Pomoc

Certyfikaty SSL Pomoc

Instalowanie certyfikatu SSL na serwerze Microsoft Exchange Server 2007

Po zweryfikowaniu żądania SSL i wystawieniu certyfikatu pobierz i zainstaluj dostarczone pliki. W celu ukończenia instalacji wymagane jest umieszczenie wszystkich plików na serwerze Microsoft® Exchange Server 2007. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pobieranie certyfikatu SSL.

Zanim rozpoczniesz pracę, upewnij się, że zalogowano się na serwer za pomocą konta administratora.

Aby bezpiecznie korzystać równocześnie z wielu usług, takich jak SMTP, POP, IMAP, UM i IIS, należy użyć certyfikatu dla wielu domen UCC.

Instalacja certyfikatu wiąże się z dwoma procesami:

 1. Instalacja certyfikatu pośredniczącego na serwerze
 2. Instalacja podpisanego certyfikatu SSL na serwerze

Aby zainstalować certyfikat pośredniczący

 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wprowadź polecenie mmc i kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno programu Microsoft Management Console (Konsola).
 3. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 4. Wybierz pozycję Certyfikaty, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 5. Wybierz pozycję Konto komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz pozycję Komputer lokalny, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Dodawanie lub usuwanie przystawek.
 8. W oknie Konsola rozwiń folder Certyfikaty.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Pośrednie urzędy certyfikacji, umieść wskaźnik myszy na pozycji Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 10. W oknie Kreator importu certyfikatów kliknij przycisk Dalej.
 11. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik certyfikatu.
 12. W prawym dolnym rogu zmień filtr rozszerzeń plików na Certyfikaty PKCS #7 (*.spc;*.p7b).
 13. Wybierz plik certyfikatu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 14. Kliknij Dalej.
 15. Wybierz polecenie Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie.
 16. Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz pozycję Pośrednie urzędy certyfikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 17. Kliknij przycisk Zakończ.

Aby zainstalować podpisany certyfikat SSL

 1. W menu Start wybierz folder Microsoft Exchange Server 2007, a następnie kliknij program Exchange Management Shell.
 2. W wierszu polecenia wprowadź poniższy ciąg, aby zaimportować certyfikat:
  Import-ExchangeCertificate -Path C:\plik_certyfikatu.crt

  Nazwę plik_certyfikatu.crt zastąp pełną ścieżką i nazwą pliku certyfikatu.

  Jeśli po użyciu powyższego polecenia nie zostanie skopiowany odcisk palca certyfikatu, należy skopiować go ręcznie w następnym kroku.

 3. Wprowadź następujący ciąg, aby włączyć certyfikat:
  Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint tutaj_wklej_odcisk_palca -Services "SMTP, IMAP, IIS"

  Ciąg tutaj_wklej_odcisk_palca zastąp odpowiednim odciskiem palca. Określ usługi, które obejmuje certyfikat, używając cudzysłowów. Prawidłowe identyfikatory usług to SMTP, POP, IMAP, UM i IIS. Nie włączaj usług, które nie są używane.

 4. Zamknij okno programu Exchange Management Shell.

Twój certyfikat SSL jest zainstalowany. Jeśli masz problemy, zobacz


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.