazujący na serwer poczty, który będzie prawidłowy przez cały okres rejestracji nazwy domeny, a nie tylko w momencie samej rejestracji.
 • Numery seryjne wszystkich stref serwerów nazw dla nazwy domeny muszą się zgadzać.

4 Wymagania dotyczące transferów do innej firmy

Przed dokonaniem transferu do innej firmy skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać kod autoryzacyjny.

5 Wymagania dotyczące zmiany konta

Kiedy dokonujesz zmiany konta, nie możesz zmienić organizacji (nazwy firmy) ani imienia i nazwiska rejestrującego

6 Wymagania dotyczące aktualizacji danych kontaktowych

W celu zaktualizowania następujących pól danych kontaktowych rejestrującego dla nazw domen .de skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Organizacja (nazwa firmy)

Możesz aktualizować wszystkie pozostałe dane kontaktowe dla nazwy domeny za pomocą Menedżera domen dostępnego z poziomu konta.

7 Zasady zwrotów kosztów

Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów można znaleźć na stronie Zasady zwrotów kosztów firmy GoDaddy. W przypadku większości domen mają zastosowanie Warunki standardowe, jednak mogą istnieć wyjątki dotyczące niektórych domen lub część z nich może w ogóle nie podlegać zwrotowi kosztów. Sprawdź informacje w sekcji OBIE dla następujących kategorii:

 • Produkty ze specjalnymi warunkami zwrotu kosztów (patrz w sekcji Rejestracje/odnowienia nazw domen)
 • Produkty nieobjęte zwrotem kosztów

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.