Pomoc

Certyfikaty SSL Pomoc

Instalowanie certyfikatu SSL na serwerze Microsoft Exchange Server 2007

Po zweryfikowaniu żądania SSL i wystawieniu certyfikatu pobierz i zainstaluj dostarczone pliki. W celu ukończenia instalacji wymagane jest umieszczenie wszystkich plików na serwerze Microsoft® Exchange Server 2007. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pobieranie plików certyfikatu SSL.

Zanim rozpoczniesz pracę, upewnij się, że zalogowano się na serwer za pomocą konta administratora.

Aby bezpiecznie korzystać równocześnie z wielu usług, takich jak SMTP, POP, IMAP, UM i IIS, należy użyć certyfikatu dla wielu domen UCC.

Instalacja certyfikatu wiąże się z dwoma procesami:

 1. Instalacja certyfikatu pośredniczącego na serwerze
 2. Instalacja podpisanego certyfikatu SSL na serwerze

Aby zainstalować certyfikat pośredniczący

 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wprowadź polecenie mmc i kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno programu Microsoft Management Console (Konsola).
 3. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 4. Wybierz pozycję Certyfikaty, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 5. Wybierz pozycję Konto komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz pozycję Komputer lokalny, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Dodawanie lub usuwanie przystawek.
 8. W oknie Konsola rozwiń folder Certyfikaty.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Pośrednie urzędy certyfikacji, umieść wskaźnik myszy na pozycji Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 10. W oknie Kreator importu certyfikatów kliknij przycisk Dalej.
 11. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik certyfikatu.
 12. W prawym dolnym rogu zmień filtr rozszerzeń plików na Certyfikaty PKCS #7 (*.spc;*.p7b).
 13. Wybierz plik certyfikatu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 14. Kliknij Dalej.
 15. Wybierz polecenie Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie.
 16. Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz pozycję Pośrednie urzędy certyfikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 17. Kliknij przycisk Zakończ.

Aby zainstalować podpisany certyfikat SSL

 1. W menu Start wybierz folder Microsoft Exchange Server 2007, a następnie kliknij program Exchange Management Shell.
 2. W wierszu polecenia wprowadź poniższy ciąg, aby zaimportować certyfikat:
  Import-ExchangeCertificate -Path C:\plik_certyfikatu.crt

  Nazwę plik_certyfikatu.crt zastąp pełną ścieżką i nazwą pliku certyfikatu.

  Jeśli po użyciu powyższego polecenia nie zostanie skopiowany odcisk palca certyfikatu, należy skopiować go ręcznie w następnym kroku.

 3. Wprowadź następujący ciąg, aby włączyć certyfikat:
  Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint tutaj_wklej_odcisk_palca -Services "SMTP, IMAP, IIS"

  Ciąg tutaj_wklej_odcisk_palca zastąp odpowiednim odciskiem palca. Określ usługi, które obejmuje certyfikat, używając cudzysłowów. Prawidłowe identyfikatory usług to SMTP, POP, IMAP, UM i IIS. Nie włączaj usług, które nie są używane.

 4. Zamknij okno programu Exchange Management Shell.

Twój certyfikat SSL jest zainstalowany. Jeśli masz problemy, zobacz Testowanie konfiguracji SSL, aby uzyskać pomoc w diagnozowaniu problemów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Importowanie i włączanie certyfikatów w witrynie Microsoft Technet.


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.