Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Informacje o programach aktualizacji konta karty kredytowej

Jesteśmy zarejestrowani w programach Visa® Account Updater i MasterCard® Automatic Billing Updater . Programy te umożliwiają udostępnianie zaktualizowanych informacji o koncie między nami a wystawcą karty kredytowej.

Po przesłaniu autoryzacji płatności cyklicznych do wystawcy karty kredytowej otrzymamy zaktualizowane informacje o koncie, jeśli numer karty lub data wygaśnięcia ulegną zmianie. Po otrzymaniu zaktualizowanych informacji o koncie automatycznie zaktualizujemy Twój profil płatności i spróbujemy przetworzyć transakcję.

American Express® oferuje cykliczny program rozliczeniowy podobny do programów Visa Account Updater i MasterCard Automatic Billing Updater. Ten program nie wymaga z naszej strony żadnych działań.

Gdy karta American Express otrzyma od nas autoryzację do płatności cyklicznych, wewnętrznie zidentyfikuje numery lub daty ważności nowych kart. Następnie przetwarzają transakcje przy użyciu zaktualizowanych informacji o koncie bez wysyłania ich do nas, więc profile płatności nie są aktualizowane.

Aby zweryfikować udział banku wystawiającego w tych programach, skontaktuj się z wystawcą karty kredytowej.

Powiązane czynności

Więcej informacji