Jak są pobierane opłaty?

Opłaty są pobierane za wszystkie odpłatne elementy na koncie Serwerów w chmurze w oparciu o liczbę godzin aktywności poszczególnych elementów na koncie.

Odpłatne elementy

Elementy, za które są pobierane opłaty to:

  • Uruchomione i zatrzymane serwery

    Opłata nie jest pobierana za serwery w trakcie tworzenia lub konfiguracji

  • Usługi automatycznego tworzenia kopii zapasowych (rozliczane za serwer)
  • Dynamiczne adresy IP

Godzinowy koszt

Aby uzyskać przybliżone oszacowanie kosztu za godzinę, podziel koszt miesięczny przez 720. Przykładowo, jeśli serwer kosztuje miesięcznie 30 USD, koszt godzinowy to około 0,04 USD.

Następny krok


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za informacje
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. W jaki sposób moglibyśmy pomóc?