Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Jak uzyskać dostęp do domen/kont jako osoba niepełnoletnia

Jeśli jesteś wymieniony jako właściciel konta lub rejestrujący nazwę domeny i masz mniej niż 18 lat, będziemy potrzebować Twojego rodzica/opiekuna prawnego, aby przejął odpowiedzialność za konto. Twój rodzic/opiekun może to łatwo zrobić, aktualizując dane konta i/lub rejestracji domeny zgodnie z ich nazwiskiem i wyrażając zgodę na nasze umowy w trakcie procesu aktualizacji. Nasz personel obsługi klienta z chęcią przeprowadzi Twoich rodziców przez niezbędne zmiany lub może je uzupełnić online, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych artykułach:

Aktualizacja profilu konta GoDaddy
Edycja danych kontaktowych przypisanych do domeny

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do konta, aby umożliwić rodzicowi/opiekunowi dokonanie aktualizacji, Twój rodzic/opiekun będzie musiał złożyć wniosek online na stronie changeupdate.com.

Poniżej znajduje się lista dokumentów wymaganych do zrealizowania wniosku:

 1. Formularz wniosku online musi zostać wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wymagamy kopii kolorowej, skanu lub cyfrowego zdjęcia wydanego przez rząd dokumentu tożsamości ze zdjęciem dla rodzica/opiekuna. Dopuszczalne formy dowodu tożsamości obejmują:
  • Prawo jazdy
  • Dowód wojskowy
  • Paszport
 3. Czytelna kopia aktu urodzenia osoby małoletniej.

 4. Kopia dokumentu tożsamości firmy wymienionej jako rejestrujący/posiadacz konta. Dopuszczalne formy dokumentów tożsamości firmowych wydawanych przez władze to:
  • Kopia licencji na prowadzenie działalności wydanej przez rząd (lokalna, powiatowa, stanowa lub federalna agencja)
  • Zaświadczenie podatkowe (sam numer nie jest akceptowany)
  • Dokumentacja Doing Business As (DBA)
  • Dokumentacja fikcyjnych nazwisk
  • IRS 501 (C) 3 Determinacja
  • Wydaje zaświadczenie o zwolnieniu z podatku, które potwierdza status organizacji charytatywnej
  • List weryfikacyjny EIN/NIP (pismo IRS 147C). Możesz poprosić o kopię tego listu, kontaktując się z IRS pod numerem (800) 829-4933

Uwaga: Nie akceptujemy kopii dokumentów założycielskich/organizacji, wniosków, dokumentów wydrukowanych z Internetu ani zeznań podatkowych jako identyfikatora firmy. Ten proces ma na celu zapewnienie, że na kontach naszych klientów nie zostaną wprowadzone nieautoryzowane zmiany. Te procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Po otrzymaniu tej dokumentacji poinformujemy Cię o tym, co jest potrzebne do przetworzenia Twojego wniosku, lub poinformujemy Cię, że Twoja prośba została zrealizowana.